eko-znaki.pl - re[set]*jkw

agro sfera - rolnictwo

eko-znaki  : :  rolnictwo ekologiczne / organiczne / biodynamiczne - i okolice
 
niżej na tej stronie:
●  organizacje, certyfikacja
●  jakość i oryginalność
●  oznakowania - ecolabels
●  rolnictwo i żywność
●  don't panic go organic


 mini RE cycle  2015
 

 

●  organizacje, certyfikacja

informacje i regulacje

 

 UE - rolnictwo_ekologiczne, stary znak     Agricultura Ecologica (motif, UE)

  Organic Farming       AGRICOLTURA BIOLOGICA (IT)     EKOLOGINIS ZEMES UKIS (LT)       Agricultura Ecologica       EKOLOSKO KMETIJSTVO (SI)

Jednolite oznakowanie produktów rolnictwa ekologicznego, wytworzonych na terytorium Unii Europejskiej obowiązujące od połowy roku 2011 - Organic Farming i Agricultura Ecologica. Rolnictwo ekologiczne określane jest również jako organiczne lub biodynamiczne. Wszystkie trzy pojęcia zostały uznane w UE za równoważne. Niestety, produkty z certyfikatem ekologicznym są przynajmniej o 1/3 droższe od tych bez atestu, a liczba certyfikowanych ekologicznie zakładów przetwórczych jest wciąż niewielka. Jednakże od przełomu XX i XXI w. ten sektor rośnie.

 ORGANIK TARIM (TR)
ORGANIK TARIM - turecki znak organiczny, stosowany na produktach uprawianych przy użyciu ekologicznych standardów rolniczych, wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 CCPAE - Agraria Ecologica (ES, MA, AE)

Agrària Ecològica (ES) - rolnictwo ekologiczne - certyfikaty.
CCPAE - Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
[Jest jakiś związek z poniższymi markami z tego obszaru: Organico (BR), Delinat, Bio Suisse (CH), KRAV (SE), AB (FR), BIO SIEGEL (DE) - patrz np. www.ccpae.org]
 BIO SUISSE       Produkty rolnictwa ekologicznego ze Szwajcarii

BioSuisse - wydaje certyfikat dla rolnictwa ekologicznego w Szwajcarii. Ten znak przyznawany jest produktom, których surowce w 90 proc. pochodzą ze Szwajcarii i jest obecny na ich opakowaniach od 1981 roku. Od tego czasu (do 2012 r.) przyznano 760 certyfikatów na produkty ekologiczne zgodne z wymaganiami Bio Suisse. Akredytacją zajmuje się IFOAM (Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego).
BIO SUISSE - information centre for the producers and licensees of the Swiss organic label Bud provides for their main costumers marketing support and is actively campaigning organic food and farming.

 AGRO BIO TEST (logo, PL)

Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST to najbardziej doświadczona polska organizacja, utw. w 1996 r. w statutowym celu certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego, wg wymogów międzynarodowych. Wywodzi się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia EKOLAND (utw. 1989) – organizacji, która zapoczątkowała w Polsce rolnictwo ekologiczne. AGRO BIO TEST posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AC 096) w zakresach: ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt, pszczelarstwo, przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży, wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z krajów trzecich.

 DELINAT (CH)

DELINAT (CH) has established strict guidelines on organic wine and is supervised by the independent Swiss control bio.inspecta (FiBL)


 BIO LABEL (LU)       BIO LABEL (bw, LU)

BIO LABEL - the association, founded in Luxembourg (Lëtzebuerg) 1988, adopted guidelines for organic farming according to which their members, producers and processors, have to produce

 KRAV - znak szwedzkiego Związku Plantatorów Upraw Ekologicznych       KRAV

KRAV - znak umieszczany na ekologicznej żywności, przyznawany przez szwedzki Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Oznaczone nim artykuły zostały wytworzone bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Znak "Krav-import" ma upewniać konsumenta, że żywność z importu pochodzi z gospodarstw ekologicznych. Standardy obejmują wiele czynników, tak by cały system produkcji i stan otaczającego go środowiska były dla zainteresowanych akceptowalne. The program complies with European Union (EU) organic regulation and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) standards.

 AGENCY BIO - AGRICULTURE BIOLOGIQUE       Agriculture Biologique (FR)

CERTIFIÉ AGRICULTURE BIOLOGIQUE AB (IT) - The AGENCY BIO is a non-profit association (FR) which serves the development and promotion of organic agriculture.
Znak ekologiczny dotyczący żywności ekologicznej stosowany we Francji. Oznacza on, że co najmniej 95% składników produktu to składniki organiczne wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, zgodne z normą EN 45011. Certyfikat przyznawany jest przez Agence Francaise pour le Developpement et la Promotion de l'Agriculture Biologique od roku 1985.

 Bio-Siegel

Bio-Siegel - Bio nach EG-Öko-Verordnung - to niemiecki certyfikat ekologicznego rolnictwa, wydawany przez Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection for German products grown using organic agricultural practices. Znak ekologiczny Bio-Siegel może być używany przez wszystkich producentów, przetwórców i sprzedawców, którzy poddali swoją działalność drobiazgowej kontroli zgodności z normami określonymi w Rozporządzeniu EWG 2092/1991 i przeszli ją pomyślnie. Jednolite logo tej narodowej marki kontrolnej wprowadzono w 2001 r. W końcu 2007 r. w katalogu Bio-Siegel znajdowało się blisko 43 tys. produktów.

 Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego, nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA. Mogą otrzymać go producenci, którzy respektują europejskie normy ekologiczne - m.in. nie stosują chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych. PCBC jest w Polsce wiodącą organizacją z doświadczeniem od 1958 r. w zakresie badań i certyfikacji wyrobów pod kątem jakości oraz certyfikacji systemów zarządzania oraz szkolenia personelu

 LUOMU (FI)

LUOMU VALVOTTUA TUOTANTOA - KONTROLLERAD EKOPRODUKTION - national label assigned by Finnish Food Safety Authority EVIRA. Luomu Sun z Finlandii to znak produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych standardów rolnictwa, wydawany przez Evira w imieniu fińskiego Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Spraw Wsi zgodnie z przepisami ekologicznymi Unii Europejskiej.
Luomu Sun Sign denotes controlled organic production. The official label of the Finnish inspection authorities; owned by the Ministry of Agriculture and Forestry (ecolabelindex.com).
 LUOMU (Union of Organic Farming, FI)

LUOMU (Luomuliitto - Union of Organic Farming, Finland - Luomu-liiton terkastusmerkki) - Organic Farmers' Association, whose members are primarily organic farmers and entrepreneurs. The organization specializes in consulting and lobbying.

 AGROBIO - Organic Farming Association, PT

AGROBIO, the first Organic Farming Association in Portugal, was founded 1985 and develops work with consumers, growers, processors, retailers and policy makers
 BIO AUSTRIA     BIO AUSTRIA       Bio AUSTRIA

 AUSTRIA Bio GARANTIE (ABG)

AUSTRIA Bio GARANTIE (ABG) - is Austria's leading inspection body. They conduct inspections throughout Austria at all levels of the organic production chain.
Znaki, akceptowane w całej Europie, są wydawane przez Austria Bio Garantie.
 ENVIRONMENTAL CHOICE - AUSTRALIA

Good Environmental Choice Australia (GECA) jest zarówno oznakowaniem ekologicznym oraz jednostką certyfikującą Australii. Znak dotyczy szerokiej gamy produktów konsumenckich; jest zgodny z normą ISO 14024 typu I, normami środowiskowymi i jest członkiem Global Ecolabelling Network (GEN)
 ENVIRONMENTAL CHOICE - NEW ZEALAND

Environmental Choice (NZ) - jak wyżej, tylko w odniesieniu do Nowej Zelandii
 ORGANIK MALAYSIA CERTIFIED ORGANIK

ORGANIK MALAYSIA CERTIFIED ORGANIK - Skim Organik Malezja (SOM) jest oficjalnym krajowym oznakowaniem organicznych produktów uprawianych przy użyciu standardów rolniczych i jest wydawany przez malezyjski Departament Rolnictwa
 Lembaga Ekolabel Indonezja (LEI)

Lembaga Ekolabel Indonezja (LEI) - certyfikacja leśnictwa wydawana jest przez Instytut Oznakowania Ekologicznego z uwzględnieniem zrównoważonego pozyskiwania drewna, ochrony lasów i praw ludności obszarów wiejskich
  ORGANIC MAFRA KOREA

ORGANIC MAFRA KOREA - etykieta MAFRA Korea jest oficjalnym znakiem organicznych produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych standardów rolniczych i jest wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Spraw Wsi (MAFRA)
 LEAF - Marque The Linking Environment and Farming (UK)

LEAF - Marque The Linking Environment and Farming (LEAF) to brytyjskie oznakowanie organicznych produktów krajowych uprawianych przy zastosowaniu rolnych standardów organicznych i wydawanych przez LEAF
 ISO 14001 Certified       ISO 14001 - Environmental Management System       ISO 14001 Certified

ISO 14001 CERTIFIED - Responsabilidade Socioambiental - Cuidar da vida humana e cuidar do meio ambiente - Global Responsibility - Environmental Management System - zarządzanie środowiskiem

 Laos Organic Certified

Laos Organic Certified jest oficjalnym oznakowaniem organicznym Laosu dla produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych standardów rolnych. Znak jest przyznawany przez Promotion of Organic Farming and Marketing in Lao PDR (PROFIL) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Laosu
 Food Alliance [FA] Certified (US)

 FOOD ALLIANCE CERTIFIED (sustainable seafood, US)
Food Alliance (FA) certyfikuje amerykańskie produkty rolne, które spełniają kryteria określone w czterech obszarach: zarządzania szkodnikami i chorobami, ochrony gleby i wody, zarządzania zasobami ludzkimi oraz ochrony dzikich zwierząt. Ich slogan: Good Food For A Healthy Future

Drugi znak dotyczy certyfikacji odbiorców ostryg (program recyklingu muszli)
 AIAB - organic agriculture association, IT

AIAB - Italian association for organic agriculture
 Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)

Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) - akceptowane na całym świecie porozumienie w sprawie odpowiedzialnej uprawy soi. Znak i certyfikacja (Certified Soy)zaświadczają że soja i produkty sojowe na wszystkich etapach łańcucha dostaw wykazują odpowiedzialność wobec środowiska, zobowiązanie do jego ochrony i świadczą o uczciwych praktykach w sferze pracy.


 Australian Certified Organic

 Australian Organic       Australian Certified Organic

Australian Organic (AU) is the leading industry representative body raising awareness of products wearing the Australian Certified Organic logo. Australian Certified Organic (ACO) jest znakiem i certyfikacją, która zapewnia ekologiczną kontrolę australijskich produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych.

 BCCO Checkmark (British Columbia Certified Organic)

BCCO Checkmark (British Columbia Certified Organic) - oficjalny znak Kolumbii Brytyjskiej, wydawany przez British Columbia Certified Organic Program, który jest zarządzany przez Certified Organic Associations of British Columbia (COABC), a częściowo przez Rząd Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Znak jest zgodny z Canada Organic Standard i jest stosowany do produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych.

 EOF - Estonian Organic Farming; MAHEMARK

EOF - Estonian Organic Farming; MAHEMARK
 Certified Bulgarian Organic Product

Bułgarski znak, wydawany i kontrolowany przez Ministry of Agriculture and Food Supply.
Marka powstała na Uniwersytecie Rolniczym w Plovdiv (BG) w 1993 r.
 Bioland Ökologischer Landbau (DE)

Bioland Ökologischer Landbau is Germany's largest organic farmers' association; was founded in 1971
 Ecohabitude: organic (US) PRODUCTO ORGANICO Chile

PRODUCTO ORGANICO Chile is Chile's official national seal for products grown using organic agricultural standards; the seal is issued by the Chilean government's Servicio Agricola y Ganadero (SAG).

graficzna rozpacz
 ORGANICO ARGENTINA

ORGANICO ARGENTINA - znak wydawany przez argentyńską Organizacion Internacional Agropecuaria (OIA) w imieniu rządu Argentyny (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA)
 Ekoland - eko-żywność

Ekoland - znak ekologiczny nadawany produktom spożywczym. Przyznaje go Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Informuje on konsumentów, że produkcja była przyjazna środowisku i użyto nawozów naturalnych z zachowaniem naturalnego obiegu substancji odżywczych. Gospodarstwa ubiegające się o ten znak muszą spełnić różnorodne kryteria, m.in. nie wypalać traw, użytkować ziemię w sposób służący bioróżnorodności, prowadzić wypas zwierząt tak by nie zagrażały one faunie łąkowej, chronić źródła wody i glebę, nie mogą też stosować roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO)

 BIOEKSPERT Sp. z o. o., Warszawa

BIOEKSPERT Sp. z o. o., Warszawa. Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz upoważniona przez polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie: produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w zakresie prod. zwierzęcej, w tym pszczelarstwa, produkcji roślinnej (w tym ogrodnictwa), zbioru ze stanu naturalnego przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego obrotu produktami rolnictwa ekologicznego. Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

 Ekogwarancja PTRE - Polskiego Towarzystwa 
   Rolnictwa Ekologicznego

 Ekogwarancja PTRE - Polskiego Towarzystwa 
   Rolnictwa Ekologicznego (dzikie zioła)

Ekogwarancja PTRE (Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego). Marka powstała wiosną 2002 r. kontynuując działalność ałalność PTRE, zajmującego się kontrolą i certyfikacją gospodarstw ekologicznych od wiosny 1993 r. To największa ogólnopolska jednostka certyfikująca (działająca - co było dla mnie sporą niespodzianką - w "moim" Lublinie), przyznającą certyfikaty producentom, których produkty spełniają wysokie wymagania. Współpracuje z rolnikami i firmami, produkującymi żywność ekologiczną. Ich produkty spożywcze (w tym także zioła, owoce i runo leśne) są eksportowane do UE i USA. Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca jest bezstronna, niezależna i działa jako strona trzecia.

