eko-znaki.pl - re[set]*jkw

zbiór ekoznaków - about

eko-znaki  : :  od autora/redaktora tej kolekcji - o zbieraniu znaków i ich opracowywaniu
 
niżej na tej stronie:
●  kto zacz i po co?
●  kogo to obchodzi
●  zakres zbioru
●  opracowanie znaków
●  prace poszukiwawcze
●  informacje o znakach
●  're' - mój znak dla ekoznaków
●  kontakt z autorem

 Massive Galaxy Collision, 2010, NASA/Wired.com

Massive Galaxy Collision    mini RE cycle   2010, NASA/Wired.com
 

 

●  skąd to się wzięło?

(R)E-KOMUNIKACJA

 
 ASK ME WHY I'M RECYCLING (US)
Zrobiłem * sobie taki zawód - dobieranie, komponowanie, dopasowywanie i układanie w całość drobnych elementów graficznych (czcionki, znaczki, obrazki). To się nazywa redakcja graficzna (od dawna już połączona z techniczną). To jest fajny zawód i ja go lubię. Tutaj zredagowałem swoje zbiory z interesujących mnie obszarów. Wspak: KOMUNIKACJA - jako wymiana informacji. E - jako ekologia i/lub elektronika. RE - jako impuls i napęd poprzez nawroty, obroty i przemiany.
Zbieram znaki, którymi graficznie ludzie komunikują się w tych sprawach. Informują, ogłaszają, nawołują, nakazują, zakazują, ostrzegają, zaświadczają, zachęcają, agitują - i ilustrują.

Jestem mocno przekonany, że RECYKLING - czyli PRZEMIANA - jest Pierwszą Naturalną Zasadą Wszystkiego. A w wymiarze codziennym - to przyzwoita re-akcja na to, co wokół. Tutaj pokazuję, co się w tej sferze POKAZUJE. Obrazki są wybrane, ale też selekcja nie była bardzo surowa. Prawie całkowicie ominąłem kicz i amatorszczyznę (wyjątki są widoczne), szukałem składek przemyślanych. Powyławiałem znaki stosowane powszechnie i ich lokalne adaptacje, oryginalne elementy graficzne na/w plakatach i innych drukach oraz na przedmiotach (np. pojazdach i pojemnikach na śmieci), w sieciowych publikacjach i ogłoszeniach, nawet w logo różnych inicjatyw. Pozestawiałem je według ~nastu tematów generalnych, ale także pod względami formalnymi - segregując w grupy i ciągi, jeśli się jakoś ciekawie komponują. Mam podstawy sądzić, że się ciekawie oglądają.

* - kiedyś, dawno temu i dosłownie. I w dorosłym życiu już go od razu miałem - przydatny 'jak znalazł' i satysfakcjonujący; zabawa i 'fun' okazały się wspaniałą pracą.

RECYCLE what you can CHERISH what you can't


 śmieci do kosza (16)
 

●  kogo to może obchodzić?

dedicated to whom it may concern...

 
 recykling (kredka)
Moje e-zbiory mogą przydać się projektantom i grafikom, amatorom i zawodowcom, jeżeli ilustrują e-publikacje na eko-tematy; mogą zobaczyć, co i jak już inni nawymyślali. Studentom i uczniom przy okazji zgłębiania nauk środowiskowych (mogą sobie dobrać porządne obrazki do swoich opracowań). Konsumentom (bo wiele z tych znaków można znaleźć na opakowaniach różnych towarów), a może także producentom. Te znaki tworzą meta-język, który warto rozpoznawać. Na pewno 'dedykuję' ten zbiór osobom po prostu wrażliwym na formę, przekaz i uroki małych, syntetycznych obrazko-znaków, ważnych we współczesnym, na wskroś skomunikowanym świecie. W końcu mówi się, że to cywilizacja obrazkowa. Ten sajt ogląda się trochę jak komiks...


