eko-znaki.pl - re[set]*jkw

eko-INFO-znaki / eco-labels

eko-znaki  : :  co można znaleźć na opakowaniach, a nie ma kogo zapytać
 
niżej na tej stronie:
●  znaki ogólne - opakowań i zawartości
●  pieczątki       ●  metki, szyldziki
●  przedsiębiorczość i edukacja
●  GMP - Good Manufacturing Practice
●  ochrona środowiska i zdrowia
●  eco-friendly       ●  achtung baby!
●  jakość i normy - poświadczenia
●  bezpieczeństwo: ważne info
●  virtual trash & recycle bins
 GENESYS SUSTAINABLE SYSTEMS

 mini RE cycle  2015 (GENESYS SUSTAINABLE SYSTEMS)
 

 

●  znaki ogólne - opakowań i zawartości

na te eko-znaki natykamy się bez szukania. Ale o co w nich chodzi?

 

 Opakowanie nadaje się do recyklingu

Takie oznakowanie zastosowane przez producenta oznacza, że opakowanie nadaje się do recyklingu. Informuje konsumenta, że gdy zadba o właściwe miejsce jego wyrzucenia, zostanie przerobione przy minimalnym dodatku nowych materiałów (zamiast trafić na wysypisko śmieci, a w jego miejsce nie trzeba będzie wyprodukować nowego opakowania z nowych surowców, co oznaczałoby większe zużycie surowców, wody, energii, pracy itd.). Takie jest założenie. Główne, wariantowe formy tego znaku - tutaj


 Opakowania do wielokrotnego użytku

To jest polski wzór oznaczenia przydatności opakowania do wielokrotnego użytku. Znak chyba przepadł, ale temat NIE. Opakowania do wielokrotnego użytku, jak słoiki, butelki czy kartony. Nie ma powodu, by traktować je jak śmieci i wywalać po wypakowaniu zawartości. Jeśli się da, można skorzystać z nich nie tylko drugi raz, ale wiele razy. "Jednorazówki" to przekleństwo.

 Oznaczenie przydatności opakowania do recyklingu

A oto polski wzór oznaczenia przydatności opakowania do recyklingu (przynajmniej od 2003 r., ale nie spotykam go zbyt często...).
Nie jest jednoznaczny, bo w różnych stronach taka forma raczej znaczy REUSE compostable - bioplastico simbolo (BR)     opakowanie biodegradowalne       kompostowalność (fault)       opakowanie biodegradowalne   symbol bioodnawialności

Ten znak mówi, że opakowanie jest biodegradowalne... Pochodzi z Niemiec ale jest używany i rozpoznawalny w całej UE (seedling - sadzonka). Ciekawie nawiązuje do symbolu nieskończoności (wiecznej przemiany). Tak oznaczony produkt lub opakowanie spełnia międzynarodowe standardy dla kompostowalności: EN 13432/14995, ISO 17088 i ASTM 6400.

Der Grüne Punkt - Zielony Punkt


Que signifie le logo «point vert» sur les emballages?
Jean-Marc Lorach, auteur de «Comment faire des économies... avec l'écologie»,
aux éditions du Puits fleuri, prodigue ses conseils écologiques (lefigaro.fr, 2009):  Différents labels et logos relatifs au recyclage peuvent être affichés sur les produits de consommation courante. Ils n'ont pas tous la même signification. Le logo «Point vert» est notamment apposé sur un très grand nombre d'emballages. Ce logo représente un cercle dans lequel deux flèches sont inversées, l'une de couleur vert foncé et l'autre de couleur vert clair (leurs couleurs peuvent varier suivant la couleur de l'emballage). Il s'agit d'une marque déposée qui atteste la contribution de l'entreprise concernée au financement du système de collecte sélective et de recyclage.

  Les fonds recueillis ainsi sont redistribués en France aux collectivités locales pour les aider à organiser des systèmes de tri sélectif des déchets ménagers sur leur territoire. Ce financement découle dans notre pays d'une obligation légale.

