eko-znaki.pl - re[set]*jkw

oznakowania opakowań

eko-znaki  : :  symbol recyklingu + kod + słowo/skrót
 
niżej na tej stronie:
●  plastiki - 01-07, 09
●  baterie - 08, 10-19
●  papier - 20-23
●  metale - 40-41
●  biomasa - 50-62
●  szkło - 70-79
●  kompozyty - 81-98
+
●  recycling HTML codes
●  RE: wybrane warianty

 mini RE cycle  2015
 

 
  System kodowania kilku rodzajów polimerów (żywic syntetycznych) został wprowadzony przez amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Mas Plastycznych (Society of the Plastics Industry - SPI w 1988 roku, dlatego pierwszą dziesiątkę kodów zajmują najpowszechniejsze sztuczne polimery (plastiki), używane do produkcji opakowań. Oznakowania te przyjęły się na całym świecie, a następnie ich lista jest rozbudowywana o inne materiały opakowaniowe. Cel tej kodyfikacji jest taki, żeby ułatwić i usprawnić poprawną, pewną identyfikację materiałów, z których produkowane są różne opakowania, w procesie ich recyklingu. W 2012 r. lista oznakowań sięgała stu (z licznymi lukami - na zapas na przyszłość)...

 oznakowania recyklingowe

  Nie istnieje żadna ogólnoświatowa norma (akurat szkoda!), która określałaby standardy oznakowywania opakowań - są tylko ogólne wytyczne i luźne reguły, różnie traktowane przez ich producentów. Forma tekstowa zawiera numeryczny kod materiału wraz z jego (najczęściej anglojęzycznym) skrótem - np. 01 PET. Przyjęło się także używanie takiego oznakowania w połączeniu z umiędzynarodowionym znakiem recyklingu - trójkątem złożonym z trzech strzałek, oznaczającym wtórny obieg (biegnących zgodnie ze wskazówkami zegara - clockwise). W trójkąt wpisany jest centralnie numer (kod) materiału, poniżej trójkąta widnieje metajęzykowy skrót. Strzałki tworzące trójkąt - świetny symbol recyklingu - są najróżniejsze. Poniżej - tabela rozszerzonego systemu oznakowań materiałowych opakowań (EU, po r. 2010)

 oznakowanie opakowań możliwych do recyklingu

Powyższe miniaturki to "wczesna" (przełom wieków?) seria czterech wersji znaku recyklingu,
oficjalnie wprowadzona do powszechnego stosowania w USA. Dziś jest to już tylko "pusty" znak -
teraz wchodzi oznakowanie bardziej konkretne (ale tak jak do tej pory, dotyczące tylko opakowań.
Oryginalną wstęgę zastąpiono trzema strzałkami, uzyskując miejsce na numer kodowy materiału,
a nawet na ewentualny, ponadnarodowo rozpoznawalny skrót jego nazwy.
Na dole strony, pod tabelą -
kody w zestawie znaków specjalnych języka opisu stron internetowych (HTML)
oraz ciekawsze, niestandardowe warianty oznakowań

 

●  plastiki - symbole recyklingowe - 01-07, 09


opisy

 

najpopularniejsze tworzywa sztuczne, przetwarzalne
(czyli bezpośrednio możliwe i łatwe w procesie recyklingu)


01
PET
 kod recyklingu 01 PET


Politereftalan ETylenu - PET
(PolyEthylene TErephthalat - PETE)
Polietylen - butelki na wodę i napoje, włókno poliestrowe
Recykling: szeroko stosowany
R-PET - recycled PET
Tworzywo najpowszechniej stosowane - to przede wszystkim plastikowe butelki na napoje, naczynia jednorazowego użytku, a także różne włókna sztuczne, np. poliester, polar oraz dacron i tergal (płótna żaglowe).
Opakowania PET mogą być źródłem tzw. ksenoestrogenów - związków chemicznych, które potrafią wpływać
na nasz układ hormonalny. Opakowań takich niestety nie należy ponownie wykorzystywać.
Nie należy ich też wystawiać na bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym.
Źle przechowywane pojemniki PET mogą uwalniać drobiny tworzywa do zapakowanych w nie produktów.