 

●  zakres zbioru eko-znaków

co ja właściwie zbieram?

 

Z powodzi znaków, jakie zalały nasze współczesne cywilizacje, chciałem wyłowić możliwie dużo tych mówiących coś na temat śmieci i ich przerobu. Ale też robiłem wycieczki na boki - w stronę ekologii, idei zrównoważonego rozwoju, zdrowia, natury. Wszystkie włączane w mój zbiór znaki - nawet jeżeli graficznie są zrazu nieco zaskakujące - pochodzą z rejonów 'okołorecyklingowych'. Podstawowe informacje o nich zawierają nazwy plików oraz etykietki (ukazujące się po najechaniu na dany obrazek wskaźnikiem myszki); czasem na stronie dołączam krótkie wyjaśnienia oraz linki. Więcej informacji bywa przy znakach instytucji, akcji czy kampanii.

Przez pięć lat średnio dziennie przybywało 4-5 znaków i jeżeli nie od razu, to z czasem właściwie każdy znajdował swoje dobre miejsce. Nie ma tu podziału na "najnowsze" czy "najpopularniejsze" albo "najlepsze", bo te kryteria nie mają sensu.
Dobieram obrazki 'na oko' w ramach działu czy (pod)grupy, często wiele razy zmieniając układy, rozkłady i sąsiedztwa.
Dominują pokrewieństwa formalne, są całe serie wariantów naczelnych motywów, ale wynajduję w tych znakach nieoczekiwane lub nieoczywiste przenikania. Czasem udaje się zgrać kolory, maniery albo nastroje, czasem co innego.

 natural water  Water and Landscape Conservation      WATER. USE IT WISELY      Turn off water when brushing teeth

WYŻEJ - fragment działu WODA na stronie RECYCLABLE PLANET: zrobiła się tam taka spontaniczna historyjka obrazkowa ;)
Woda nie próżnuje - każda jej kropla napędza życie. Więc używaj jej mądrze. Na przykład - zakręcaj kran przy myciu zębów

Zbiory przedstawiam na siedemnastu stronach, w ponad stu działach; taki rozkład wyłonił się sam i jak sądzę, wystarczy raczej na długo. Uzupełnienia dodaję na bieżąco, przy czym również na bieżąco zmieniają się kompozycje w działach. Wszystko robię ręcznie, bo ten zbiór nie miałby sensu gdyby był zorganizowany i prezentowany jak internetowe 'galerie'.

Układ całości jest tak zaprojektowany, żeby po każdym uzupełnieniu dany dział był 'domknięty' i spójny. Nie ma tu nigdzie obszarów odłożonych na później, nie ma też układów nienaruszalnych (chociaż wiele jest na tyle dobrych, że ich raczej nie ruszam... do czasu) - kompozycje układam dynamicznie, w miarę przyrostu kolekcji. Czasem są to niezłe przetasowania, chociaż okres budowy i jednoczesnej przebudowy witryny, wytrzymany off-line, właściwie już mam za sobą.

Jeżeli tak się zdarzy, że zachowasz sobie ten adres i za jakiś czas zajrzysz tu znowu - po pojawieniu się eko-znaków
wciśnij dodatkowo klawisz 'F5' (reload, refresh, restore, renew) - odśwież. Na pewno będzie inaczej!


 

●  informacje szczegółowe

nazwy plików i etykietki

 

  Nadspodziewanie sporo informacji o poszczególnych obrazkach udało mi się zawrzeć w ich nazwach.
We wszystkich nazwach plików zastosowałem dolny podkreślnik ("_") jako separator dla ułatwienia ich odczytywania.
Skróty są intuicyjne i zawierają kluczowe słowa.
★   Wykaz skrótów i trików,
które stosuję w nazwach plików:
 recycling triangle, 3 arrows, white on red


Plik po lewej został np. nazwany
recycling_triangle_3arr_wr.jpg
co oznacza 'trójkątny znak recyclingu
zbudowany z trzech strzałek (3arr)
biały na czerwieni' (_wr - white on red).
Chyba nie będzie trudno się domyśleć...

arr - arrows
bk - black
wh - white
bw - black&white
gr - green
ye - yellow

lub podobne...