  Le logo «Point Vert» apposé en reconnaissance de cette contribution financière, ne signifie donc en rien que l'emballage concerné est issu de matières provenant du recyclage ou est destiné à être recyclé. Il n'a pas non plus vocation à donner des indications sur les modalités de tri à suivre par les consommateurs. Les instructions à suivre sont celles qui figurent dans les guides de tri sélectif distribués par les mairies.


 gront punkt       Der Grune Punkt     Der Grune Punkt     grune punkt (button)     grune punkt (rekopol, PL)
Der GRÜNE PUNKT
symbol für recyclingfähige Verpackungen / zielony punkt – symbol dla opakowań dających się przetworzyć
(ekologicznych)
POPIERAM RECYCLING - SEGREGUJĘ ODPADY (rekopol.pl)

 recykling - etykieta (green-dot, PL)

  zielony punkt     green dot (self-frame)     Zielony Punkt     Zielony Punkt     zielony_punkt

 recikliranja (HR)     Zielony Punkt     biodegradable packaging
 green point (black&white)     grune (black) point (print)
 blue punkt (variant)
 'brune' punkt       ZELENY BOD (CZ, SK)       'brune-light' punkt
 'orange' punkt
 grune punkt welt         Earth global cycle  
 recykling: synteza procesu
  water is recyclable ('blaue punkt', ZA)     Wi-Fi Protected Setup (2007)

 'blue' PUNKT (recycled)     packaging utilizable (CB imprint)

Zielony Punkt (Der Grüne Punkt). Wbrew powszechnie ugruntowanemu skojarzeniu i sugestywnym pozorom, tak nie oznacza się produktów ekologicznych ani przyjaznych środowisku (chociaż to się nagminnie zdarza...). Znalazłem takie wyjaśnienie: [ten znak] "identyfikuje producentów, którzy wnieśli finansowy wkład w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku opakowań" - czyli takich, którzy tworząc opakowania, starają się utrzymać je w obiegu zamkniętym, a gdy się nadmiernie zużyją, przerabiają je jako surowiec wtórny. Przykłady? Butelki wielokrotnie zwrotne, plastikowe skrzynki na szklane pojemniki, palety z tworzywa czy z drewna. Ten znak jest stosowany w Polsce od połowy 1993 roku, w UE nieco dłużej - od roku 1991. It is in fact a scheme covered under the European "Packaging and Packaging Waste Directive - 94/62/EC". It means that the manufacturer contributes towards the cost of recovery and packaging.

  environment circle (ES)

 grune punkt shadow

We Francji - nowe oznakowanie - TRIMAN (od 2015, w miejsce 'Grüne Punkt')


 REUSE & REPAIR FOR 0 WASTE (alternatiba.eu, FR)

 recyclage (Le 'Triman', FR)

Le Triman


  Un nouveau logo pour le recyclage, appelé 'Triman', est obligatoire depuis le 1er janvier 2015
sur les produits destinés aux consommateurs.
  Cinq familles de produits sont concernées: les papiers graphiques (ramettes), les emballages
ménagers, les éléments d'ameublement, les textiles, linges de maison et chaussures, et enfin
les pneumatiques.
  L'objectif est d'informer le consommateur sur les consignes de tri à suivre pour les produits
recyclables et couverts par une R.E.P. (Responsable Elargie du Producteur pour la gestion
des déchets).
  Le pictogramme peut être sur l'emballage, la notice du produit, le produit lui-même ou
sur le site internet relatif au produit.

 Le 'Triman' (in place of 'Green Point', since 2015, FR)
  Le «Triman» est un dispositif issu de l'engagement pris dans la loi Grenelle 2, de mise en place, pour tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP), d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. L'ancien logo Point Vert [der Grüne Punkt - Green Point -
Zielony Punkt] était souvent accusé d'entretenir la confusion.

 Le 'Triman' (in place of 'Green Point', since 2015, FR)
●  Au premier plan, une silhouette humaine symbolise le geste du citoyen. La silhouette est tournée vers la droite,
vers l'avenir. Cet élément visuel rappelle la place centrale du citoyen consommateur.
●  Au second plan, trois flèches symbolisent le tri pour permettre un meilleur traitement des déchets.
●  Au dernier plan, une flèche circulaire autour de la silhouette symbolise le recyclage.


CE - co to za oznakowanie?


 Spełniający normy Unii Europejskiej

Znalazłem taką definicję: "Spełniający normy Unii Europejskiej. Podstawowym kryterium przyznawania znaku jest gwarancja bezpieczeństwa i zdrowie użytkownika Symbol CE (Conformite Europeenne - Zgodność Europejska) jest obowiązkowy dla wprowadzanych na rynek EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) produktów i urządzeń. Stanowi też deklarację producenta, że wyrób spełnia odpowiednie wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia. NIE mówi on jednak NIC o jakości, własnościach i aspektach ekologicznych produktu.