Produkcja ekologicznego produktu spożywczego musi podlegać kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 wyklucza sprzedaż produktów ekologicznych bez potwierdzenia certyfikatem, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Wiarygodność jakości ekologicznego produktu rozkłada się zatem na dwa podmioty: producenta i jednostkę certyfikującą. W rolnictwie ekologicznym ocenia się i kontroluje procesy jej wytwarzania "od pola do stołu". Numer PL-EKO-01 nadany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i znajduje się na etykietach produktów, które są wytwarzane przez producentów certyfikowanych przez Ekogwarancja PTRE. Zgodnie z ustawodawstwem numer kodowy jednostki jest obligatoryjnym elementem etykiety. Nazwa jednostki certyfikującej i jej logo są elementami dobrowolnymi
 agrotecnica (MX)


 UN FAO - Food and Agriculture Organisation (logo)

 UN FAO - Food and Agriculture Organisation (logo)

FAO - UN Food and Agriculture Organisation - FIAT PANIS
 FARMED SMART CERTIFIED - Sustainable Agriculture

FARMED SMART CERTIFIED - Sustainable Agriculture
 FARMA - CERTIFIED FARMERS' MARKET

FARMA - CERTIFIED FARMERS' MARKET
 Certified Local Sustainable (food, CA)

 Certified Local Sustainable (food, CA)

Certified Local Sustainable (Manitoba, CA) - Canadian ecolabel for domestic agricultural products grown using sustainable farming standards and with a focus on fair labor practices; the seal is issued by Local Food Plus (LFP). GROWN WITH THE FUTURE IN MIND - localfoodplus.ca
 ABNT AMBIENTAL QUALIDADE (ecolabel, BR)

ABNT Ecolabel jest brazylijski znakiem wydanym przez ABNT (Associação Brasileira de normas Tecnicas), państwową organizację ds. standaryzacji. Znak znajduje zastosowanie w szerokim zakresie brazylijskich produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. ABNT jest członkiem światowej sieci Global Ecolabelling Network (GEN).
QUALIDADE-ABNT-AMBIENTAL
 ORGANIC CERTIFIERS (US?)

ORGANIC CERTIFIERS (US?)
 eco citoyen (green barcode)

éco citoyen
 sok owocowy Hortex (PL)

sok owocowy Hortex (PL)
 ECO CERT (PL?)
ECO CERT

Organic & Ecolabel Products - Ekowarehouse Certification Guide

Różne międzynarodowe znaki o rolnictwie i żywności w witrynie organic-bio.com - część już tu włączyłem...

Jeszcze jedno źródło: such dich gruen (DE)


 

●  jakość i oryginalność

- głównie żywność

 

 Protected Designation of Origin       Denominación de Origen Protegida (ES)       Appelation d'Origine Protegee (FR)       Denominazione D'origine Protetta       Denominazione D'origine Protetta

 Geschützte Ursprungsbezeichnung (AT, DE)       Chroniona Nazwa Pochodzenia

Protected Designation of Origin - Chroniona Nazwa Pochodzenia oznacza nazwę produktu, pochodzącego z określonego regionu, miejsca lub kraju (czwarty i piąty znak pochodzą z Włoch - Denominazione D'origine Protetta). Jakość lub cechy charakterystyczne tego produktu są wynikiem oddziaływania środowiska geograficznego, na które składają się zarówno czynniki naturalne, jak i ludzkie. Chroniona Nazwa Pochodzenia odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywają się wszystkie etapy produkcji danego, tego właśnie oryginalnego (wyjątkowego) wyrobu żywnościowego.

 Protected Geographical Indication         Chronione oznaczenie geograficzne         Indicazione Geografica Protetta        Indicazione Geografica Protetta

Protected Geographical Indication - Chronione Oznaczenie Geograficzne oznacza nazwę wyjątkowego produktu, pochodzącego z określonego regionu, miejsca lub kraju, którego jakość, renoma lub inne cechy charakterystyczne są wynikiem danego pochodzenia geograficznego (trzeci i czwarty znak pochodzą z Włoch - Indicazione Geografica Protetta). Chronione Oznaczenie Geograficzne odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywa się co najmniej jeden (najlepiej aby był kluczowy) z etapów produkcji danego, oryginalnego (wyjątkowego) wyrobu żywnościowego

 INDICATIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IT)

INDICATIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IT)


 Traditional Speciality Guaranteed        Gwarantowana Tradycyjna Specjalność         SPECIALITA TRADIZIONALE GARANTITA (IT)       Specialite Traditionelle Garantie (FR/BE)

Traditional Speciality Guaranteed - Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oznacza produkt, który posiada specyficzny charakter, odróżniający go od podobnych produktów należących do tej samej kategorii oraz udokumentowaną co najmniej dwudziestopięcioletnią tradycję i historię jego wytwarzania. Specialita Tradizionale Garantita (IT), Spécialité Traditionelle Garantie (FR/BE), itd. Uwaga: nazwa produktu powinna być sama w sobie specyficzna albo odnosić się do specyficznych cech tego wyjątkowego produktu

 MARCHI DI QUALITA

MARCHI DI QUALITA (IT)
 MADE IN EUROPE - INNOVATIVE PRODUCT (DE)

MADE IN EUROPE - INNOVATIVE PRODUCT (DE)
 QAFP - Quality Assurance for Food Products       QAFP - Quality Assurance for Food Products      Garanzia di qualità         WIKTORIA - znak jakości przedsiębiorców         Geprufte Qualitat Austria - Gutezeichen - certified quality

Od lewej: polskie znaki QAFP - Quality Assurance for Food Products - System Gwarantowanej Jakości Żywności. System QAFP obowiązuje w Polsce od początku 2013 r. środowiska i jakość mięsa. Garanzia di qualità - gwarancja jakości. Ten włoski znak znalazłem na opakowaniu makaronu "spaghetti", który wyprodukowano "w UE"; za jego dystrybucję na naszym rynku odpowiada polski oddział chorwackiej firmy Podravka. To nie jest zbyt jasne (ale sam makaron - bardzo dobry). "WIKTORIA - znak jakości przedsiębiorców" - przyznawany od 1997 r. (w konkursie) ma na celu upowszechnienie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych. Na końcu Geprüfte Qualität Austria - Gütezeichen - certified quality - austriacki znak jakości

 Znak Żywność Atestowana (ZŻA)       Znak Żywność Atestowana (ZŻA)         Znak Żywność Atestowana (ZŻA)       LUBELLA (tradycja od 1881 roku) - Gwarancja Jakości

Znaki Żywność Atestowana (ZŻA) przyznawane są przez PTZŻiŻ (Polskie Towarzystwo Zdrowego Życia i Żywności)
dla wysokowartościowych produktów spożywczych. Ten w środku - z etykiety niskonasyconej wody MUSZYNIANKA.
Za nimi - LUBELLA (tradycja od 1881 roku) - Gwarancja Jakości - znak lubelskich makaronów

 STREEKPRODUCT.BE - REGIO & TRADITIE

STREEKPRODUCT.BE - REGIO & TRADITIE
 Liderzy Jakości Żywności - Food Quality Leaders

Liderzy jakości żywności - Food Quality Leaders. Projekt Liderzy Jakości Żywności został stworzony przy współpracy miesięcznika "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności" oraz Biura Promocji Jakości i jest inicjatywą pozarządową. Wyróżnienie to ma na celu promowanie przedsiębiorstw, które przykładają wszelkich możliwych starań, aby zachować bezpieczeństwo wytwarzanych produktów

 Formuła z tradycją - naturalne drożdże kefirowe

Formuła z tradycją - naturalne drożdże kefirowe... To Danone. Pytanie: czy istnieją nienaturalne drożdże kefirowe? A odwrotnie - czy kefir może powstać "naturalnie" (czyli, krótko mówiąc - SAM)?...

 Regionalne z Warmii i Mazur - tradycyjnie warzone

Quasi-certyfikat, ale nie mamy do czynienia z oszustwem. To jest po prostu komunikat producenta napoju (Podpiwek Warmiński z Olsztyna), że jest to artykuł regionalny ("REGIONALNE z WARMII i MAZUR"), wytworzony na bazie starej (a więc sprawdzonej) technologii ("tradycyjnie warzone"). Ten przekaz ubrano graficznie w godną formę stempla czy pieczęci, co naturalnie powinno wzbudzać zaufanie

 Sustainable Food Center - sfc: FARM TO PLATE (Tx, US)

Sustainable Food Center - sfc: FARM TO PLATE (Tx, US)
 Vesuvio Olive State - Superior Quality

Vesuvio Olive State - Superior Quality (Vesuvio, oliwna kraina [w Południowej Afryce] - doskonała jakość). Produkują tam przedziwną oliwę - przesyconą... ozonem. Ma konsystencję żelu, przechowywana w temperaturze poniżej 15 st. C - może stać latami. Nie jełczeje, nic się z nią złego nie dzieje, ma trwałą jakość

 Cremona śmietankowa - DOSKONAŁA ROZPUSZCZALNOŚĆ

DOSKONAŁA ROZPUSZCZALNOŚĆ - Cremona śmietankowa light (zabielacz do kawy). Taka ciekawostka. W witrynie MASPEX napisali to i owo o czystości i ekologii, ale bez konkretów (jedyny to fotka pary bocianów, która jakoby od lat przylatuje i gnieździ się na kominie zakładu w Wadowicach...). Na opakowaniu znak z serii "wyrzuć to do kosza", ale już z czego torebkę zrobili (jakiś metalizowany plastik) - ani znaku, ani słowa źródło Błonnika   zawiera błonnik     WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA!     ŹRÓDŁO BŁONNIKA (PL)     WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO

źródło Błonnika (tu - zbożowa kawa Inka, 2013 r.). Kto jeszcze do niedawna słyszał o błonniku?
A teraz okazuje się, że jest to bardzo ważny składnik produktów żywnościowych i bez niego ani rusz.
zawiera błonnik - ZDROWIE - URODA - WITALNOŚĆ (KAMIS, gumy do żucia)
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA! - pałeczki wielozbożowe z dodatkiem błonnika (pieczywo trwałe, deserowe),
bez dodatku cukru, Granex, 2013 r.
ŹRÓDŁO BŁONNIKA (PL) - kasza owsiana (CENOS, 2015)
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO - skan z opakowania chleba żytniego z ziarnami "Just Fit"
(prod. Lantmännen Axa Poland Sp. z o.o. dla Jeronimo Martins Polska SA - Biedronka, wiosna 2013 r.).
 ZAWIERA ŻYWE KULTURY BAKTERII

ZAWIERA ŻYWE KULTURY BAKTERII
 biooriginal.pl

BioOriginal.pl
 100% NATURALNE SKŁADNIKI

100% NATURALNE SKŁADNIKI 100% - Błonnik Witalny, Żywe nasiona babki płesznik...
Firma Mapa Zdrowia
 100% z polskiego ziarna (Melvit Szczytno, 2014)

100% z polskiego ziarna (Melvit Szczytno, 2014, płatki błyskawiczne)
 green-biz-check BUSINESS CERTIFICATION


 ECO CONCEPTION

ECO CONCEPTION
 SOLVENT FREE (FR)

SOLVENT FREE (FR)
 Tunisian Ecolabel - Life

Tunisian Ecolabel - Life
 Green Choice PHILIPPINES
Green Choice PHILIPPINES - jest oficjalnym krajowym oznakowaniem ekologicznym Filipin i jest wydawany przez Centrum filipińskiej Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (Philippine Center for Environmental Protection and Sustainable Development). Znak dotyczy szerokiej gamy produktów konsumenckich; jest zgodny z normą ISO 14024 typu I, normami środowiskowymi i jest członkiem Global Ecolabelling Network (GEN).

 GLOBAL G.A.P. (Global Good Agricultural Practices)

GLOBAL G.A.P. (Global Good Agricultural Practices) jest światowym znakiem i zarządzającą organizacją, która certyfikuje uprawy, hodowle zwierząt gospodarskich i akwakultury, które spełniają określone kryteria w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i dobrostanu pracowników. Znak, który jest również znany jako Integrated Farm Assurance Standard (IFA), zawiera kilka modułów: Crops Module, Aquaculture Standard, Livestock Module, Chain of Custody Standard, Plant Propagation Material Standard & Compound Feed Manufacturing Standard. GLOBAL G.A.P. oferuje również dodatkowe certyfikaty: Risk Assessment On Social Practice (GRASP) & Animal Welfare.