W wielu nazwach na ich końcu (przed kropką i rozszerzeniem, w tym wypadku głównie .jpg) pojawia się dwuliterowy kod, który jest globalnym systemem rozróżniania administracyjnych domen internetowych. Wiele z nich jest powszechnie znanych, ale bardzo wiele należy do zapoznanych (niedocenionych, nie uznanych), ciekawych krain.

Dla dociekliwych - osobna stronka z tabelą ze spisem prawie wszystkich domen świata

  Bardzo wiele obrazków nie jest jednak w taki sposób "zlokalizowanych", bowiem hierarchiczny schemat domen z kilku poziomów "spłaszczył się" pod naporem globalnych platform. Nadawca często wręcz pomija (jeżeli nie ukrywa) miejsce (także w sensie region, kraj czy kontynent) z którego publikuje swoje treści. Tam, gdzie dało się to ustalić (odwiedziłem większość witryn, do których prowadziły linki z oryginalnych obrazków, zwracanych przez wyszukiwarki), dołożyłem te dwa znaki na końcach nazw, bo wydało mi się to ciekawym przyczynkiem do myślenia o światowej mikrografice informacyjno-propagandowej na eko-tematy. Ja to właśnie zbieram i prezentuję, więc trochę o tym wszystkim myślę.

Często ostatnimi znakami nazwy są dwie cyfry; to liczba porządkowa dla wielu plików identycznie nazwanych.

Dodatkowe informacje zawarłem w etykietkach, które pojawiają się po najechaniu strzałką myszy na konkretny obrazek. Przede wszystkim na pewno jest tam tekst, widniejący na obrazku (z uwzględnieniem rozwinięć skrótów, a także wielkości użytych liter). Jest coś z tekstu, odnalezionego przez wyszukiwarki w pobliżu obrazka, czyli ślad kontekstu.
Bywa szerzej znana nazwa własna (jeśli to istotne) albo dziedzina aktywności nadawcy przekazu. Czasem dodaję rok.
Powtarzam też z nazwy dwuliterowy kod domeny (tam - WIELKIMI literami dla wyróżnienia).

  Te etykietki są dość dobrym sposobem na wzbogacenie prezentacji (stron WWW) dodatkowymi informacjami bez komplikowania ich wizualnej formy. Pokażą się, gdy tego zechcesz. Etykietki wymyślono pierwotnie po to, by w przypadku niewyświetlenia obrazka w jego ramce pokazał się w niej krótki opis, co on przedstawia. NIEWYŚWIETLANIE obrazka??? To już przeszłość. Więc teraz służą do czegoś innego - ujawniają ukrytą treść. Podobno w pole oznaczone tagiem <alt> (ALternate Text) można wcisnąć nieograniczoną ilość pisaniny, jednak etykietka nie może być przecież wielką płachtą drobnego druku (font domyślny typu UNI, Sans 13px bez możliwości formatowania, ramka automatyczna, funkcjonalność aż do bólu). Ale coś tam jednak da się rozwinąć czy dodać istotnego bez 'rozrzedzania' widoku kompozycji na stronie.
Jeśli to dla kogoś może być przydatne, to teksty z etykietek można skopiować klikając prawym klawiszem myszy w obrazek i po wybraniu zakładki "właściwości" podświetlając je dla pamięci podręcznej (Ctrl+C).