 CE - certyfikat europejski (schemat znaku)

Znak CE jest znakiem obligatoryjnym w Unii Europejskiej, który informuje, że jakość wyrobu jest zgodna z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy UE i są spełnione wszystkie procedury związane ze sprawdzeniem czy zostały te wymagania spełnione.
Znak jest umieszczany na produkcie dla poświadczenia, że wyrób jest zgodny z odnoszącymi się do niego wymaganiami prawnymi, związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Te wymagania prawne zapisane są [do 2013 r.] w ponad 20 dyrektywach Unii Europejskiej (tzw. "dyrektywach nowego podejścia"). Każda z dyrektyw odnosi się do innej kategorii produktów (np. maszyn, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zabawek, sprzętu medycznego itd.). Często jeden wyrób podlega kilku dyrektywom jednocześnie, chociaż w takim przypadku umieszcza się na nim tylko jeden znak CE. Nie wolno wprowadzać do obrotu towaru bez znaku CE, jeśli podlega którejś z dyrektyw i znak CE jest dla niego obowiązkowy. Nie wolno też umieszczać tego znaku na produkcie, jeśli nie podlega on żadnej ze wspomnianych dyrektyw. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - znak bezpieczeństwa 'B'     znak bezpieczeństwa B     znak bezpieczeństwa B     znak bezpieczeństwa B

Znak bezpieczeństwa (ogólny, PL). "Uzyskanie Certyfikatu na Znak Bezpieczeństwa jest obowiązkowe dla wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa może być wydawany tylko przez jednostkę akredytowaną przez PCBC [Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA]. Wykaz materiałów podlegających obowiązkowej certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa oraz lista jednostek wydających certyfikaty znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. 2000 r. nr 5, poz. 53). W krajach Unii Europejskiej odpowiednikiem Znaku Bezpieczeństwa jest znak CE [wyżej]. Z czasem ma on zastąpić wszystkie narodowe znaki zgodności z krajowymi uregulowaniami prawnymi". [cytowany tekst pochodzi sprzed 2004 r.]

Znak "B" jest przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzając, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.


 symbol "e"

Symbol "e" oznacza, że producent skorzystał z uznaniowego standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcyjnym. Znak zamieszczany jest dobrowolnie. Stosuje się go tylko do towarów porcjowanych, wprowadzanych do obrotu w opakowaniach porcjowanych, o ilości nominalnej wyrażonej w jednostkach masy lub objętości, która jest nie mniejsza niż 5 g lub 5 ml i nie większa niż 10 kg lub 10 l. To znaczy, że dokonano wewnętrznej kontroli ilości towaru paczkowanego. Tu nie chodzi o 'ekologiczność' produktu, czy o jakąś e-uropę. To jest całkowite NIEPOROZUMIENIE. Chodzi tylko o tolerancję miary ILOŚCI. I tylko tyle.

 OPEN & READ INSTRUCTIONS BEFORE USE (NL)

OPEN & READ INSTRUCTIONS BEFORE USE (otwórz i przeczytaj instrukcję przed użyciem)

 Anleitung beachten (Kaufland, DE /EU)       Czytaj instrukcje!       gently RTFM       Read Operator's Manual intl. symbol       manual + tech data - info

Czytaj instrukcje! Ten (lub - wariantowo - takiego rodzaju) znak jest stosowany wtedy, gdy trzeba wyraźnie poinformować nabywcę produktu o jego właściwościach, cechach i zasadach użytkowania. Szczególnie często różne jego wersje (np. rozłożona książeczka i na niej ludzka dłoń z wysuniętym palcem wskazującym) umieszczane są na kosmetykach.

 [materiały] bezpieczne dla żywności         materiały dobre dla żywności         materiały dobre dla żywności (CN)       Safety Tested - FoodSafe (US)