 EKOLOGINIS ZEMES UKIS (LT) - ekologiczne rolnictwo

EKOLOGINIS ZEMES UKIS (LT) - ten znak (ekological farming - ekologiczne rolnictwo)
jest używany przez certyfikowanych farmerów i przetwórców na Litwie od 2006 r.
Najczęściej występuje w parze ze znakiem EKOagros (poniżej)
 EKOagros (eco-label, LT)

EKOagros (LT) - litewski znak (eco-label) dla produktów rolnych i żywności. Są one uprawiane, przetwarzane i sprzedawane według dokładnie określonych zasad. Zawsze są opatrzone najważniejszymi informacjami, w tym danymi producenta, numerem certyfikacji i jednostki certyfikującej
 stała i niezależna kontrola jakości - 
   analityk Instytutu BIODATA Prof. dr H. Platen
Continuous & independent quality control - Institute BIODATA Analytik Prof. Dr. H. Platen (stała i niezależna kontrola jakości - analityk Instytutu BIODATA prof. dr H. Platen). Ten znak znalazłem na opakowaniu pewnego kociego przysmaku produkcji niemieckiej; obok były jeszcze dwie powiązane informacje: "Quality Made in Germany" (jakość wytworzona w Niemczech) oraz "Oven Baked" (upieczone w piecu, zatem tradycyjnie). Tradycyjna pieczeń dla kota! Tylko dla nas jest znacznie gorzej: OPAKOWANIE! Ponieważ jest wielowarstwowe (PET/ALU/PE), producent przyznaje (przynajmniej nie ściemnia): "Disposal - Not Currently Recyclable. Please check with your local council for further recycling information" (wyrzuć odpad do śmieci - obecnie nie nadaje się do recyklingu. Prosimy sprawdzać lokalnie możliwość recyklingu w przyszłości). Taaa...

 Wholesome Food Association

Wholesome Food Association (WFA) - brytyjskie stowarzyszenie, które wprowadziło do użytku znak ekologiczny stosowany na opakowaniach żywności ekologicznej w roku 1999. WFA jest organizacją non-profit. Ich motto: Local food for local communities (lokalnie produkowana żywność dla lokalnych społeczności).
Members of the WFA who abide by those food production standards and sell their products locally are entitled to use WFA quality symbol to certify their production methods
 ORGANIC CERTIFIED ASUREQUALITY (NZ)

AsureQuality Organic Standard - znak ten przewiduje certyfikację ekologiczną poprzez AsureQuality nowozelandzkich produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych. AsureQuality jest własnością rządu Nowej Zelandii i jest akredytowany przez Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM).
ORGANIC CERTIFIED ASUREQUALITY
 BIO PRODUCT 100% NATURAL

BIO PRODUCT 100% NATURAL
 bio family (SmartBrands, PL)

bio family
 HACCP AGRIVERT (UK)

HACCP AGRIVERT (UK)
 VITALITY LEAF - GREEN CHOICE (RU)

VITALITY LEAF - GREEN CHOICE (RU) - Liść Witalności - oficjalne oznakowanie ekologiczne Federacji Rosyjskiej, stosowane szeroko dla produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. Program prowadzi Unia Ekologiczna w Saint-Petersburgu (SPbEU), członek Global Ecolabelling Network (GEN). Program jest zgodny z normą standardów ochrony środowiska ISO 14024 typu I.


systemy lokalne i globalne


 integrirani (SI)       visja kakovost (SI)       zajamcena tradicio posebnost (SI)       oznacba porekla (SI)       geografska oznacba (SI)

Słoweńskie oznaczenia - Integrirana pridelava i Zaščiteni kmetijski pridelki in živila certyfikat ekologiczny (UA)     certyfikacja ekologiczna (UA)

Zielony Żuraw (Green Crane, member of Global Ecolabelling Network - GEN) to ukraińskie oznakowanie ekologiczne
dla produktów konsumpcyjnych i przemysłowych, wydawane przez organizację Living Planet (ŻIWA PLANETA, UA).
Znak zaświadcza o zgodności z normą ISO 14024 typu I i normami środowiskowymi

 zgodność obligatoryjna (UA)       zgodność dobrowolna (UA)

zgodność obligatoryjna i zgodność dobrowolna (UA);
niżej New Zealand for guality i Hrvatska kvaliteta (Chorwacka jakość)

 New Zealand for guality

 Hrvatska kvaliteta (HR)

 HACCP (KR)       HACCP INTERNATIONAL ALLIANCE
 HACCP SYSTEMY JAKOŚCI GHP GMP     HACCP (RU)     HACCP GMP INTERTEK      
 HACCP - FOOD SAFETY SYSTEM       HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT       HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT       QUALITY & RELIABILITY POLSKA - HACCP

SYSTEMY JAKOŚCI HACCP GHP/GMP (PL), (..., RU), INTERTEKM GMP / HACCP, FOOD SAFETY SYSTEM HACCP, HACCP (KR), HACCP - HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (PL),
HACCP INTERNATIONAL ALLIANCE (EU), QUALITY & RELIABILITY POLSKA - HACCP (PL)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.
System został opracowany w latach 60. XX w. w USA (dla NASA). W Polsce jest wdrażany od 2004 r.

 H.A.C.C.P. (PL)

 QUALITY CONTROL APPROVED

 ISOQAR - food safety SYSTEM - HACCP

ISOQAR - food safety SYSTEM - HACCP


 

●  oznakowania produktów - ecolabels

bio, eko/eco, natural, organic...

 

 EUROPEAN UNION ECO-LABEL     LE LABEL ECOLOGIQUE EUROPEEN (FR)     Europese Ecolabel Européen     Europejski znak ekologiczny     The EUROPEAN ECO-LABEL
 ECOLOGIQUE LABEL EUROPEEN     L'ECO-LABEL EUROPEEN     EUROPEAN UNION ECO-LABEL APPROVED     The EUROPEAN ECO-LABEL

 Ecolabel, Stokrotka lub Margerytka       ECOLABEL EU       ecolabel (pic, UE)       Eco LABEL (EU)    

  Ecolabel (LE LABEL ECOLOGIQUE EUROPEEN / THE EUROPEAN ECO-LABEL / EUROPEJSKI ZNAK EKOLOGICZNY / Europese Ecolabel) - w Polsce czasem nazywany 'Stokrotka' lub 'Margerytka'. To oficjalny znak, ustanowiony w 1992 r. przez Komisję Europejską jako dobrowolny "zielony znak", mający na celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów, które  mniej szkodliwe dla środowiska. Przysługuje produktom i usługom, spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie UE. Znak zaświadcza, że producent spełnił najwyższe standardy w ochronie środowiska oraz że produkt dla środowiska nie jest szkodliwy. Znak Ecolabel jest przyznawany w 24 kategoriach.

  Firmy, które uzyskały certyfikat Ecolabel mogą oznaczać swoje wyroby tym symbolem. Ten znak wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż im podobne w ciągu całego cyklu "życia" tego rodzaju wyrobu, ponieważ spełniają kryteria środowiskowe, uzgodnione przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (sferą wytwórczą, przemysłem, organizacjami konsumenckimi, władzami publicznymi, handlem i organizacjami środowiskowymi).

 EU Ecolabel for Food Retail Stores (supersmart-supermarket.org)

EU Ecolabel for Food Retail Stores (supersmart-supermarket.org)
 GLOBAL ECOLABELLING NETWORK (GEN)

GEN - GLOBAL ECOLABELLING NETWORK - (zał. 1994)
 KOREA ECO-LABEL

KOREA ECO-LABEL - to oznakowanie ekologiczne dla produktów konsumenckich w Korei. Jest ono wydawane przez Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) i jest członkiem Global Ecolabelling Network (GEN).
 eco-label (HR) - ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - BIODEGRADABLE

eco-label (HR) - ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - BIODEGRADABLE
Environmentally Friendly - The Environmental Label of the Republic of Croatia to oficjalny znak krajowego oznakowania ekologicznego Chorwacji, wydany przez tamtejsze Ministerstwo Środowiska i Ochrony Przyrody (Croatian Ministry of Environmental and Nature Protection).
Znak jest szeroko rozpowszechniony na chorwackim rynku produktów konsumenckich.

 eco-label (HU)

KONYEZETBARAT TERMEK Vedjegy (eco-label, HU) - jest oficjalnym węgierskim eko-znakiem, stosowanym do szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. Jest on zgodny z normą ISO 14025 typ III standardów środowiskowych.
 NF ENVIRONNEMENT (FR)     NF ENVIRONNEMENT (FR)     NF ENVIRONNEMENT (FR)     NF ENVIRONNEMENT (FR) SERVICE     NF ENVIRONNEMENT VALIDATION (FR)

NF ENVIRONNEMENT (FR, zał. 1991) to dobrowolny znak certyfikacyjny (zmiana logo - 2011). Potwierdza zgodność produktu z ustalonymi kryteriami i odnosi się do produktów konsumpcyjnych i pośrednich (bez produktów farmaceutycznych, rolno-spożywczych, usług i sektora motoryzacyjnego). ADEME (AFNOR) zaświadcza, że produkty lub usługi (w całym ich cyklu życia) mają mniej istotny wpływ na środowisko i przydatność co najmniej równoważną z innymi im podobnymi.

 Znak Ekologiczny EKO
Polski, oficjalny Znak Ekologiczny EKO. W Polsce jest przyznawany od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA. Mogą go otrzymać, w drodze dobrowolnej certyfikacji, wyroby krajowe i zagraniczne, a także usługi, które spełniają wymagające kryteria ochrony zdrowia, środowiska naturalnego i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi (w odniesieniu do wcześniej ustalonego, akceptowanego poziomu ich zużycia). Dzieje się to w ramach programu przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego (Ecolabel), które ma promować produkty wywierające ograniczony wpływ na środowisko w ciągu całego cyklu ich "życia".
Znak, "opracowany przez PCBC i Ministerstwo Ochrony Środowiska i przeznaczony dla wyrobów, które podczas wytwarzania, transportu, użytkowania i utylizacji nie są szkodliwe dla środowiska. Certyfikat na Znak Ekologiczny będzie wydawany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez PCBC" [tekst sprzed 2004 r.].

 znak ekologiczny (UA)

niespodzianka z Ukrainy
 GREEN CHAIN PROJECT (JP)

GREEN CHAIN PROJECT (JP)
 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (ecolabel, RS)

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (RS)
 eco-label (CZ) - EKOLOGICKY SETRNY VYROBEK

 eco-label (CZ) - EKOLOGICKY SETRNA SLUŻBA

eco-label - EKOLOGICKY SETRNY VYROBEK, EKOLOGICKY SETRNA SLUŻBA (CZ)
Ekologicky Setrne Vyrobky (Environmentally Friendly Product, związany z Global Ecolabelling Network - GEN) - oficjalny czeski znaki wydany przez Ministry of the Environment. Znajdziemy go na wielu produktach konsumenckich
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI - EKO       POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI - BIO

PCBC - POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI - EKO, BIO

 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI - GWARANTOWANA JAKOŚĆ       POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI - GWARANTOWANA JAKOŚĆ

PCBC - POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI - GWARANTOWANA JAKOŚĆ

 Local Food CERTIFIED (Ont, CA)

Local Food Plus (Ontario, Canada) to organizacja non-profit, której celem jest budowanie zrównoważonych, lokalnych systemów żywnościowych, które są korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron. System certyfikacji LFP pomaga konsumentom w identyfikacji rolników, którzy deklarują się nie tylko do prowadzenia ekologicznie odpowiedzialnej produkcji, ale który również zobowiązują się do utrzymywania bezpiecznych i sprawiedliwych warunków pracy dla ludzi, zapewniania godziwej i humanitarnej opieki nad zwierzętami hodowlanymi, ochrony i wzmacniania przyrody i różnorodności biologicznej, zmniejszania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz wspierania silnej gospodarki lokalnej.

 LATVIJAS EKOPRODUKTS (LV)

 LATVIJAS EKOPRODUKTS (LV)

LATVIJAS EKOPROUKTS (LV) - Association of Latvian Organic Agriculture (ALOA) was founded in 1995. It's a professional organisation and cooperate with the Ministries of Agriculture and Environment of Latvia
 Produkt rolnictwa ekologicznego UE

Z uwagi na wzrost popytu na produkty ekologiczne, w r. 2008 EU przyjęła wspólnotowy znak, który pozwala na odróżnienie produktów ekologicznych na unijnym rynku. Nowy znak żywności ekologicznej w Unii Europejskiej miał dawać konsumentom pewność, że kupując produkty ekologiczne, wspierają rodzimych rolników, szczególnie w okresie kiedy zapotrzebowanie na te produkty rośnie, a na rynku pojawia się coraz więcej marek importowanych.