Gdy coś mnie zaciekawiło szczególnie, albo wydało mi się, że jest ważne, przydatne lub po prostu interesujące,
to obok czy pod znakiem jednak dałem minimum tekstu, czasem z linkiem (sprawdzonym) do jakichś źródeł

 oznakowania recyklingowe

Do tego skompilowałem pełne zestawienie (katalog, rejestr, spis z objaśnieniami - osobna strona) recyklingowych znaków, które spotykamy na opakowaniach, bo kompletnego i gotowego do re-publikacji zestawienia nigdzie nie znalazłem. Z czego te rzeczy są zrobione? Czy są bezpieczne? Czy są zdatne do przerobu? Do czego można je używać, a do czego nie, albo jak należy je używać? Łatwo się pogubić (i zbłądzić), a to są codzienne sprawy, trzeba wiedzieć co i jak... 

●  opracowanie obrazków

graficzne prace ręczne

 

Zacząłem zbierać te 'okołorecyklingowe' obrazki w 2010 r.  Jak się trochę uzbierało, ustaliłem im jednolitą formę - obszar ~100 na 100 pikseli, białe tło, optymalny kontrast, możliwe wyostrzenie. Bardzo wiele (będę szczery: wszystkie...) z nich poddałem mniejszej lub większej 'konserwacji'. Skany i fotki były najczęściej źle poprzycinane, uszkodzone, krzywe, mało kontrastowe - i to się dało łatwo naprawić przed zmniejszeniem. Gorzej (trudniej) było z dziełami niestarannie wykonanymi, ale wartymi włączenia do zbioru z uwagi na pomysł, skojarzenie czy zestawienie. Przyznaję, że niektóre znaki (tylko ja i PT  Autorzy wiemy które) zostały zREcenzowane, poddane RE-wizji i koREktom oraz RED-akcji graficznej.

Gdy tło (mój rzadki skrót w nazwach plików - bgd - od background) było istotne - wycinałem znak w kolistym lub prostokątnym polu (rzadko w rozmyciu). Ramek (raczej) nie dodawałem, najwyżej poprawiałem zastosowane oryginalnie.
Niektórym, głównie czarno-białym GIFom, dałem kolory wedle uznania - ale że słabo się znam na kolorach, więc efekty uznaję za co najwyżej akceptowalne. Jeżeli później znalazłem inne,  bardziej autorskie wersje znaku, dostawiałem je w pobliżu.
 recycling white hole

Początkowo znaki lądowały na osobnej stronie mojej witryny śmieciowej.
Gdy zrobiło się ich za dużo (i mój stary edytor odmówił zapisu zbyt 'ciężkiego' pliku .htm), to na kolejnej.
Przy 5 tysiącach obrazków zacząłem układać odrębny site, z podziałami, które wyłoniły się same.
Jego permanentna przebudowa była intensywnie doładowywana nowymi przykładami,
także wiele zarejestrowanych na początku akcji obrazków uległo wymianie na lepsze.

Sposób prezentacji: wybrałem tabele, w każdym wierszu po ~pięć obrazków. Chodziło mi o to, żeby móc je oglądać,
porównywać, szybko przegrupowywać i przenosić, zestawiać i układać w ciągi i serie (jasne, kompozycje własne).


 

●  prace poszukiwawcze i wydobywcze

gra w skojarzenia i skrzyżowania

 

Wyszukiwania prowadzę w trzech bazach plików graficznych (Google, Bing i Yahoo!) z użyciem kilkunastu słów w przynajmniej siedmiu 'podstawowych' językach (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, polski, francuski. niderlandzki). Te które wydały mi się najbardziej znaczące oznaczyłem jako 'keywords' tej witryny.


Najlepsze wyniki kwerend w bazach grafiki wyszukiwarek google, bing i yahoo!
dały poniższe ciągi znaków:

re symbol sign mark znak reset remake reinvent sustainability ecology athchursail wiederverwertung nachhaltige
nachhaltigekeit recyclage développement durable desarrollo reciclado reciclaje sostenibilitat sostenibilidad gjenbruk
resirkulert reciclado riciclaggio riciclato reciclavel renevavel retorne sustentavel recyclable rozwój ekologia recykling
reduce odzysk ricicla reuse repair restore responsibility zrównoważenie recycling restore rebound renew return run


Próbowałem też intensywnie zestawiać wiele pospolitych rzeczowników z wymienionych języków ze słowem 'recycling', co przynosiło czasem wręcz zdumiewające efekty. I jeszcze sprawdzałem wiele (głównie anglojęzycznych) fraz - nazw, haseł, tytułów - z odwiedzanych stron.