02
HDPE
 kod recyklingu 02 HDPE

 kod recyklingu 02 PEHD

Polietylen dużej gęstości (High Density PoliEthylene
lub PoliEthylene High Density).
Istnieje jeszcze odmiana MDPE (Medium Density PoliEthylene) - średnio gęsty polietylen -
- butelki na mleko, oleje i detergenty, torby, zabawki,
rury, żyłki oraz liny, także - pojemniki wielofunkcyjne
(do użytku pod gołym niebem), imitacje drewna.
Recykling: szeroko stosowany

Opakowania wykonane z HDPE nadają się do ponownego użytku (po umyciu letnią wodą
z dodatkiem nieagresywnych detergentów i bez użycia środków ścierających (proszki, pasty).

04
LDPE
 kod recyklingu 04 LDPE

 kod recyklingu 04 PELD

Polietylen małej gęstości (Low Density PoliEthylene
lub PoliEthylene Low Density), czasem oznakowany tylko dwoma literami - PE, albo innym skrótem - PEBD(Polietileno Expandido De Baixa Densidade) - torby na zakupy, naczynia jednorazowe, pojemniki, rury.
Odmiana - LLDPE (Linear Low Density PE).

Polietylen LDPE uważa się za tworzywo mniej bezpieczne dla naszego zdrowia niż HDPE i PP (czyli plastiki oznaczone numerami 2 i 5). Recykling: limitowany

Tutaj - ciekawy wariant znaku (Korea Południowa - KR)
z foliowego worka z... Chin oraz sam znak w tym zbiorze.

03
PCV
 kod recyklingu 03 PVC

 kod recyklingu 03 PCW

po polsku PoliChlorek Winylu - PCW
(P
oliVinyle-Chlorane - PVC, czasem tylko V - Vinyle);
PVC twardy - winidur - podobny z wyglądu
do polipropylenu, PVC miękki - winiplast -
podobny z wyglądu do polietylenu; ramy okienne, folie, pojemniki na chemikalia, wykładziny i płytki podłogowe, części samochodowe. Recykling: limitowany

Winyl uważany jest za jedno z gorszych tworzyw do produkcji opakowań żywności,
ponieważ może wydzielać toksyny.

05
PP
 kod recyklingu 05 PP


PoliPropylen (PoliPropylene - PP)
- zderzaki samochodowe i elementy wykończenia
wnętrz aut, włókna przemysłowe (worki, maty, dywany),
pojemniki do chłodziarek. UWAGA! Naczynia z PP
aby były bezpieczne w kontakcie z żywnością, powinny
być dodatkowo oznakowane jako no BPA / BPA Free,
czyli nie zawierające Bisfenolu A

Polipropylem uważany jest (obok PET) za plastik najbezpieczniejszy dla naszego zdrowia.

06
PS
 kod recyklingu 06 PS


PoliStyren - PS - PoliStyrene - styropian;
EPS (twardy spieniony polistyren - mold),
OPS (orientowany polistyren), PSP (miękki).
Zabawki, doniczki, kasety wideo, popielniczki,
kadłuby małych jednostek wodnych (trunks),
opakowania ochronne, opakowania mięsa (USA).
Generalnie recykling: PS nie został opracowany...

Styropian, jako że wydziela substancje toksyczne, nie powinien być wykorzystywany do produkcji
opakowań do żywności (do niedawna wyrabiano zeń kubki do kawy, od czego się odchodzi)

07
O
 kod recyklingu 07 OTHER

 kod recyklingu 07 INNE

O - OTHER - wszelkie INNE tworzywa sztuczne
(np. plastik poliwęglanowy PC - PolyCarbonate plastic)
i laminaty folii z tworzyw sztucznych (PA - PolyAmide, SAN - Styrene AcryloNitrile, PAN - PolyAcryloNitrile, acrylic plastics). Do tej grupy zaliczane są też tworzywa sztuczne pochodzenia organicznego (tzw. bioplastics, np. PLA - PolyLactic Acid).
To może być również mieszanina innych polimerów...
Recykling: nie występuje (tylko wysypiska - landfill)

W tej grupie znajdują się plastiki, które nie powinny być wykorzystywane w produkcji opakowań na żywność.
Może się w nich bowiem znajdować niebezpieczny dla naszego zdrowia bisfenol A (BPA).
Substancję tę uważa się za jeden z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia niektórych schorzeń
układu nerwowego i hormonalnego, w tym choroby Alzheimera czy depresji