 Rolnictwo ekologiczne UE
To znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej, funkcjonujący od połowy 2010 r. Tak oznaczony produkt pochodzi z certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego. Wszystkie ekologiczne produkty żywnościowe (pakowane!) pochodzące z Unii od 1 lipca 2012 r. muszą obowiązkowo posiadać ten znak, tzw. euroliść. Ten znak gwarantuje także, że taka żywność została wyprodukowana na terenie UE.

Więcej na ten temat w witrynie polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Znak przyznawany jest przez Komisję Europejską. Produkt, który spełnił wszystkie wymagania na poziomie hodowli, produkcji oraz dystrybucji otrzymuje dokument zwany certyfikatem rolnictwa ekologicznego, który przyznawany jest w Polsce przez 11 jednostek certyfikujących, uprawnionych do tego przez wyznaczone instytucje państwowe (np. Agrobiotest, Bioeksperta, Biocert, Ekogwarancja PTRE, Cobico, PCBC i PNG). Certyfikat dotyczy konkretnego wyrobu wytwarzanego przez konkretnego producenta i jest przyznawany zazwyczaj na rok. Tak restrykcyjne przepisy gwarantują, że produkt na którego etykiecie znajdziemy logo Rolnictwa Ekologicznego jest zgodny z prawem i czysty chemicznie. Produkt oznaczony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których co najmniej 95% kwalifikuje się jako ekologiczne (wg unijnych kryteriów). Obecność tego znaku na produkcie gwarantuje rolnictwo zrównoważone, ochronę środowiska naturalnego, wysoką jakość, brak GMO, pozostałości środków ochrony roślin czy antybiotyków.

Pod lub nad znakiem znajduje się numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej (AB-CDE-999) oraz miejsce pochodzenia surowców. AB – oznacza kod ISO określony w art. 58 ust. 1 lit. a) i dotyczący państwa, w którym odbywają się kontrole; CDE – termin złożony z trzech liter stanowiący odniesienie do produkcji ekologicznej, zgodnie z treścią art. 58(1)(b), np. "öko", "org", "eko", "bio" itp.; 999 – numer referencyjny złożony z maksymalnie trzech cyfr i nadany zgodnie z art. 58(1)(c). Miejsce pochodzenia oznaczane jest jako:
- "Rolnictwo UE", jeśli surowiec rolny pochodzi z terenu UE i "...spoza UE", jeśli pochodzi z krajów trzecich,
- "Rolnictwo UE/spoza UE", jeśli część surowców pochodzi z terenu UE, a część z krajów trzecich.
Wyżej wymienione oznaczenie "UE" lub "spoza UE" może być zastąpione lub uzupełnione nazwą kraju, jeśli wszystkie surowce, z których wytworzono produkt, pochodzą z danego kraju. W Polsce np. PL-EKO-01, rolnictwo UE.

Obecność unijnego logo produkcji ekologicznej na towarze oznacza między innymi, że do produkcji tej żywności nie używa się chemicznych środków ochrony roślin, do nawożenia dopuszczalne są tylko nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie; w gospodarstwach ekologicznych w żywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub dokupuje się pasze ekologiczne z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych; takie artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków konserwujących, zapachowych i smakowych. Poza tym znakiem na opakowaniach powinny znaleźć się też pełne dane producenta, nazwa jednostki certyfikującej oraz napis: "Rolnictwo ekologiczne - system kontroli WE" albo "produkt rolnictwa ekologicznego".

•   Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej - logo produkcji ekologicznej i jego cele (tekst polski)

 Rolnictwo ekologiczne UE (b/w)

Znak "gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru w zakresie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, pochodzi bezpośrednio od producenta lub jest sprzedawany w zamkniętym opakowaniu. W przypadku produktów wieloskładnikowych przynajmniej 95% składników produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi.
Lista pozostałych dopuszczalnych składników jest również unormowana".

 eko-label (JP)

eko-label (JP)
 Smart Apparel (Spreadshirt - print)

Smart Apparel (Spreadshirt - print)
 American Grassfed

AGA Certified Grassfed (American Grassfed) jest wydawany przez American Grassfed Association (AGA) i oznacza, że produkt spełnia ich standardy paszy dla przeżuwaczy.
Produkty Grassfed zostały pozyskane w USA na otwartych trawiastych pastwiskach,
bez stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu.
 CERTIBIONET - Biocert India         biogarantie ®       ECO GARANTIE ®

CERTI BIO - logo organizacji CERTIBIONET - międzynarodowego stowarzyszenia instytucji inspekcyjnych i certyfikujących rolnictwo organiczne. W lutym 2012 roku przystąpiły do tej organizacji Indie; Polski tam nie ma... Dalej - Biogarantie oraz Ecogarantie (Walonia, BE) - znaki rolnictwa zrównoważonego pod względami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, które jest bezpieczne i trwałe, nadawane przez CERTIBIONET i zgodne z wymogami belgijskiego instytutu certyfikującego PROBILA UNITRAB. Znak ECO GARATIE obejmuje także środki do prania, utrzymywania czystości i do pielęgnacji ciała. Certyfikat te przyznawane są produktom, których proces powstawania nie burzy równowagi biologicznej między ludźmi, roślinami i zwierzętami, uwzględniając przy tym kryteria jakościowe i ekonomiczne.

 GODKIENT ØKOLOGISK BY DEBIO (NO)          ØKOLOGISK DEBIO (NO)       90% ØKOOGISK SERVERING DEBIO (NO)       50% ØKOOGISK SERVERING DEBIO (NO)       15% ØKOOGISK SERVERING DEBIO (NO)

The Ø-label is a registered brand owned by Debio (Norway). Only operators that are member organizations and/or certified by Debio may use the term 'organic' or the Ø-label on a product in Norway. The label shall always be accompanied by the name of the producer.
Od lewej: GODKIENT ØKOLOGISK BY DEBIO, ØKOLOGISK DEBIO, 90%-50%-15% ØKOOGISK SERVERING DEBIO

 Danish Q-mark

Danish Q-mark (DK) - znak wyróżniający produkty pochodzące z ekologicznych gospodarstw rolnych. Jest w użyciu w Danii od roku 1989; kontrolę nad etykietowaniem sprawuje państwo (Stats-kontrolleret økologisk) go natural (arch)


 Swiss Environmental Technology AG (S.E.T.) 
   From nature, to nature - Healthy. fertile soil (CH)

Swiss Environmental Technology AG (S.E.T.) From nature, to nature - Healthy, fertile soil (CH)
 Rolnictwo Odpowiedzialne - Syngenta

"Rolnictwo Odpowiedzialne" to projekt Syngenta promujący racjonalne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, który udowadnia możliwość zrównoważonego współistnienia wydajnego i konkurencyjnego rolnictwa z równoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony środowiska i zdrowia ludzi. To kompendium wiedzy nt. zasad bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin. Zainteresowani znajdą tam usystematyzowane informacje o transporcie oraz magazynowaniu środków ochrony roślin, kalibracji opryskiwaczy, czy o odzieży ochronnej, jak też przykłady 'przekuwania teorii w praktykę'
 CERTIFIED E-FRIENDY FOOD (CZ)

CERTIFIED E-FRIENDY FOOD (CZ). Zgubili literkę, ale co tam...
 SUSTAINABLE Montana (edu)

SUSTAINABLE (Montana, edu)
 food.change.org

food.change.org
 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (PL)
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (PL)


    Sustainable Aagricultural Partnerships (US)

Sustainable Aagricultural Partnerships (US)

 KNORR SUSTAINABILITY PARTNERSHIP (UNILEVER)     KNORR SUSTAINABILITY PARTNERSHIP (logo, UNILEVER)

KNORR SUSTAINABILITY PARTNERSHIP FUND (UNILEVER)

    HARMONY - CHARTER, DE     HARMONY - INICIATIVA, CZ     HARMONY - GWARANCJA, PL

HARMONY to program, który ma na celu wspieranie dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
w zakresie bardziej zrównoważonej produkcji pszenicy.
Inicjatywa opracowana została przez Mondelēz International w końcu pierwszej dekady XXI w.
we współpracy z organizacjami pozarządowymi, specjalistami ochrony środowiska oraz towarzystwami naukowymi.
Istotnym elementem programu jest łączenie wszystkich uczestników łańcucha dostaw –
rolników, spółdzielni rolniczych i młynów. Szczególną rolę odgrywają rolnicy, którzy w swoich uprawach
ograniczają ilość zużywanej wody i emisji dwutlenku węgla, dbają o jakość gleby oraz ochronę bioróżnorodności.
Harmony obejmuje (2022) rolników z sześciu krajów europejskich: Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Włochy i Polska.

 Naturland Fair       Naturland (DE)       Naturland (DE)

Naturland - anerkannt oekologischer Landbau (produkty pochodzenia roślinnego, DE) - znak wyróżnia uczciwą pracę, etyczne zasady handlu, rolnictwo ekologiczne, przyjazne środowisku praktyki i odpowiedzialną gospodarkę leśną i wodną. Naturland należy do Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) i jest akceptowany na całym świecie.

 Bio Kreis       Bio Kreis       Bio Kreis - regional & fair

Bio KREIS e.V. - Oekologischer Landbau (Bayern und Nordrhein-Westfalen) (DE) BIO KREIS - regional & fair

 JEM ZDROWO!        Świeżo wyciśnięty sok        Natural Flavours       ŻYWNOŚĆ POLSKA Q (Wrocław, PL)

Pierwszy znak (PL) promuje zdrową żywność hasłem JEM ZDROWO! Drugi (też PL) oznacza świeżo wyciśnięty, naturalny sok - bez dodatku wody, cukru, konserwantów, czegokolwiek - po prostu SAMSOK. Dalej zapewnienie: NATURAL FLAVOURS. Kto zapewnia? Słynne zupy... ŻYWNOŚĆ POLSKA - znak firmy z Wrocławia.

 Japanese Agricultural Organic Standard (JAS)

Japanese Agricultural Organic Standard (JAS) jest oficjalnym krajowym znakiem organicznym dla produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych standardów rolnych. Jest on zarządzany przez japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa (MAFF) i jest akceptowany na całym świecie.

 Pudliszki - Oaza Natury

Znak Pudliszek. "Oaza Natury to nie tylko specjalny rejon o wyjątkowej czystości położony wokół Pudliszek, ale przede wszystkim system uprawy i przetwórstwa warzyw polegający na ograniczaniu środków chemicznych i ścisłej kontroli każdego etapu produkcji. Uprawia się [tam] bezpieczne, zdrowe, [i bez] zanieczyszczeń pomidory, [zielony] groszek, kukurydzę i czerwoną fasolę. Wszystkie etapy uprawy i przetwórstwa są kontrolowane przez specjalistów z Pudliszek, którzy gwarantują, że do produkcji trafiają tylko najlepsze, pełnowartościowe partie. Wyniki niezależnych badań potwierdzają, że zawartość szkodliwych składników - pozostałości nawozów i środków ochrony roślin, zwłaszcza pestycydów, azotanów i metali ciężkich - w warzywach uprawianych w Oazie Natury [jest] znacznie poniżej norm stosowanych dla produktów dla niemowląt".

 CONNECTICUT ENERGY ENVIRONMENT (US)

CONNECTICUT ENERGY ENVIRONMENT (US)
 Farm Fresh [food] 100% Natural ORGANIC PRODUCT (stock seal)

Farm Fresh [food] 100% Natural ORGANIC PRODUCT (stock seal)
 SIBERIAN PINE NUT OIL

SIBERIAN PINE NUT OIL
 VIRGIN COCONUT OIL

VIRGIN COCONUT OIL
 100% nature

100% nature
 100% BIOBASED

100% BIOBASED
 SHEFFIELD FOOD NETWORK (seal, UK)

SHEFFIELD FOOD NETWORK (seal)
 NATURAL HEALTH FOOD (stock seal)
 
NATURAL HEALTH FOOD (stock seal)
 biodegradability plastic PLA (Far East)

biodegradability plastic PLA (Far East)
 biodegradability - Japan BioPlastics Association (JBPA)

biodegradability - Japan BioPlastics Association (JBPA)
 aeration plants

aeration plants
 Certified CCOF Organic (US)

Certified CCOF Organic (US)
 Eco-product Certification Scheme

Eco-product Certification Scheme
 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (PL)

ISRIL PAN (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, PL)
 100% NATURAL PRODUCT

100% NATURAL PRODUCT - znak na wyrobach firmy MELVIT (mąki, kasze etc.)
 MĄDROŚĆ NATURY

MĄDROŚĆ NATURY
 NASAA CERTIFIED ORGANIC (AU)

NASAA CERTIFIED ORGANIC - Certified Organic Australia National Association for Sustainable Agriculture Australia (NASAA) - narodowe Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa Australii. Ich znak - Certified Organic - wyróżnia organiczne produkty uprawiane przy użyciu ekologicznych standardów rolniczych. Istnieją dwa zestawy wymagań: jeden dla produktów krajowych, a drugi dla produktów międzynarodowych. Oznakowanie jest akceptowane na całym świecie.