FOOD GRADE - Bezpieczne (jako przeznaczone, dedykowane) dla żywności - oznakowanie opakowań, w których można przenosić albo przechowywać produkty żywnościowe; nie reagują z tłuszczami, nie uwalniają szkodliwych substancji, są chemicznie obojętne, nie są szkodliwe dla żywych organizmów. Ale tak są też oznakowane np. 'plastikowe', jednorazowe sztućce - które są dla nas bardzo szkodliwe w innym, o wiele szerszym planie - jako niebiodegradowalne, czyli wiecznotrwałe. Kilka razy spotkałem się z drewnianymi (bambus) i były fajne. Mogło tak być już dawno temu - przecież funkcjonowały (co przekazuje język) specjały "na patyku" (lody nadziane na płaską szpatułkę czy wata cukrowa nawinięta na okrągły pręcik, także kiełbasa czy chleb opiekane w ognisku na dowolnych gałązkach), przetrwały drewniane wykałaczki, mieszadełka, łyżki, deski, tace.... Więc teraz - po pułapce, jaką była fascynacja plastikami, które utożsamiono z tzw. "nowoczesnością", wracamy do niedościgłej natury. Szybko rosnące gatunki roślin, dających doskonałe włókna, plus technologie produkcji (prasowanie na gorąco, zapobiegające odłupywaniu się fragmentów) pozwalają pogodzić potrzeby i minimalizować straty. Jeszcze tylko trzeba 'odczarować' konopie...

 microwave OK (można stosować w kuchence mikrofalowej)     max heating temperature     MICROWAVE limits

Tak oznakowane naczynia (pojemniki) można stosować w kuchence mikrofalowej.
Obok takiego znaku bywa też informacja o maksymalnej temperaturze (w stopniach Celsjusza i Fahrenheita)
i dopuszczalnym czasie podgrzewania żywności w danym opakowaniu

 oven OK (można stosować w piekarniku)     NO OVEN (NIE można stosować w piekarniku)

Tak oznakowane tworzywo (pojemniki, naczynia, ale także np. rękawy foliowe czy tacki)
można - lub nie można - stosować w piekarnikach

 FREEZE OK (można mrozić i zamrażać)     FREEZER OK (można mrozić i zamrażać)

Tak oznakowane (symbol śnieżynki) naczynia i opakowania można bezpiecznie mrozić i zamrażać.

 dishwasher OK (można myć w zmywarce)     dishwasher safe (US)    

Tak oznakowane naczynia można myć w automatycznej zmywarce do naczyń ('dishwasher safe'),
zwykle jednak tylko w najwyższym koszyku 

●  recycling stock & (pseudo)official logos

pieczątki, przedruki, przetłoki - styl urzędowy

 

 RE-ECO labels (EU)
 raw/blank recycle stamp
 RECYCLE (red road sign)

 recycling (red stamp)

    recycle (szablon napisu)

           rethink     laur recyklingu     recycling (sign set)

 3x RECYCLED (stamp)     RECYCLE (green stamp, CA)     recycled     reduce-recycle-reuse (green stamp)
 RECYCLED     3R around empty center (stamp)     endless recycle (stamp)     recycle reuse rethink       RECYCLED 100%  
 NEW RECYCLED (stamp)     RECYCLE MORE - A COMPETITION (US)     LIVE TO RECYCLE! RECYCLE TO LIVE!       3R (black round stamp)
 recycle (2 green arrows stamp)     RECYCLE (3 green arrows, stamp)    recyclable naturel     100% RECYCLE (stamp)       ENVIRONMENT FRIENDLY - 100% RECYCLED - NO HARM TO NATURE