Oglądałem WSZYSTKIE wyniki, do ostatniego obrazka (poprzez liczne odskoki 'więcej wyników'), zapuszczałem się też po drodze w napotkane odnośniki i rozgałęzione 'wyszukiwanie obrazem'. Jeżeli ktoś nie chciał by jego praca została obejrzana szerzej (np. nie zadbał o skondensowaną znaczeniowo nazwę pliku), to - pomimo stosowania sztuczek i wybiegów - mogłem jej nie znaleźć. Poza tym (i oczywiście poza ledwo uchylonym światem Wschodu i Południa)
zebrałem tu wszystko, co dało się zebrać i opracować z sieci - i z drugiej strony, z codziennego życia
(np. skany z opakowań, metek, reklam, ulotek czy prasy drukowanej itp.)
- czyli co mi tylko wpadnie w ręce oglądam pod lupą i sporo ciekawostek znajduję.

Na styku lat 2014 i 2015 "wpadłem w finisz" i w pewnym momencie zbiór osiągnął stan,
który uwieczniłem na zmanipulowanym obrazku obok (licznik raz właśnie tyle pokazał,
tylko pseudowindows dialog box jest mój). 7.777 obrazków - fajna liczba na dobry start...

Obrazki mają objętość średnio poniżej 5 KB i na dysku zajęły razem przeszło 40 MB.
Niemal wszystkie to pliki .jpg (+ sporadycznie .gif), innych nie ma. Tryb kolorów - RGB.

 7777 obrazków w zbiorze eko-znaków, jkw'2014/5
Na koniec ciekawy problem formalny: czy te obrazki mają Autorów? Oczywiście, że tak...
Ale ich ustalenie jest praktycznie niemożliwe, dlatego bardzo nieliczne (wręcz pojedyncze) są podpisane. Prezentacja ta więc jest panoramą różnorodności, festiwalem inwencji, przeglądem kreatywnego myślenia na żywe (żywotne) e-tematy.
Dlatego jest to unikalny zbiór eko-znaków o charakterze informacyjno-poznawczo-porównawczym.
Mam nieskromne wrażenie, że już większość z JAKOŚ funkcjonujących w JAKIMŚ obiegu znaków z interesującego mnie obszaru RE-AKTYWNOŚCI - zebrałem i ten właśnie zbiór we własnym opracowaniu przedstawiam.

Często różne znaki (rozwiązania, pomysły) do siebie nawiązują - świadomie czy bezwiednie, nie dojdziemy. Przetwarzają podobne elementy wciąż na nowo, cytują się, naśladują - czyli i w warstwie twórczej zachodzą tu zjawiska swoistego RECYKLINGU: remaking, rethinking, rediscovering, słowem - RE-gra-w-co-się-da. A ja to wszystko tylko REMASTERUJĘ.

Tak powstaje szeroko zakrojona e-wystawa zbiorowa, której nikt przedtem nie zrobił.
 NO NEGATIVE THINKING

A właściwie dlaczego ja to robię?
Bo takie zajęcie bardzo mi osobiście odpowiada; dostarcza mi pewnych wyzwań i satysfakcji w redaktorskich dyscyplinach, odkrywa ciekawe obszary i zjawiska, pozwala tworzyć coś z niczego. I - że mogę to robić, co (jak i gdzie - to też ważne) chcę.