 ORGANIK INDONESIA

ORGANIK INDONESIA - Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) - Narodowy Standard Indonezji (Organic Food Systems) jest oficjalnym krajowym oznakowaniem organicznym. Został on opracowany przez tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa i dotyczy produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych
 zielona marka

zielona marka (PL, ?)
 Głębia smaku w każdym plasterku (PL)

Kpina, chociaż pewnie niezamierzona: Głębia smaku w każdym plasterku (PL)
 CHÄO VIVO - CERTIFICADO ORGÁNICO

CHÄO VIVO - CERTIFICADO ORGÁNICO
 Organic Certification Center of the Philippines (OCCP)

Organic Certification Center of the Philippines (OCCP) - Centrum Certyfikacji Ekologicznej Filipin to znak organicznych produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych standardów rolnych. OCCP jest akredytowane przez Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM).

na znaku: SEAL OF EXCELLENCE AND INTEGARITY. OCCP CERTIFIED ORGANIC
 ekolabel Indonezja

Ramah Lingkungan (Ekolabel Indonesia) - oficjalny znak ekologiczny wydany przez Ministry of Environment Indonezji, jest członkiem Global Ecolabelling Network (GEN). Zaświadcza o zgodności z normą ISO 14024 Typ I (environmental standards).
 circular agro (Warabi, JP)

circular agro (Warabi, JP)


 seasoning recycling


 organic recycling: greentower (CO)
organic recycling: greentower (CO) UCSB Sustainability (edu, US)     Alnatura (CO)

 NuTerra (logo, Fl, US)     BIOGMINA (PL)     URBAN FARM (org, Az, US)

 eco harmony   eco harmony   eco harmony     Departament of Environmental Protection (gov, Pa, US)

 SPACE CITY FARMS (Houston, US)       pesticide action network       Earth recycling solutions (US)     nature works toogether        natural energie recyclage

 waste & recycling (Adams County, US)     zero waste environment     Sustainable Food Trade Association

 mondial nature logo (FR)       mondial nature logo (FR)       mondial nature logo (FR)       eco-agro (fotolia-based, FR)       sustainable agriculture

 Green Fields Together (edu, US)       Fresh [food] from Florida (US)     agro Manitoba (CA)       BIODYNAMIC ASSOCIATION (MI, US)     environment unity cycle

 Greenery & Landscaping China (expo, 2017, CN)     sustainable farming         contryside recycling         CCPAE - Agraria Ecologica (ES, MA, AE)     ILLINOIS ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY


jeden z powyższych znaków - BIODYNAMIC ASSOCIATION (MI, US) - sustainable farming, countryside recycling...


 Our Little Farm (logo, CA)
 OGA Certified Organic (AU)

 Organic; Slow Release Nitrogen       RI - Certified Organic           Organic USA       Organic Qualite

ARCHIWUM: amerykańskie znaki ORGANIC (typu 'vintage'),
które znalazłem na jakiejś zdewastowanej (niedokończonej czy porzuconej francuskiej witrynie

 Organic Thailand       Earth recycling solutions (US)       Organic Food Federation - Certified Organic       Organic Food Federation       URBAN FARMER - NON-GMO & ORGANIC

Organic Thailand - ten znak ustanowiono w roku 2000. Tajlandia chce uczestniczyć w światowej, globalnej wymianie handlowej z sferze żywności. Dalej Organic Food Federation (zrzeszenie [na rzecz] organicznej żywności i kultury agrarnej), jedna z kilku organizacji działających na tym polu w UK (Wielkiej Brytanii); po prawej URBAN FARMER - NON-GMO & ORGANIC (US).

 Civil Engineering FOR ALL - soil mechanics     Civil Engineering FOR ALL - soil mechanics (detal)

CIVIL ENGINEERING FOR ALL - soil mechanics...

  Quality Assurance International: Certified Organic - USA        MEXAM: Certified Organic       Farm Fresh [food] 100% Natural ORGANIC PRODUCT (stock seal)     NATURE'S PATH - 3 GENERATIONS ORGANIC (no GMO)

Quality Assurance International: Certified Organic (Międzynarodowe Ubezpieczenie Jakości - Certyfikat Organiczności);
MEXAM: Certified Organic (MEXAM: Certyfikat Organiczności); Farm Fresh 100% Natural ORGANIC PRODUCT (stock seal);
NATURE'S PATH - 3 GENERATIONS ORGANIC (no GMO)

      WE ARE PROUD TO BE PART OF ALL NATURAL ALTERNATIVE       Bio Slovenija       Bio Slovenija       Bio Eco Controlled

Tajemniczy znak z tekstem: "We are proud to be part of All Natural Alternative" Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią [organizacji?] "All Natural Alternative")... Dalej BIO Slovenija - Organizacija za Kontrolo Ekoloŝkega Kmetijstva oraz BIO Slovenija - Institut za Kontrolo in Certifikacijo v Kmetijstvuo Gozdarstvu. Ostatni "stempelek" głosi "Bio Eco Controlled", co ma oznaczać, że aspekty biologiczne i ekologiczne tak oznakowanego produktu są pod kontrolą.

 Bio PRODUKT     BIO Cert, Indonezja       Certified Naturally Grown     local agro sustainability       Organic

Bio Produkt, Produkt Ekologickeho Zemedelstvi, Czechy (BIOZEBRA, znak państwowy od 2005 r.). BIO Cert - indonezyjska organizacja certyfikująca organiczne i eko-socjalne produkty. CNG - Certified Naturally Grown - certyfikat naturalnego wzrostu, przyznawany przez amerykańską organizację non-profit działającą od 2002 r. CNG działa na rzecz niewielkich, produkujących wprost na rynek farm, używających metod naturalnych. LOCAL SUSTAINABILITY & Organic

 register for IonLabs testing (US)
 China Organic Product Certification Mark (CNCA, CN)       MANITOBA MADE (CA)       MANITOBA ORGANIC (CA)       LOCALLY GROWN - FRESH from the FARM (stamp)

z lewej: (...) ORGANIC - China Organic Product Certification Mark
- the rules of certification stipulated by Certification and Accreditation Administration of China (CNCA -
witrynka była, ale znikła, odkryłem w 2018 r.).
Program przeznaczony dla produktów uprawianych w Chinach z wykorzystaniem ekologicznych praktyk rolniczych
MANITOBA MADE / ORGANIC (CA), LOCALLY GROWN - FRESH from the FARM (stamp)

     Australian Certified Organic       

"Your Guarantee of Integrity" - AUSTRALIAN CERTIFIED ORGANIC - organizacja szerząca non-profit organiczne ideały

 Green America - COME TOGETHER       Green America - CERTIFIED BUSINESS     Organic TRADE ASSOCIATION MEMBER (US)  

Green America - COME TOGETHER to organizacja non profit (est. 1982). Jej misją jest propagowanie naturalnych dróg rozwoju ekonomicznego - siłami konsumentów, inwestorów, przedsiębiorców i handlu - dla tworzenia środowiskowo zrównoważonej społeczności. Z jednej strony jest to dążenie do świata, w którym wszyscy mają dostateczne ilości dóbr, a lokalne i globalne społeczności są zdrowe i bezpieczne, zaś z drugiej - chodzi o zachowanie bogactw Ziemi dla nadchodzących generacji. Green America prowadzi kampanie edukacyjne, publikuje przewodniki i poradniki oraz wydaje certyfikaty Green Business - Zielonego Biznesu. Znak ten jest przyznawany przez GreenGain, internetowe narzędzie zrównoważonego rozwoju, które ocenia firmy działające w USA pod względem kryteriów w zakresie ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności.

Organic Trade Association (OTA MEMBER) - zrzeszenie przemysłu stosującego zasady organiczne w Płn. Ameryce. Od 1985 roku promuje i ochrania handel organicznymi produktami dla dobra środowiska, rolników, społeczeństwa i ekonomii

ORGANIC / NATURAL / BIO


 BIO (metal-emblem / star)
 PRODUKT 100% NATURALNY       100 proc. natural
 100% natural     100% Bio ORGANIC NATURAL PRODUCT (green stamp)     100% NATURAL (green stamp)


MARKETING ZAKLĘĆ:
100% NATURAL, PRODUKT 100% NATURALNY, PRODUCTO 100% NATURAL, 100% NATURAL...
Profesjonalne jakby-pieczęcie, często z efektem "przecierki" i gwiazdkami, oficjalne i 'solidne'

 100% ALL NATURAL (supplements, US)
 100% NATURAL PRODUCT [stock]
 100% organic (text-banner)

 MADE WITH ORGANIC INGREDIENTS (stock)    
 BIO (universal stamp)       Organically Certified       BIO PRODUCT 100% (seal)       ORGANIC - grow with care    
 100 proc. organic       Organic       BIO - 100 proc. natural       Bioprodukt       100% ECO FRIENDLY

Od lewej: 100% ORGANIC certified. ORGANIC; znak stosowany w USA, jest jednym z całej rodziny znaków dla naturalnych i zdrowych produktów. Przyjęto, że produkty oznaczane jako "organic" zawierają nie mniej niż 95 proc. organicznych składników. W środku: BIO - 100% NATURAL. Dalej - Gwarancja 100% BIO - Bioprodukt. Wreszcie znak bliźniaczy do pierwszego w tym wierszu - tym razem z tekstem 100% ECO FRIENDLY

 eco poduct
 BIO label     100% NATURAL PRODUCT (stock seal)
 BIO - MIT PFLANZEN FLUIDEN / AUS EINGENER HERSTELLUNG   eco 100% NATURAL PRODUCT   GARANTIE BIO - CERTIFIÉ BIOLOGIQUE / CERTIFIED ORGANIC

BIO - MIT PFLANZEN FLUIDEN / AUS EINGENER HERSTELLUNG (D), BIO, eco 100% NATURAL PRODUCT, BIO,
GARANTIE BIO - CERTIFIÉ BIOLOGIQUE / CERTIFIED ORGANIC (HU)

 100% NATURAL (idylla)
 natural recycling (stock stamp)       100% GUARANTEE NATURAL (stamp seal)    
 100% ECO PRODUCT (stock seal)     100% BIO Naurlich & Gesund (DE)     NATURAL 100% (stock)
 bio / nat (product symbol, stock)       NATURAL (green leaf symbol, stock)

 BIO (seal, stock)     BIO (seal, stock)     BIO PRODUCT 100% (seal, stock)    

 BIO NATURAL (seal)     BIO 100% (seal)     BIO NATURAL (seal)     NATURAL PRODUCT (seal)
 BIO (green care)     NATURAL PRODUCT (green care)     NATURAL PRODUCT (green care seal)
 100% Bio     NATURAL 100% GUARANTEE     BIO     PRODUKT 100% NATURALNY
 100% All Natural      Probiotics & Functional Foods - EXCELLENCE AWARD     NATURAL PRODUCT

100% BIO Guaranteed. Dalej - 100% All Natural - NO ARTIFICIAL INGREDIENTS, NO ADDED HORMONES,
(Probiotics & Functional Foods - EXCELLENCE AWARD), NATURAL PRODUCT, PRODUKT 100% NATURALNY

 100 proc. natural

 bio (baby products, SI)     BIO (stempel, DE)     responsibly clean

  BIO (frame, stock)     Bio simbolo verde     BIO (green seal, leaves frame, stock)     BIO

    bio green mark BIO (IT)   BIO 100% NATURE


 CARBON NEUTRAL (EPA US cert. for EFP)       EARTH FRIENDLY
 ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line

 Certified grown organically     NATURAL 100% ORGANIC (stamp)     Organic 100%     100% natural (star-seal)     NATURAL PRODUCT 100%

 100% NATUREL (bio, stamp, FR)     CERTIFIED ORGANIC INGREDIENTS Stellar Cert. Serv.     Organic Beer and Wine (US)     WITH CERTIFIED ORGANIC INGREDIENTS (RU)

 Nature Made 100% organic     BIOlogical - Ecological Guaranteed     ALLE NATURLIGE INGREDIENSER (DK)     NATURAL 100% (stamp)     ecologic 100%    

 recycled ECO FRIENDLY PRODUCT     100 proc. natural     100% ECO FRIENDLY PRODUCT
 produkty organiczne, Indie     Made with all Natural Ingredients (IN)
 MADE WITH 97% NATURAL INGREDIENTS (stock)

BIOLOGICAL - Ecological Guaranteed, [produkty organiczne, Indie - Go Green India],
MADE WITH ALL NATURAL INGREDIENTS - NO ARTIFICIAL FLAVORS NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

 RECYCLE! [like bees]

 Bee Friendly Farming, USA/CA     Produkt naturalny - miody Apipol     THE URBAN BEEKEEPER (ZA)     GIVE BEES A CHANCE - GO ORGANIC!     BEE GREEN (Recycling & Supply, Ca, US)

Bee Friendly Farming - certyfikat (US) dla producentów rolnych, którzy nie tylko nie szkodzą pszczołom,
lecz je wspierają; PRODUKT NATURALNY (miody Apipol), THE URBAN BEEKEEPER (ZA),
GIVE BEES A CHANCE - GO ORGANIC (US), BEE GREEN (Recycling & Supply, Ca, US)

 100 proc. natural (US)     ENVIRONMENT FRIENDLY PRODUCT - GO GREEN (LV)     100 proc. natural     100 proc. natural     natural    

100% NATURAL... Ostatni znak znalazłem na opakowaniu pełnoziarnistego ryżu (wholegrain rice) TESCO. Słowo natural ma tu oznaczać, że przy uprawie tego ryżu nie stosowano nawozów sztucznych, zaś zebrane ziarna nie zostały potraktowane żadnym ulepszaczem czy utrwalaczem. Ale cena była normalna...