09
ABS
 kod recyklingu 09 ABS


Acrylonitrile Butadiene Styrene - akrylonitryl butadien styren, twardy, odporny na zarysowania, wrażliwy na światło i promieniowanie UV
- nadkola, przyciski, obudowy (komputery i monitory,
RTV, AGD, telefony), części mebli, zabawki, rurociągi termoplastyczne, high-impact and chemical-resistant extruded or molded objects
 

●  baterie - 08, 10-19

opisy

 

groźne dla środowiska, chemicznie aktywne i trujące


08
Lead
 kod recyklingu 08 Lead


baterie (ogniwa) ołowiowo-kwasowe (Lead-Acid)
- akumulatory samochodowe
10
NiCD
 kod recyklingu 10 NiCD


baterie (ogniwa) niklowo-kadmowe (Nickel-CaDmium)
11
NiMH
 kod recyklingu 11 NiMH


baterie (ogniwa) niklowo-metalowo-wodorkowe
(Nickel-Metal Hydride)
12
Li
 kod recyklingu 12 Li


baterie (ogniwa) litowe (Lithium)
13
SO(Z)
 kod recyklingu 13 SO(Z)


baterie (ogniwa) srebrowo-cynkowe (Silver-Oxide-Zinc)
14
CZ
 kod recyklingu 14 CZ


baterie (ogniwa) węglowo-cynkowe (Carbon-Zinc)
19
Alkaline
 kod recyklingu 19 Alkaline


baterie (ogniwa) alkaliczne (Alkaline)
- czasami oznaczane jako "9"
 

●  papier - 20-23

opisy

 

materiały z włókien celulozy,
zdatne do recyklingu i biodegradowalne (kompostowalne)


20
C PAP
 kod recyklingu 20 C PAP

 kod recyklingu 20 PCB

karton, tektura falista, papier pakowy
(C PAP - Cardboard PAPer, PCB - PaperCardBoard)
i wyroby z tych materiałów

kartonowe opakowania wyrobów z Chin mają jeszcze inne oznakowania: CB (CardBoard) lub CFB (Card FiberBoard)
21
PAP
 kod recyklingu 21 PAP


inny papier, mieszany, tektura
- prasa, poczta, ulotki, papier piśmienny
22
PAP
 kod recyklingu 22 PAP


papier - PAPer - (nie sprecyzowano rodzaju,
ale chodzi tu o papier piśmienny, do kopiarek i drukarek)
23
PBD
 kod recyklingu 23 PBD

 kod recyklingu 23 PPB

papier i tektura powlekane
(PBD - PaperBoarD, inny skrót to PPB)
- widokówki, opakowania mrożonek, okładki książek
 

●  metale - 40-41

opisy

 

dwie główne grupy - to stal (żelazo) i aluminium


40
FE
 kod recyklingu 40 FE


blacha stalowa (FErrum)
- puszki na konserwy, soki czy napoje
(także - blacha stalowa ocynkowana)
41
ALU
 kod recyklingu 41 ALU

 kod recyklingu 41 ALU

blacha aluminiowa (ALUminium)
- puszki głównie na napoje, ale i na konserwy
(warianty - niżej na dole tej strony)miedź (CUprum) to trzeci metal poddawany masowemu odzyskowi. Ale osobnego kodu jakoś nie ma...
Może czai się w wolnym zakresie 42-49?
 

●  biomasa (materiały organiczne) - 50-62

głównie drewno, korek i włókna

 

materiały organiczne, biodegradowalne (kompostowalne)


50
FOR
 kod recyklingu 50 FOR


drewno (FORrest, produkt z lasu)
- to chyba dla każdego jest oczywiste -
co jest zrobione z drewna...
51
FOR
 kod recyklingu 51 FOR


korek (FORrest, produkt z lasu)
- korki do butelek, maty, okleiny, materiały izolacyjne
60
COT
 kod recyklingu 60 COT


bawełna (COTton)
- odzież, bielizna, pościel.
Czasami także - 60 TEX
61
TEX
 kod recyklingu 61 TEX


tkanina (TEXtile) - juta kolorowa
- włókno produkowane z łodyg rośliny juty
oraz wytwarzana z niego tkanina o splocie płóciennym
- worki, płachty osłonowe w ogrodnictwie,
spotykana także w dekoracji wnętrz
62
TEX
 kod recyklingu 62 TEX


inne tkaniny. Zostały im przydzielone
kody od 62 TEX do 69 TEX, lecz nie ma specyfikacji
 