 100% RECYCLED MATERIALS (stamp)       'RECYCLED' stamp       RECYCLED

  RECYCLED 100%     2 x 3 R (green stamp)     100% recycled (stamp)     VALET WASTE RECYCLE NATION (Registered Recycler, US)     RECYCLÉ 100%
 RECYCLED stamp   simple recycle stamp   RECYCLING: YOUR EFFORT COUNTS (green stamp)   100% RECYCLED (stock stamp)
 7 x RECYCLE (stamp)     REDUCE REUSE RECYCLE (stamp style)     multirecycling (seal-stamp)     RECYCLE SOMETHING - THD BIG START SMALL (Ark., US)     2 x 3R (green RECYCLE stamp)
 3R (a'la stamp reminder sticker)     e-waste recycling (ZA)       recycling small earth (stamp)       recycle stamp
 3R - RELOAD (b/w, stamp)     REDUCE - REUSE - RECYCLE (black-green stamp)       Made with 100% Recycled Electrons       spare parts recycling (UK)       recycling services (uni, US)
 100% RECYCLE (fiber paper)     office environment recycling (US)     recycling electronics services     RESPONSIBLE REECYCLING AWARD (US)
 100% RECYCLED (seal stamp)     RECYCLE - YOUR EFFORT COUNTS (seal stamp)     100% RECYCLED - SUPPORT LOCAL - MADE BY YOU (US)     COMPLETE RECYCLING SOLUTIONS, LLC     100% Recycled (stock seal stamp)
 Re: MATERIALS & RESOURCES / MATERIAUX ET RESSOURCES (CA)     METAL RECYCLING (River City, US)     3R recycle bin (stamp style, US)     MONTGOMERY COUNTY PCT3 RECYCLES + 3R (US)
 Assoc. for Recycling Waste - For More Beautiful Life     Electronics Recycling Services (US)     3R green stamp-like     RECYCLED (2x, stamp)     PLEASE RECYCLE (clipart stamp)  
 3R (standard style)     REUSE REDUCE RECYCLE (green grunge stamp)     100% reccyclable (Zazzle, BR)     RECYCLE-upcycle ECO FRIENDLY (seal)
 green by green recycling     RECICLE REDUZA REUTILIZE (seal, BR)     recycling (green-gold cotillion)     3R (br-gr, stock stamp)     recycling comes around
 100% RECYCLED (seal-label)     RECYCLE REDUCE REUSE (bags)     reciclador (cert stamp, ES)     4 x recycle
 please recycle steel (seal, freepik)     REUSE RETHINK REPAIR RECYCLE!     100% recyclable (seal, freepik)

 ARLINGTON (county) RECYCLES (local, US)     MADE FRON RECYCLED MATERIALS (seal)     Fisher Road Recycling (Vancouver, CA)
 recycle star (badge, US)

REUSE RETHINK REPAIR RECYCLE!
100% RECYCLED - ENVIRONMENT FRIENDLY - NO HARM TO NATURE

 sustainable solutions (US)

 RECYCLING CERTIFIED (biz logo, US)
  DIT PRODUCT IS DUURZAAM (NL)     recycled clean-green (stamp)


  recycling receipt (US)
 recykling (lakowy odcisk)     100% Natural (wax seal) THIS WEBSITE IS CARBON NEUTRAL       MY BLOG IS CARBON NEUTRAL       MY BLOG IS CARBON NEUTRAL
 MON SITE EST NEUTRE EN CARBONE       MON BLOG EST NEUTRE EN CARBONE       MOJ BLOG CO2-NEYTRALNIY       MOJ SAJT CO2-NEYTRALNIY
 THIS WEBSITE IS CARBON NEUTRAL       MEU SITE E NEUTRO EM CO2 (BR)       MY BLOG IS CARBON NEUTRAL

 'biologicznie degradalny' (!)     z naturalnych składników - preparat do kompost

 natur garden - natuerliche Materialien (Neudorff, DE)     natur garden - Biologischer Wirkstoff (Neudorff, DE)     natur garden - natuerliche Wirkstoffe (Neudorff, DE)
 zugelassen fuer oekoloschen Landbau (Neudorff, DE)     principi attivi di origine naturale     biologisch abbaubar (Neudorff, DE)     natur garden - nuetzlings-schonend (Neudorff, DE)
 aus natuerlichen Rohstoffen (Neudorff, DE)     Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (Neudorff, DE)     Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (Neudorff, DE)     luonnonmukaisista raaka-aineista (FI)     aus nachwachsenden Rohstoffen (Neudorff, DE)
 natur garden - ohne Insektizide (Neudorff, DE)     natur garden - nachhaltig und zuverlaessig (Neudorff, DE)     natur garden - mit Pflanzen-extrakten (Neudorff, DE)     natur garden - enthaelt reines Weissoel (Neudorff, DE) 

●  metki, szyldziki

recycling: products labels, tabs & marks

 
      REDUCE-REUSE-RECYCLE (bottleneck round tab)

      car licence plate (US)

  MENSCH UND UMWELT ZULIEBE! 100% (tab, DE) recyclable (pendant)   recycle nice tab

 PLEASE RECYCLE THIS UNNECESSARY ADDITIONAL LABEL     recycling tab (PPT)     PFOS PFOA FREE (tab)

 nachhaltigkeit     recycling (mini tab)     green power recycle (tag, pl)   RECYCLABLE (green tab)

 (rko) szyldzik recyclable label     recycled materials labeling recyclable label (DE)
 Vij gaan voor duurzaam (NL)   RECYCLABLE - ORGANIC - ECO-FRIENDLY (eko-metki)   recycle credentials tab   recycleable product