 ALL 100% NATURAL (stock stamp)    100% NATURALNE PRODUKTY (stock, PL)    100% NATURAL (stock stamp)

  100% Natural     100% BATURE (stock stamp)   100% SUSTAINABLE ECO FRIENDLY (stamp)   GO GREEN (stamp)     100% NATURLICH (stock stamp)

     ALL NATURAL - NO ARTIFICIAL FLAVORING - NO MSG - 
   NO PRESERVATIVES (seal)       All Natural       Earth Probiotic, Bokashi food waste recycling & composting (ZA)     GEARANTEE 100% NATURAL
 100% NATURAL (promo ecolabel)

 All Natural     NATURAL 100% (commercial ecolabel)     All Natural

All Natural - No Artificial Flavoring, No MSG, No Preservatives - itd. itp., znaki z hurtowni (stock) - raczej dekoracje...

 Natural Products Association Certified (US)     Natural Product       BioBased %       ECO (friendly)       Natural Products Association Certified

 British Organic (tab)       SANREM - Sustainable Agriculture 
   and Natural Resource Management (US)   sustainable development   organic lingua (EU)     100% organic

 NO PRESERVATIVES NO COLOURANTS       sustain place (US)      ALL NATURAL ECO FRIENDLY     eko     All Natural

NO PRESERVATIVES NO COLOURANTS, ALL NATURAL ECOFRIENDLY, (...), EKO, All Natural

 ECO RESPONSABLE     Eco-Friendly (Thermaltake, biz)     100% NATURAL

 100% natural       100% NATURAL       100% NATURAL BIODEGRADABLE       100% NATURAL       ORGANIC Natural Product 100%

 BIODEGRADABLE   bio - biodegradable   sustentabilidade (BR)     controllo biologico (IT)       bio-degradable

 Oxo-Biodegradable Plastic     BIODEGRADABLE BIODÉGRADABLE (plastic)       Recycle       OXO BIODEGRADABLE RECYCLABLE reverte     earth green Bio-Degradable

2 x 100% NATURAL, 100% NATURAL BIODEGRADABLE, 100% NATURAL,
ORGANIC Natural Product 100%, Oxo-Biodegradable Plastic, BIODEGRADABLE BIODÉGRADABLE,
[compostable], OXO BIODEGRADABLE RECYCLABLE reverte, earth green Bio-Degradable

  NATURAL PRODUCT ORGANIC FOOD 100% (shield seal, stock)

    bioplastic       Recyclable Plastic       Bio Plastics       The Organic Cycle       bio recycling

 bio management       100% BIODEGRADABLES       Recyclable       100% BIODEGRADABLE       Composting Council (USA)

Recyclable, 100% BIODEGRADABLES, Recyclable Plastic, 100% BIODEGRADABLE,
Composting Council Research and Education Foundation - compost testing, labeling and info disclosure program (US) dynamic equilibrium - all resources must be recycled

 PULSES Intl. Conference 2016 - Health, Nutrition 
   and Sustainable Agruculture in Drylands     ECOLOGICAL SYSTEM (DT PureLine)
 Green Recycling     eco world loop   waste recycling services (ZA)     biomas naturais (BR)     recykling kompost

 delta protection commission (Ca, US)     Biorecycling (HU)     Sustainable Farming Association - 
   FARMER TO FARMER NETWORK (US)     BC NOTHERN LIGHTS - Grow Your Own 
   (hydroponic, 420 Medicated, CA)

  greenbutts (recyclable)     zero waste Europe   Smart Green Economical

  supplements (Sid Organics, logo, US)       eco theme (stock)     Elite Choice Nutrition (logo)
 holistic cycling     holistic cycling
 natural green cycling     irradiated     Energooszczędny sprzęt AGD

BC HYDROPONIC - Grow Your Own (420 Medicated); w środku - oświecony, ale też - napromieniowany -
Le logo RADURA, l'ionisation des aliments: les pétales représentent la nourriture,
le cercle central la source de radiation et le cercle cassé illustre les rayons de la source d'énergie.
Po prawej - energooszczędny sprzęt AGD

 GYO - Grow Your Own         recykling / kompost         organic (HK)       ORGANIC (AU)     ECO FRIENDLY (CH)      

GYO - Grow Your Own i podobne znaki (w środku - Organic, Hong Kong)

    Utilisable en Agriculture Biologique (FR)       Naturalny Produkt - Białoruś

 100% NATURAL (stamp)   ;    100 proc. natural - No Preservarives       CERTIFIED ORGANIC INGREDIENTS       100 proc._natural

 100 proc. Natural - Eco Friendly       vote vannabis (BR)       ORGANICZNY OLEJ KONOPNY (NovaClear Atopis, PL)

Wokół przykłady z wysypu znaków, "gwarantujących stuprocentową naturalność" produktów. Minęły już - chyba bezpowrotnie - czasy, gdy producenci żywności dodawali masowo do swych produktów konserwanty. Były dla nich dobre, bo wydłużały terminy ważności. Ale dla konsumentów nie były dobre. Dość szybko narodziła się moda na sprzeciw wobec konserwantów. Przyjęła się sugestywna fraza "żywność nafaszerowana chemią". Rynek powoli, ale zareagował. Wytwórcy zmieniają receptury (i strategie) i zaczęli promować się hasłami (i znakami) o ich braku. CERTIFIED ORGANIC INGREDIENTS - taki znak uspokaja konsumentów, podnosi wartość (jednak głównie cenę) produktu, budzi zaufanie. Możemy wierzyć lub nie... Charakterystyczny liść konopi to ukrywana prawda - bo konopie są naturalne i przyjazne środowisku oraz dobre dla ludzi (niezwykłe zalety surowca i niezliczone zastosowania przemysłowe), ale też przewrotny żart i prowokacja zarazem (bo odmiany "indyjskie" są psychoaktywne, ale nie uzależniają, uśmierzają bóle, wprowadzają w dobry nastrój).

 green label (HK)     Hong Kong Eco Label     Green Label SINGAPORE - Fine Grade Compost

Hong Kong Green Label Schemat (HKGLS) jest znakiem ekologicznym dla produktów konsumenckich w Hong Kongu, prowadzonym przez Hong Kong Green Council (GC). Znak jest zgodny z ISO 14024 typu I norm środowiskowych.
Hong Kong Eco Label (Green Mark) to znak ekologiczny dla produktów konsumenckich w Hong Kongu;
jest zarządzany przez Hong Kong Federation of Environmental Protection (HKFEP)
Oba systemy współdziałają w ramach  Global Ecolabelling Network (GEN).
Po prawej - SINGAPORE GreenLabel - znak ekologiczny dla szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych i przemysłowych.
Znak jest wydawany przez Singapore Green Labeling Certification Scheme (SGLS) w imieniu Rady Ochrony Środowiska (Singapore Environment Council - SEC) i jest członkiem Global Ecolabelling Network (GEN).

 GREEN LABEL THAILAND     Green Label THAILAND     Green Label THAILAND     GREEN LEBEL (!) THAILAND

Thai Green Label (członek Global Ecolabelling Network - GEN)
jest oficjalnym narodowym oznakowaniem ekologicznym Tajlandii dla produktów konsumenckich (no foods, drinks & drugs)
Znaki są nadawane przez tajski Instytut Ochrony Środowiska (TEI) w imieniu Ministerstwa Przemysłu.

 Korea Eco-Label
 Green Label THAILAND     MEM MACHT's UMWELTFREUNDLICH weil losemittelfrei (Westfalia, DE)       GREEN LABEL SINGAPORE     100% NATURAL (stock, UK / green med, PL) 100% NATURALNY SMAK! (przyprawy Kotanyi)       NGFT - Naturally Grown, Fairly Traded       NG - Naturally Grown       3 leaves cut in green wheel     100% NATURE - pure nature

 100 proc. pure - Natural Product       ECO FRIENDLY       100 proc. natural

Wiersze powyżej - 100% NATURALNY SMAK! (nowe - koniec 2012 r. - opakowania i smaki przypraw KOTANYI) i dwa znaki z krainy kawy: NGFT - Naturally Grown, Fairly Traded i NG - Naturally Grown oraz wzorzec tego ekologicznego znaku. 100% NATURE - pure nature - znak z polskiego czasopisma ORGANIQUE HOME SPA MAGAZYN. Niżej trzy znaki z jednej "sztancy"-  100% PURE, ECO FRIENDLY i 100% NATURAL - utrzymane w konwencji stempla certyfikatu, ale nie poparte niczyim autorytetem. Tu działa moda i marketing.

 raw: bio, 100% natural raw: eco choice, go green

Seria z sieciowego sklepu ze zdrową, bo naturalną (niskoprzetwarzaną) żywnością RAWFOODS:
bio, 100% natural, eco choice i go green

 environmentally friendly     NATURAL 100% (stock, seal)     100% natural product (sticker)

  eco 100% (pseudo-cert)       THINK PLANET - greener future       100% PURE AND NATURAL (postal mark)       100% Pure & Natural (seal)     eco dance

 GREEN CLEAN 100% CERTIFIED (seal)     GREEN CLEAN INSTITUTE - CERTIFIED

 environmental friendly     eco living (TW)     Envionmentally Friendly       SUSTENTABILIDADE - FAÇA SUA PARTE
 Natural Herb Labs (DE, US)
 100% z Natury   ONLY NATURAL INGREDIENTS   100%Natural   BIO DEGRADEABLE

100% z Natury - znak polskiego producenta z etykiety na butelce soku z brzozy (bez dodatku wody),
ONLY NATURAL INGREDIENTS, 100% Natural - Enriched with organic extracts & beeswax, BIO DEGRADEABLE

 ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line

 ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line

  ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line


  GMO Free       Vegetarian       Naturally Grown       Vegan       Humane

 Gluten Free

"Rodzina" znaków, zaproponowana i propagowana przez inicjatywę FoodInRoot (Tucson, Arizona, USA).
Od lewej: GMO (Genetically Modified Organisms) Free (wolne od GMO), Vegetarian, Naturally Grown, Vegan,
Humane (dobre traktowanie zwierząt, w uproszczeniu) i - niżej - Gluten Free

  green full circle
 

●  rolnictwo i żywność

organic farming

 

 USDA Organic - certyfikat       USDA - Certified Organic       USDA (Department od Agriculture)       USDA PROCESS VERIFIED       USDA PROCESS VERIFIED

USDA Organic - amerykański znak ekologiczny przyznawany przez The National Organic Program (jedna z najbardziej rygorystycznych organizacji na świecie, jednocześnie ostro krytykowana). NOP rozwija, wdraża i nadzoruje produkcję, handel i oznakowanie żywności naturalnej, a także licencjonuje przedstawicieli (nie tylko w USA), którzy certyfikują produkcję zgodną z amerykańskimi standardami. Znak ten zaświadcza że produkt jest w nie mniej niż 95 proc. organiczny, wykonany wyłącznie (bez dodatków) z naturalnych składników, które pochodzą z biologicznych upraw. W Europie ten certyfikat (dla eksporterów do USA) wydaje ICEA; działa porozumienie o wzajemnym honorowaniu znaku w UE i USA

 USDA FOODS - HEALTHY CHOICES - AMERICAN GROWN 
   - Commodity Food Network (CFN)       USDA FOODS - HEALTHY CHOICES - AMERICAN GROWN       USDA Innovation Challenge       USDA - AGRICULTURE COUNTS: NASS 
   (National Agricultural Statistics Service, US)

USDA FOODS - HEALTHY CHOICES - AMERICAN GROWN - Commodity Food Network (CFN)
AGRICULTURE COUNTS: NASS (National Agricultural Statistics Service, US)

 hemp foods MANITOBA HARVEST (CA)     PRIDE OF NEW YORK - US Composting Council     PRIDE OF NEW YORK - US Composting Council     9Dorf Farms (AU)

hemp foods MANITOBA HARVEST (CA), PRIDE OF NEW YORK - US Composting Council,
9DORF FARMS - Sustainable and Ethical Farming "Beyond organic" (AU)

 USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT label

Za żywność ekologiczną (organiczną) uważa się produkty, do wytworzenia których nie stosuje się pestycydów, nawozów sztucznych, hormonów i antybiotyków oraz z którymi nie wiążą się takie technologie jak inżynieria genetyczna lub napromieniowania
 (USDA)? ORGANIC FRAUD       non-USDA food: sprayed by poison       NO GMOs (stock button)       Only Organic (USDA irony)       CERTIFIED ORGANIC (stock)

USDA ORGANIC FRAUD... SPRAYED BY POISON - anti-USDA mem... NO GMOs... Only Organic (irony on USDA)
"Isn't silly that ORGANIC farmers label their food? Let's make the other guys use this..." (eatlocalgrown.com)


 SOY SUSTAINABILITY ASSURANCE PROTOCOL U.S. (US)

U.S. SOY SUSTAINABILITY ASSURANCE PROTOCOL (SSAP, US)
 Delta Plastics H20 Initiative (Mississippi, US)

Delta Plastics H20 Initiative (Mississippi, US)
 Canada Organic / Biologique Canada

Canadian Food Inspection Agency - Canada Organic / Biologique Canada. Ten znak (Canada Organic Regime) istnieje od 2009 roku. Ten oficjalny znak ekologiczny jest wydawany przez Canadian Food Inspection Agency dla produktów uprawianych przy użyciu organicznych zasad rolniczych. W połowie 2011 roku Unia Europejska i Kanada osiągnęły porozumienie w sprawie wzajemnej uznawalności produktów ekologicznych. Oznacza to, że produkty europejskie, które otrzymały certyfikat produktu ekologicznego w UE nie będą musiały dokonywać dodatkowej certyfikacji w Kanadzie (i - chyba - odwrotnie)

 LOCAL ORGANIC VEGETABLES (HK)

LOCAL ORGANIC VEGETABLES (HK)
 Stichting EKO-Keurmerk - EKO-Quality Mark (NL)     EKO (Skal, NL)     Skal BIO CONTROLE (NL)

Stichting EKO-Keurmerk (EKO-Quality Mark) jest znakiem holenderskim, certyfikowanym przez Skal (organic inspection body, NL) z polecenia Ministry of Economic Affairs. Znak dotyczy produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych (skład: >95% organic).