●  szkło - 70-79

glass - materiał powszechny, powszechnie przetwarzany

 

rodzaje i kolory szkła są niestety ważne


70
GLS
 kod recyklingu 70 GLS


szkło (GLasS) mieszane
Mixed Glass Container / Multi-Part Container
według części źródeł - szkło bezbarwne (mieszane)...
71
GLS
 kod recyklingu 71 GLS


szkło (GLasS) przezroczyste
według części źródeł - szkło zielone...
72
GLS
 kod recyklingu 72 GLS


szkło (GLasS) zielone
według części źródeł - szkło brązowe...
73
GLS
 kod recyklingu 73 GLS


szkło (GLasS) brązowe
Dark Sort Glass
74
GLS
 kod recyklingu 74 GLS


szkło (GLasS) bezołowiowe
Light Sort Glass
75
GLS
 kod recyklingu 75 GLS


szkło (GLasS) z niewielką domieszką ołowiu
(Light Leaded Glass)
- do produkcji ekranów TV i różnych wyświetlaczy
76
GLS
 kod recyklingu 76 GLS


szkło (GLasS) ołowiowe
(Leaded Glass)
- starsze kineskopy TV, popielniczki i starsze butelki
77
GLS
 kod recyklingu 77 GLS


szkło (GLasS) miedziowane
(Copper Mixed / Copper Backed Glass)
- elektronika, wyświetlacze LCD, zegarki
78
GLS
 kod recyklingu 78 GLS


szkło (GLasS) srebrzone
(Silver Mixed / Silver Backed Glass)
- lustra, stołowe elementy dekoracyjno-użytkowe
79
GLS
 kod recyklingu 79 GLS


szkło (GLasS) złocone
(Gold Mixed / Gold Backed Glass)
- elementy komputerowe,
stołowe elementy dekoracyjno-użytkowe
 

●  kompozyty - 81-98

najnowsze wyzwania

 

materiały wieloskładnikowe, trudne w recyklingu,
najbardziej uciążliwe dla środowiska


81
PapPet
 kod recyklingu 81 PapPet


papier (PAP) powlekany tworzywem sztucznym PET
(Politereftalan ETylenu) - C/PAP
- opakowania artykułów spożywczych - mrożonek, lodów,
mleka, karmy dla zwierząt etc.
84
PapAl
 kod recyklingu 84 PapAl


papier (Pap) powlekany aluminium (Al)
- kartonowe opakowania soków i innych płynów,
opakowania masła, margaryny, czekolad, gum do żucia,
serów pleśniowych, kostek rosołowych etc.,
wewnętrzne opakowania papierosów...
87
.
 kod recyklingu 87

papier laminowany (Card-stock Laminate)
- karty na specjalne okazje, zakładki do książek,
ulotki reklamowe etc.
Obecnie laminaty są biodegradowalne
90
.
 kod recyklingu 90

tworzywo sztuczne (jakieś plastiki) + aluminium
91
.
 kod recyklingu 91

tworzywo sztuczne (jakieś plastiki)
+ biała blacha (ocynkowana) - C/LDPE
92
.
 kod recyklingu 92

tworzywo sztuczne (jakieś plastiki) + różne metale
95
.
 kod recyklingu 95

szkło + tworzywo sztuczne (jakieś plastiki)
96
.
 kod recyklingu 96

szkło + aluminium
97
.
 kod recyklingu 97

szkło + biała blacha (ocynkowana)
98
.
 kod recyklingu 98

szkło + różne metale
 

●  główny motyw znaku recyklingu włączony w język opisu stron www - HTML

opis krótkiego zestawu skalowalnych znaków

 

♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹

Powyżej: to nie obrazki, ale znaki recyklingu w kodzie HTML.
Główny, ogólny - trójkąt trzech strzałek - recykling plastiku - #9850
(żeby miał przyjęty przeze mnie na tej stronie standard widoku - wysokość około 80 pikseli - ma rozmiar [font-size] 90px).
Pod nim mniejsze - długo jedyne symbole - relikty wczesnego etapu recyklingu plastików - [font-size] 48px
(1 - #9843, 2 - #9844, 3 - #9845, 4 - #9846, 5 - #9847, 6 - #9848, 7 - #9849)
Niżej - te znaki na jednym obrazku tak jak pokazuje Opera

 recycling plastiku - pierwszych 7 znakówPięć wariantów ogólnego znaku RECYCLING włączonych do kodu HTML
przedstawiam na osobnej stronie o tym znaku


 

●  warianty oznakowań

opisy

 

91
.