 COLLECTE VALORISATION TEXTILES (CovalTex, FR)     'recycled' tab (SE)       100% NATURAL (paper tab)      

 Hoteles Eficientes Sostenibles (ES)   Eco friendly product (tab, PL) recycle tag (green clean hamptons)   tag recycling (Getty, IE) 100% Organic (cardboard tab)   fair trade (Zhorn) (DE)     simple recycled tab   ORGANIC 100% (green tab)

 'recycled' (twin tabs)       'sustainable' (marketing tabs)       environmental care tabs       'recycled' (twin tabs)

 sans PHTALATES - OK (FR)   recyclable (green tab)     Eco friendly (cardboard, tab)   recycle green tab   recykling (filetowa przywieszka, PL)

 recycle (3 raw tabs)   sustainability (design tabs)   recycle (3 BIO tabs)

 Orgnic Cotton     Blaue Engel (tab) fair wear Australia    raw recycle tab 100% organic fabric   cotton (US)   cotton bio-natural

 RE-water (3 tabs)   recycling tab indicator   100p recycled (black tab)   back-cycling (green tab)   recycle brown tab 'We Recycle' (FSC)   green tab (clipart)

 British Organic (tab) 3 recycle tabs (projects, FR) ornamento de reciclaje (tab)

 green recycle tab   eco-friendly tab (ES)   green_ home tab   organic tab (ES)   green_ leaf tab   recycled tab (ES)   green leaf tab

 natural fibre 100% (green tab)


 CLOSE THE LOOP - BUY RECYCLED!

 complete cycle buy recycled (AU)     STATE AGENCY BUY RECYCLED CAMPAIGN (Ca, US)     buy recycled (save water)


 

●  przedsiębiorczość i edukacja

biz & edu - podgrupa tymczasowa

 

 Firma Bliska Środowiska


Firma Bliska Środowiska - program i doroczny konkurs ekologiczny, który organizowało EFOE - Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Celem stowarzyszenia (zał. 2012) było promowanie w Polsce zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility). Prestiżowy i jedyny program certyfikacyjny dedykowany był polskim firmom, gminom i szkołom; dotyczył eko-odpowiedzialności. Szło o promocję zasad zrównoważonego rozwoju przez kreowanie skutecznych i efektywnych strategii w oparciu o kryteria ekologiczne realizowane na poziomie przedsiębiorstw i firm...

 POLSKI KLUB EKOLOGICZNY (logo)

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY (logo)
 Narodowy Konkurs Ekologiczny       Firma Przyjazna Środowisku       Gmina Przyjazna Środowisku       MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII       PROMOTOR EKOLOGII 2010 (PL)

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, dlatego też w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczących inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i rozwiązań technicznych z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs przebiega w pięciu kategoriach: samorządów, przedsiębiorstw, technologii, działań promujących ekologię i Europejskiej Nagrody Ekologicznej, dla samorządów i przedsiębiorstw, których działania spełniają wymagania formalno-prawne ustawodawstwa krajowego z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju i spełniają standardy Unii Europejskiej z tego zakresu. Konkurs wystartował w 1998 roku i obejmuje swym zasięgiem praktycznie wszystkie podmioty i instytucje z całej Polski, które aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.
Kategorie konkursu:
1. Samorząd Przyjazny Środowisku (podkategorie: Gmina / Powiat / Związek / Samorząd Bez Azbestu
2. Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku (Firma / Technologia Godna Polecenia / Produkt Godny Polecenia)
3. Promotor Ekologii, i 4. - Europejska Nagroda Ekologiczna

 GMINNY LIDER RECYKLINGU         GMINNY LIDER RECYKLINGU

Fundacja Promocji Gmin Polskich prowadzi konkurs "GMINNY LIDER RECYKLINGU".

 Ścieżka Edukacji Ekologicznej (ENERIS, PL)

Ścieżka Edukacji Ekologicznej (ENERIS, PL)
 Europejska Nagroda Ekologiczna

Głównym celem Europejskiej Nagrody Ekologicznej - European Ecological Award "Environment - Friendly" jest wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi, a także pomiędzy poszczególnymi ich regionami.