 Certified Wildlife Friendly

Certified Wildlife Friendly - znak wydawany przez Wildlife Friendly Enterprise Network (WFEN), to globalny system znaków dla produktów rolnych wytwarzanych zgodnie z zasadami gospodarowania przyrody, które przyczyniają się do ochrony gatunków rodzimych.
 BCS INKANATURAL Oeke Garantie

INKANATURAL (Öko Garantie BCS) to certyfikowana przez BCS (Behavioral and Cognitive Sciences, Arlington, Virginia, USA) gwarancja dla organicznych produktów i obrotu żywnością w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, uznawana na całym świecie. BCS jest niemiecką, prywatną organizacją (działa od wiosny 1992) w dziedzinie kontroli i implementacji EEC (Council Regulation No. 2092/91). Dostarcza certyfikacje dla firm, by pomóc im zróżnicować ich produkty na rynku. "Certyfikat BCS jest łatwo rozpoznawalny przez klientów przy identyfikacji produktów organicznych wysokiej jakości"

 CERTIFIED ORGANIC BY: OEKO-GARANTIE BCS

CERTIFIED ORGANIC BY: OEKO-GARANTIE BCS
 Szwedzki znak FALKON - Good Environmental Choice
BRA MILJÖVAL - Sokół (Falkon) - znak "Dobry Ekologiczny Wybór" (Good Environmental Choice) istnieje od roku 1992 i reprezentuje kryteria pozarządowej organizacji ekologicznej - Szwedzkiego Tow. Ochrony Przyrody (The Swedish Society for Nature Conservation - SSNC). Klimat, oceany, lasy, zanieczyszczenie środowiska naturalnego i rolnictwa to główne obszary ich zaangażowania. Przy atestacji brane są pod uwagę wyłącznie ekologiczne cechy towaru.
W r. 2012 tym znakiem oznaczonych było ok. 200 produktów; m.in. środki czystości, papier toaletowy, pieluszki, baterie.

 falkon    

BRA MILJÖVAL - NATURSKYDDSFÖRENINGEN. Znak jest w składzie Global Ecolabelling Network (GEN).
 Rosyjski certyfikat - Eko-Test Plus

Rosyjski certyfikat (Eko-Test Plus) dla produktów, które "spełniają kryteria według norm ekologicznych". Skopiowałem samą grafikę, pod nią był tekst po rosyjsku (który przetłumaczyłem wyżej). Znak funkcjonuje od 2004 roku jako certyfikat organizacji ANO TEST z Sankt Petersburga. Badają oni produkty żywnościowe, wodę, opakowania, kosmetyki, produkty przemysłu lekkiego, AGD, przedmioty drewniane (w tym meble). Coś więcej? Niestety, nic.

 full green cycle


 JAMAICA ENVIRONMENT TRUST

JAMAICA ENVIRONMENT TRUST
 actionagainsthunger.org

actionagainsthunger.org - "these developments, alongside of food security, emergency response and water & sanitation programs gives a holistic plan to win the fight against hunger"
 CFIA - Canadian Food Inspection Agency

CFIA - The Canadian Food Inspection Agency (CA) - kanadyjska rządowa agencja kontroli żywności, działa od 1997 r. "CFIA Mission: dedicated to safeguarding food, animals and plants, which enhances the health and well-being of Canada's people, environment and economy"
 certified sustainable live (US)

Certified Sustainable LIVE (Low Input Viticulture and Enology) - amerykański znak dla winnic i win wytwarzanych w rejonie północno-zachodniego Pacyfiku przy użyciu zrównoważonych praktyk uprawy winorośli i zasad enologii (winoznawstwa)
 ISCC - Certified GHG (Greenhouse Gas) Savings

ISCC - International Sustainability and Carbon Certification -
Certified GHG (Greenhouse Gas) Savings
 Certified Humane Raised and Handled (US)

Certified Humane Raised and Handled - znak, wydawany przez Humane Farm Animal Care (HFAC); to amerykański certyfikat dla produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały uzyskane w sposób humanitarny, a hodowla przebiegała bez użycia antybiotyków i hormonów
 Medio Ambiente AENOR (Global EPD, ES)

Medio Ambiente AENOR (Global EPD) to oznakowanie ekologiczne zgodne z normą ISO 14025 typ III standardów środowiskowych, stosowane dla wielu hiszpańskich produktów konsumenckich i wydawane przez Spanish Association for Standardization and Certification

 Certificado Organico IBD (BR)

Certificado Organico IBD jest brazylijskim certyfikatem ekologicznym wydawanym przez IBD Certifications dla produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych
(ibd.com.br)
 China Organic Certified

Certified Organic China (CN)
 GUMILIFE ECO (UA)

GUMILIFE ECO - Компания ООО «Торговый дом «Альянс «Эко» (rolniczy dom handlowy, UA)
 GREEN AGRICULTURE (ZH, CN)

GREEN AGRICULTURE (ZH, CN)
 Agro-product Geographical Indications - 
   Ministry of Agriculture of the P.R.C. (CN)

Agro-product Geographical Indications - Ministry of Agriculture of the P.R.C. (CN)

 CAS Organic Taiwan (Certified Agricultural Standards)

CAS Organic Taiwan (Certified Agricultural Standards) to znak tajwańskich organicznych produktów uprawianych przy użyciu organicznych norm rolnych i jest wydawany przez Taiwan's Council of Agriculture (COA)

 WASTE FREE - save room for tomorrow (Oramge County, US)

WASTE FREE - save room for tomorrow (Oramge County, US)
 BIODAR

BIODAR - ten ekologiczny znak w r. 1997 wprowadziła na rynek Słowenia. Symbol umieszczany jest na produktach spożywczych, które pochodzą z gospodarstw prowadzonych zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements). Zarządcą tej etykiety ekologicznej było ISOFA - Stowarzyszenie Słoweńskich Rolników Ekologicznych

 EKODAR (SI)

EKODAR (SI)
 Poznaj Dobrą Żywność - znak MRiRW


To znak, który mówi, że coś jest 'naprawdę' dobre. Gwarantuje utrzymanie stałego, bardzo wysokiego poziomu jakości oznaczonych nim produktów oraz wiarygodności pochodzenia surowców. Znak przyznawany jest produktom spełniającym kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe do spraw jakości produktów żywnościowych. Dodatkowo - znak wyróżnia produkty na sklepowych półkach. Dla klientów (konsumentów) znajomość znaku "PDŻ" może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Tak sądzą urzędnicy...
Znak jest nadawany (od 2004 roku) produktom przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na trzy lata. Zgłoszenia są przyjmowane (bezpłatnie) wyłącznie od producentów

 Organic Farming hygiene products (FR)

Organic Farming hygiene products (FR)
 BIO HiPP - produkt rolnictwa ekologicznego

BIO - produkt rolnictwa ekologicznego. Tego (własnego) znaku używała firma HiPP, która produkuje żywność dla najmłodszych dzieci. Zaznaczają tym samym, że ich "wymagania wykraczają daleko poza normy przepisów prawa". Deklarują też, że "każdy produkt przechodzi aż ponad 260 kontroli do gotowego słoiczka. Na etykietach produktów BIO HiPP znajdują się zawsze nazwy i kody jednostek certyfikujących", np. AGRO BIO TEST (RE-07/2005/PL)
 BIO HELLAS     BIO HELLAS label

BIO HELLAS - żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z Grecji. Przyznaje go niezależna strona trzecia. Akredytacją zajmuje się IFOAM oraz Program Organics w Unii Europejskiej. Wydawanie tego certyfikatu ekologicznego zaczęto w roku 2001

 BONSUCRO Better Sugar Cane Initiative (BSI)

Bonsucro Better Sugar Cane Initiative (BSI) jest znakiem i certyfikacją, która zapewnia globalne standardy, aby zmniejszyć wpływ produkcji trzciny cukrowej na środowisko, a także poprawić dobrostan społeczny i gospodarczy producentów (rolników) cukru z trzciny cukrowej. Bonsucro oferuje dwa certyfikaty: Bonsucro Production Standard oraz Chain of Custody Standard. BSI jest członkiem ISEAL Alliance

 BONSUCRO sustainable cert

BONSUCRO - Certified Sustainable Sugarcane
 responsible farmers (US)

responsible farmers (US)
 Olive oil produced with recycled water (IT)

Olive oil produced with recycled water (IT)
 dairy recycling (Scenic View Dairy, US)

dairy recycling (Scenic View Dairy, US)
 dairy farmers recycle (US)

dairy farmers recycle (US)
 Proyecto Canaderia Colombiana Sostenible (CO)

Proyecto Canaderia Colombiana Sostenible (CO)
 SUSTAINABLE WINEGROWING (NZ)

SUSTAINABLE WINEGROWING NEW ZEALAND
 Cambodian Organic Agriculture Association (COrAA)

Cambodian Organic Agriculture Association (COrAA) - znak i jednostka certyfikująca dla produktów uprawianych w Kambodży z wykorzystaniem ekologicznych praktyk rolniczych
 Green Lotus (Viet Nam ecolabel)

GREEN LOTUS (ecolabel, Wietnam)
 Natural Herb Labs (DE, US)

Natural Herb Labs (DE, US)
 Ecological Agriculture Projects (CA)

Ecological Agriculture Projects (EAP, est. 1974, CA)
 FOOD CYCLE SCIENCE - nofoodwaste.com (US)

FOOD CYCLE SCIENCE
 OREGON TITLTH - organic certifier (US)

OREGON TITLTH - organic certifier (US)
 HemPoland (PL)


 Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu - certyfikat

Znak certyfikatu, jaki wystawia International AloeScience Council (IASC): Aloe Content & Purity in this Product Certified (Zawartość aloesu i jego czystość w tym oto produkcie jest certyfikowana przez Międzynarodową Radę Naukową ds. Aloesu). Celem Rady jest nie tylko popularyzacja aloesu i prowadzenie badań nad tą rośliną, ale też wyróżnienie produktów prawdziwie aloesowych. Przechodzą one drobiazgowe badania, podczas których sprawdzana jest ich zgodność z niezwykle rygorystycznymi standardami IASC. Certyfikat jest ważny tylko rok, potem produkt musi przejść kolejne badania. Dodatkowo przeprowadzane są wyrywkowe kontrole

 Green Select - Environmentally Friendly Products

Green Select - Environmentally Friendly Products
 agripollute.nstl.gov.cn

agripollute.nstl.gov.cn (BASIN - ?)

 Jednostka certyfikująca PNG
Jednostka certyfikująca (Certification Body) PNG Spółka z o.o. Firma posiada akredytację i upoważnienie polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nadawania i cofania certyfikatów w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych oraz tradycyjnych. Pierwszą akredytację jednostka uzyskała w 2002 roku i od tego momentu prowadzi działalność certyfikacyjną. Jednostka jest uznana w całej Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

 FUNCTIONAL FOOD For your health!