 91 C/LDPE - karton powlekany

91 C/LDPE - karton powlekany polietylenem

84
.

 84 C/PAP - karton i folia aluminiowa

84 C/PAP - karton i folia aluminiowa (standardowo oznaczenie materiału nr 84 jest podpisane "PapAl").
Ten wariant znalazłem na kartonie mleka TESCO value (połowa 2013 r.)
41
ALU

 recyclable alu

alu - ALUminium
41
ALU


 RECYCLABLE alu

alu RECYCLABLE - ALUminium
01
PET

 PET - plastic code 1

PET - plastic code 1
Czasami spotykany tekst PETE 1 jest tożsamy ze znaczeniem skrótu PET.
Inny nieco jest materiał PETG: it is the acronym for PolyEthylene Terephthalate Glycol, a co-polymer of PETE. PETG has excellent clarity and is commonly used for containers of products such as shampoos, detergents, soaps, oils and pharmaceutical items. It is a clear amorphous plastic with good resistance to impact 05 (polypropylen recycling)
 4 LDPE plastic mark
 4 - LDPE - bezpieczny dla żywności (PL)
 PS 6 (plastic mark)
 (PS) no. 6 plastic ban
 ecycle #6: Polystyrene Symbol
Recycle #6: Polystyrene Symbol


 recycling #19 - alkaline batteries

recycling #19 - alkaline batteries
.
PLA


 PLA (PolyLactic Acid, bio-plastic)

PLA: PolyLactic Acid - polimer otrzymywany np. ze skrobi kukurydzy, w pełni biodegradowalny. Nie ma standardu znaku ani ustalonego kodu cyfrowego (2014)
.
PLA


 PLA (PolyLactic Acid, bio-plastic)
 7 myths re-exposed
Myth: If a container has the chasing arrow symbol with a number, then it’s recyclable.

Fact: The recycling symbol on the bottom of many plastic containers is not a recycling symbol at all. The number inside the chasing arrows specifies the category of plastic from which the bottle is made. It does not mean the bottle is recyclable.


 PET indicator (IT)
PET indicator (IT)


 01 - basic seven categories - PET      02 - basic seven categories - PE-HD      03 - basic seven categories - PVC      04 - basic seven categories - PE-LD      05 - basic seven categories - PP      06 - basic seven categories - PS      07 - basic seven categories - O

krótkie opisy: http://prostemiasta.pl/rodzaje-plastiku/
 
 
  Ponieważ nie znalazłem NIGDZIE informacji, że oznakowania materiałów opakowaniowych miałyby podlegać jakimkolwiek globalnym regulacjom (nie zostały skodyfikowane), a żadna ich forma (z występujących w Internecie i w realu) nie wzbudzała mojego entuzjazmu (biorąc po uwagę estetykę, czystość formy czy elegancję), powyższe znaki w głównej tabeli zrobiłem sam (te czarne z trójkątnymi symbolami recyklingu). Przyłożyłem się, seria jest spójna, wszystko się zgadza... 
 

symbols

re-cycle

visions

ideas

world

eco-bio

agro

food

habitat

waste

packs

textils

safety

eco-info

myths

tabela (full specification) znaków / kodów recyklingu

ABOUT: acoto wogle jest ten SAJT???

SITEMAP

Re-NOTES: doniesienia niewyszukane

 

NO cookies ● NO logins ● NO likes ● NO querries or forms ● NO spam ● NO ads ● NO news ● NO redirections ● NO comments
 mini RE cycle   2010-2018 ● witrynę 'eko-znaki' zestawił (zbiory własne) i prowadzi Jan Krzysztof Wasilewski (jkw) ● LoftSoft, Lublin, PL/EU

 re-set * jkw'2014 * homepage