 HOME MADE

All original concepts of the images, graphics & arts are Copyrighted to their Respective Creators, Designers and Authors.
I don't intend to showcase copyright images, pictures, graphics & arts.
The works available on my website are for personal, educational or scientific use only. 

●  're' - mój znak dla ekoznaków

reset i ewolucja kleksa

 

 re-set * jkw'2014

're' - ten znak zrobiłem sobie dopiero 13 grudnia 2014 r. Właściwie sam mi się zrobił...
Przez kilka poprzednich lat zbierałem znaki towarzyszące tematom związanym z recyklingiem. KAŻDY został w miarę potrzeb poprawiony (refined) lub naprawiony (repaired), zmniejszony (resized), dostrojony (retuned), wyostrzony i umieszczony na białym tle. Przedrostek 're' nabrał dla mnie wszechogarniającego znaczenia; jest bardzo słowotwórczy, a przy okazji... zgrabny.

Tuż przed publikacją tej witryny, mając 7,5 tysiąca obrazków, wciąż nie miałem spinającego je znaku.
I wtedy powrócił (return) mój stary pomysł na znak własnego, prywatnego wydawnictwa: 'reset' (naonczas całkowicie nielegalnego i poza czyimkolwiek zasięgiem czy kontrolą). Wymyśliłem sobie (1988) kleks-bang z delikatnymi znakami nazwy w środku (małą literą, Courier New). Był tam też znak otwierający @, wtedy w Polsce całkowicie egzotyczny. Ale to była kometa, przemknęła i znikła. Została tylko wytrawiona blaszka do typograficznego montażu (fotka ze skanera poniżej).

 @reset logo (jkw, printplate, 1988)

No i olśniło mnie, że nie muszę wymyślać niczego nowego, wystarczy tylko RE-aktywować ten pomysł.
Teraz jest specjalnie 'digitalny', potencjalnie tęczowy (każda kombinacja w ramach palety RGB będzie super)
i bardzo mi się podoba. Litery tym razem wziąłem z klasycznego pisma Courier, ale analogowo lekko je przerobiłem.

 re-set * jkw'2014    re-set * jkw'2014    re-set * jkw'2014

Cieszy mnie, że znak wyraża równocześnie ekspandowanie i koncentrację, co się łatwo w oczach przełącza.
Więc to jest mój auto-re-make.

 re-set * jkw'2014

 Go Green 
Tutaj jest jedyna "wtyczka kontaktowa" w tej witrynie - dla zainteresowanych.
Po pierwsze zapraszam na TRIP 7R w witrynie eko-sztuka-pakowania.pl

· ~ = | [    eko-sztuka-pakowania.pl - witryna o życiu ze śmieciami   ] | = ~ ·

(Reuse Repair Renew Restore Redirect Respect Recycle - śmieciowe dewiacje)
gdzie też się bliżej przedstawiam.
Po drugie (a to już jest informacja dla NAPRAWDĘ zainteresowanych),
gdy np. zechcesz przesłać mi znak, którego tutaj nie ma a powinien być, albo jakie dobre słowo,
oto mój adres w domenie tej witryny: jkw (nie ma tu łącza żadnego, trzeba wpisać ręcznie).
Dziękuję bardzo i w ogóle.

¯\_(ツ)_/¯ 
 

symbols

re-cycle

visions

ideas

world

eco-bio

agro

food

habitat

waste

packs

textils

safety

eco-info

myths

tabela (full specification) znaków / kodów recyklingu

ABOUT: acoto wogle jest ten SAJT???

SITEMAP

Re-NOTES: doniesienia niewyszukane

 

NO cookies ● NO logins ● NO likes ● NO querries or forms ● NO spam ● NO ads ● NO news ● NO redirections ● NO comments
 mini RE cycle   2010-2018 ● witrynę 'eko-znaki' zestawił (zbiory własne) i prowadzi Jan Krzysztof Wasilewski (jkw) ● LoftSoft, Lublin, PL/EU

 re-set * jkw'2014 * homepage