FUNCTIONAL FOOD For your health! Żywność funkcjonalna - zawiera cenne substancje bioaktywne - błonnik, pro- i prebiotyki, witaminy, składniki mineralne i inne. Dzięki nim żywność funkcjonalna wykazuje korzystny wpływ na wiele funkcji organizmu. Tutaj znak z opakowania Crunchy - wholegrain oat flakes - crispy cereal natural - Sante (2015)
 biofunctionalhealth.com (US)

BIO FUNCTIONAL HEALTH (Training - Fitness - Weight Loss)
 Health Functional Food - korejskyzensen.sk

Health Functional Food (SK) - zdrowa funkcjonalna żywność
 Environmentalne Vhodny Produkt (SK)

Environmentalne Vhodný Produkt jest oficjalnym słowackim oznakowaniem ekologicznym produktów konsumenckich. Znak jest wydawany przez narodowy program oceny środowiska i oznakowania ekologicznego (National Programme of Environmental Assessment and Ecolabelling) w Republice Słowackiej (NPEHOV) i Słowackiej Agencji Ochrony Środowiska (Slovak Environmental Agency - SEA) w imieniu Ministerstwa Środowiska (Ministry of the Environment)
 BIOMULL (DE)

BIOMÜLL (bio recycling, DE)
 Functional Foods (superfoods)

Functional Foods
 FUNCTIONAL FOOD (Food For Life: Fruits - 
   Grains - Legumenes - Vegetables) pcrm.org

FUNCTIONAL FOOD (Food For Life: Fruits - Grains - Legumenes - Vegetables)
 WFTO Sustainable Food Supply Foundation

WFTO Sustainable Food Supply Foundation
 World Food Day USA - social protection 
   and agriculture breaking the cycle of rural poverty

World Food Day USA - social protection and agriculture breaking the cycle of rural poverty
 HIGH FIBRE - wysoka zawartość błonnika

HIGH FIBRE - wysoka zawartość błonnika (z opakowania Crunchy - wholegrain oat flakes - crispy cereal natural - Sante - 2015). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO - World Health Organization) zaleca spożywanie od 20 do 40g błonnika dziennie
 Estonian Organic Label

Estonian Organic Label jest oficjalnym krajowym znakiem dla rolnictwa ekologicznego, wydawanym przez Estonian Veterinary and Food Board dla produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych
 recycling 'milky way'


 QS Scheme for Quality of food (IT)

QS Scheme for Quality of food (IT)
 Nature et Progrès

Fédération Nature et Progrès - La Bio associative et solidaire. Une fédération de consommateurs et de professionnels engagés depuis 1964 dans l’agro-écologie (FR)
 Triangle Functional Medicine: PHYSICAL - MENTAL - CHEMISTRY

Triangle Functional Medicine: PHYSICAL - MENTAL - CHEMISTRY
 2 arrows / apple     3 arrows / apple       jem bo polskie (PL)     Live Well for LIFE


 biorefine.eu   manu-RE-resource   BIO-CIRCLE

BIOREFINE (EU), manu RE source, BIO-CIRCLE
 China Green Food Development Center

China Green Food Development Center (CN)

 Recycle and Reuse of Agro Programmes re-agro.eu

 FOOD Cycle (.org, UK)     food waste solutions (US)
 sustainable food (production)

 food waste recycling

 sustainable food (NYT, US)

 respect for food         respect for food

 United Against Food Waste (Stop Spild Af Mad, DK)     Food FWD (Raleigh, NC, US)
 sustainable feeding     ECO-DINE - ZERO WASTE (CA)     Responsible Epicurean and Agricultural Leadership 
   REAL CERTIFIED
 ORGANIC CONSUMERS ASSOCIATION     WASTE NO FOOD (HK)
 ORGANIC CONSUMERS ASSOCIATION     ORGANIC CONSUMERS ASSOCIATION     ORGANIC CONSUMERS ASSOCIATION

 sustainable food center [sfc] THE HAPPY KITCHEN (Tx, US)     sustainable food center [sfc] (Tx, US)     sustainable food center [sfc] GROW LOCAL (Tx, US)

 REGIONALK VALUE CHAIN (food, CA)  

 sustainable student farm (edu, US)   Food Shift   STOP FOOD WASTE     LOVE FOOD hate waste     food TOO GOOD TO WASTE      

  LOVE FOOD hate waste     STOP FOOD WASTE (sign)     stop waste food

 Food Waste recycling (UK)

 recycling (bakery feeds, US)    

 Food Cycle (Compost Service, Az, US)     ZERO WASTE FOOD: reimagine / repurpose (2017, NYC, US)     reduction food waste
 REDUCE FOOD WASTE       GUARANTEED 100% RECYCLED FOOD WASSTE (stamp)  
 fruits recycling (TR)    

 1/3 of food produced in the world goes uneated 

●  don't panic go organic

'organiczny' brzmi zdrowo

 

 ORGANIC (blot design, CN)


 Stowarzyszenie Demeter - logo       Stowarzyszenie Demeter - logo       Znak ekologiczny stow. Demeter     Stowarzyszenie Demeter - logo       DEMETER - CERTIFIED BIODYNAMICS

 demeter - Biodynamic Quality      Demeter - 90 jahre BIODYNAMISCH (DE)       Znak ekologiczny stow. Demeter     SELLAR CERTIFICATION SERVICES     Znak ekologiczny stow. Demeter

Demeter (w mitologii greckiej bogini płodności Ziemi, urodzaju, ziemi uprawnej, zbóż, rolnictwa) - znak ekologiczny przyznawany przez Stowarzyszenie Demeter, światową organizację certyfikującą z 16. oddziałami w różnych krajach Ameryki, Afryki, Nowej Zelandii i Europy, założoną w 1997 roku (Demeter Polska - od roku 2005). Wydaje certyfikaty dla produktów pochodzących z upraw biologiczno-dynamicznych. Należą do nich głównie żywność, naturalne kosmetyki, wyroby z bawełny i wełny. Produkty te muszą powstawać w ściśle określonych warunkach, tzn. bez użycia nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i przy wykorzystaniu intensyfikacji biologicznej. The Demeter movement as a business network promotes the development of biodynamic farming (bio-dynamische Qualität)

W sieci Demeter działało w 2012 roku około 5 tys. producentów (farm) w ponad 45. krajach świata, współpracujących pod hasłem "Biodynamic quality" (biodynamiczna jakość). Zasady biodynamicznego rolnictwa zostały systemowo sformułowane przez filozofa i antropozofa Rudolfa Steinera w jego pionierskim dziele "Agriculture Course" (Kurs rolnictwa), wydanym w Koberwitz (dziś - Kobierzyce na Dolnym Śląsku) w 1924 (!) roku

Wyżej w środku: STELLAR CERTIFICATION SERVICES (Demeter USA)

 CERTIFIED ORGANIC / BIOLOGIQUE CERTIFIÉ O.C.I.A. (CA)     CERTIFIED ORGANIC OCIA     CERTIFIED ORGANIC OCIA     CERTIFIED ORGASNIC OCIA     CERTIFICADO ORGANICO OCIA (MX)

CERTIFIED ORGANIC / BIOLOGIQUE CERTIFIÉ O.C.I.A. - Organic Crop Improvement Association (CA);
3 x CERTIFIED ORGANIC OCIA; CERTIFICADO ORGANICO OCIA (MX)
Certified Organic - OCIA (Organic Crop Improvement Association International) - jedna z najstarszych na świecie
i największych, cieszących się zaufaniem, wiodących organizacji w dziedzinie certyfikacji produktów organicznych (USA)

 Certyfikat ekologiczny IOFGA (Irish Organic Farmers 
   and Growers Association) Approved Organic Standard (IE)

 RI CERTIFIED ORGANIC
 ORGANIC INPUT MATERIAL - cdfa REGISTERED       NORTHEAST ORGANIC ASSOCIATION of NEW YORK (US)

 Australian Organic     Australian Organic (AU)     AUSTRALIAN CERTIFIED ORGANIC (AU)     Boreal Compost Enterprises (Yukon, CA)

RI CERTIFIED ORGANIC - Certified Organic Farms & Handlers in Rhode Island;
NORTHEAST ORGANIC ASSOCIATION of NEW YORK (US)
Australian Organic (AU), Boreal Compost Enterprises (Yukon, CA)

   SIAM Organic, TH   OFAI - Organic Farming Association of India     ORGANICO ARGENTINA (AR)   INDIA ORGANIC     bio-Europe

SIAM Organic (TH),  Organic Farming Association of India (OFAI, IN), ORGANICO ARGENTINA (AR), India Organic (IN)
i Bio-Europe.
India Organic (NPOP) to oficjalny krajowy znak organiczny Indii, part of the India Organic National Programme for Organic Production (NPOP) and issued by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for products grown using organic agricultural standards. Niżej - CASELLA ORGANICS (US)

 CASELLA ORGANICS (US)   CASELLA ORGANICS (US)

 WSDA ORGANIC (US)       BDAA - APPROVED NATURAL PRODUCT for use 
   in Biodynamic and Organic Systems (NZ)     bio-gro CERTIFIED ORGANIC NZ       bio-gro CERTIFIED ORGANIC NZ     ORGANIC ACT (TH)

WSDA Organic (Washington State Dept. of Agriculture, US) - chroni konsumentów i wspomaga organiczny przemysł spożywczy poprzez ustalanie i pilnowanie standardów (certyfikacja wytwórców, przetwórców i handlowców).
BDAA APPROVED NATURAL PRODUCT - for use in Biodynamic and organic systems - REGISTERED MATERIAL
BioGro New Zealand - znak jest wydawany przez New Zealand Biological Producers and Consumers Society (NZBPCS) i jest przeznaczony dla produktów uprawianych w NZ z wykorzystaniem ekologicznych praktyk rolniczych.
BioGro Nowa Zelandia posiada akredytację Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM).
 ACT (Agriculture Certification Thailand) Organic - tajski znak produktów organicznych,
uprawianych z wykorzystaniem ekologicznych standardów rolnych w Tajlandii, stosowany wewnątrz kraju.
Znak, wydawany przez Organic Agriculture Certification Thailand, jest akredytowany przez Międzynarodową
Federację Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements)

 AFRISCO certified organic

AFRISCO certified organic - znak i certyfikacja dla południowoafrykańskich produktów uprawianych przy użyciu ekologicznych praktyk rolniczych; posiada akredytację Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM). Ponadto Afrisco Certified Organic zapewnia organiczną certyfikację innych południowych krajów afrykańskich

 ORGANIC circle     ORGANIC CERTIFIERS (US?)     100% organic (Sumatra)

 BIO Ogranic (eko opakowanie, Lidl 2019, PL)     BIO Ogranic (eko opakowanie, Lidl 2019, PL)

 bio inside (DE)

 Organics Recycling (3 arrows eccentric on green wheel, US)


Don't PANIC and go ORGANIC


  TEXAS ORGANIC (soil, Tx, US)

 ORGANIC WELLNESS (logo)     eco-logic organic cycle

 Organik (TR)
      ORGANIC (word) banner

 NATURAL ORGANIC PRODUCT (Ca, US)     100% Organic NATURAL FOOD (stock)     ECO SOLVENT FREE (Ca, US)

    Organic (USCHINAPRESS)     100% ORGANIC PRODUCT (scope)     100% GREEN FIELDS - SAFETY HEALTH ENVIRONMENT (CL)     organic ornament

 ORGANIC - ZIELONE OKO (eko-sklepy convenience, PL)     ORGANICS ONLY     organixsolutions.com (US)

 ORGANIC APPROVED PRODUCT (US)     100% ORGANIC PRODUCT - QUALITY GUARANTEED (stock seal)     CERTIFIED ORGANIC PRODUCT 100% NATURAL (stock seal)

 ORGANICALLY CERTIFIED (FR)

 ECO BIO ORGANIC (stock seal)
 100% ORGANIC NATURAL PRODUCT (stock stamp)       100% ORGANIC NATURAL PRODUCT (stock stamp)
   100% ORGANIC PREMIUM QUALITY       100% ORGANIC (etiqueta, stock)       100% ORGANISCH (seal-stamp)

 NATURAL PRODUCT 100% ORGANIC (etiqueta, stock)
 Environment friendly 100% organic     100% ORGANIC - NO HARM TO NATURE
 100% organic safe - FOR ORGANIC CERTIFIED PRODUCERS 
   & MANUFACTURERS (green stamp. ME)       MADE WITH ORGANIC INGREDIENTS (blue stock stamp)       ORGANIC 100% CERTIFIED (stock stamp)

 ORGANICALLY CERTIFIED (purify seal/stamp)     100% - ORGANIC (3x, green stamp)     FRESH FROM NATURE 100% ORGANIC

  ORGANIC 3x (stock stamp)     ORGANIC AGRICULTURE - NOP APPROVED for (US)     CERTIFIES Organic (clipart stamp)
 100% ORGANIC (stock stamp)     100% NATURAL ORGANIC (stock stamp)      100% ORGANIC PRODUCT (stamp)     SUITABLE FOR ORGANIC GARDENING (stamp)
 ORGANIC ALL NATURAL CERTIFIED Farm Fresh Quality (stamp) Don't panic it's organic (cannabis)     NATURAL PRODUCT - PREMIUM ORGANIC (stock seal) 
 

symbols

re-cycle

visions

ideas

world

eco-bio

agro

food

habitat

waste

packs

textils

safety

eco-info

myths

tabela (full specification) znaków / kodów recyklingu

ABOUT: acoto wogle jest ten SAJT???

SITEMAP

Re-NOTES: doniesienia niewyszukane

 

NO cookies ● NO logins ● NO likes ● NO querries or forms ● NO spam ● NO ads ● NO news ● NO redirections ● NO comments
 mini RE cycle   2010-2018 ● witrynę 'eko-znaki' zestawił (zbiory własne) i prowadzi Jan Krzysztof Wasilewski (jkw) ● LoftSoft, Lublin, PL/EU

 re-set * jkw'2014 * homepage