 European Ecological Award

Wnioskującymi o Europejską Nagrodę Ekologiczną "Environment - Friendly" mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy (przedsiębiorstwa). Głównym zamierzeniem idei Europejskiej Nagrody Ekologicznej (ENE) jest ocena polskiego środowiska w europejskim wydaniu

 Milieukeur Ecolabel (Holandia)
Milieukeur Ecolabel - znak ekologiczny stosowany w Holandii od 1992 r.. Symbol ten można znaleźć na takich produktach jak warzywa, piwo, mięso wieprzowe, gaśnice, drzewa i rośliny, farby; certyfikuje się także usługi, np. w myjniach samochodowych. Kryteria jego przyznawania dotyczą całego cyklu życia produktu, a przede wszystkim zużycia surowców, energii i wody, substancji szkodliwych, opakowań i odpadów. Jeśli chodzi o żywność ekologiczną, to jej produkcja musi być oparta na ochronie przyrody, dobrostanie zwierząt i pracowników, a ona sama - bezpieczna dla nabywców. System wyprzedza uregulowania europejskie...


 OPAKOWANIE OBJĘTE SYSTEMEM RECYKLINGU I ODZYSKU 
   DOL-EKO Organizacja Odzysku (PL)       OPAKOWANIE OBJĘTE SYSTEMEM RECYKLINGU I ODZYSKU 
   DOL-EKO Organizacja Odzysku (PL)

Znak DOL-EKO - umieszczany na opakowaniach przez wszystkich przedsiębiorców,
którzy współpracują z DOL-EKO Organizacją Odzysku SA. Organizacja zachęca do współdziałania tak:
"Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą (producentem lub importerem) i wprowadziłeś na polski rynek wyroby w opakowaniach z pewnością dotyczą cię przepisy ustawy [...] o opłacie produktowej i depozytowej. Chętnie podejmiemy współpracę i pomożemy ci w wywiązaniu się z ustawowych obowiązków"

 w trosce o naturę - znak

W trosce o naturę - znak ten udostępniany jest do stosowania przez przedsiębiorców współpracujących z organizacją odzysku Polski System Recyklingu SA.
Ekologia (gr. oikos - środowisko) jest nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach jej organizacji. Ekologia została w języku potocznym utożsamiona z zagadnieniami głównie ochrony środowiska przyrodniczego oraz jego niszczenia. Kształtuje też zasady działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Przedrostek "Eko" i słowo "ekologiczne"  traktuje się jako synonim pojęcia "przyjazne środowisku".

 ZERO WASTE CAMPUS - Universiti Kebangsaan Malaysia (MY)

ZERO WASTE CAMPUS - Universiti Kebangsaan Malaysia (MY)
 Przyjaciele drzew (fb, PL)

Przyjaciele drzew (fb, PL)
 Green Family - Zielona Seria

Green Family - firma FP International wprowadziła nalepkę na produkty przyjazne dla środowiska, Zieloną Serię, która zapewnia doskonałe opakowania ochronne (np. poduszeczki powietrzne CELL-O Green produkowane z przetworzonych materiałów), a jednocześnie jest przyjazna dla środowiska. To pozwala na zmniejszenie presji wywieranej na przemysł wydobywający bogactwa naturalne. Z kolei "FLOPAK Green jest pierwszym polistyrenowym wypełniaczem wykonanym z materiału, który ulega całkowitej degradacji na skutek działania mikroorganizmów". To cytat - ale to albo kłamstwo, albo przynajmniej naciąganie...
 Zielone płuca Polski

Zielone płuca Polski. Znak ten nadawany jest firmom prowadzącym działalność na obszarze "ZPP" zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Znak przyznawany jest towarom, usługom oraz ważnym społecznie inicjatywom na mocy decyzji Kapituły Znaku Promocyjnego ZPP. Obszar objęty porozumieniem zajmuje 63.235 km kw. (ok. 20 proc. pow. kraju), gdzie mieszka prawie 4 mln osób (9,7 proc. ludności ~ 2010 r.). Leży w północno-wschodniej części Polski; obejmuje województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz części woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego - to jedne z najcenniejszych w kraju i Europie systemy ekologiczne.

 Responsible Care - Odpowiedzialność i Troska

 Responsible Care - Odpowiedzialność i Troska

Responsible Care - Odpowiedzialność i Troska. Światowa Karta Responsible Care "powstała [w 1985 r.] z inicjatywy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) i jest rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmierzającej w kierunku poszanowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Określa także możliwości sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą zasada zrównoważonego rozwoju, a także właściwe zarządzanie chemikaliami, zobowiązuje również [jej sygnatariuszy] do zwiększenia przejrzystości działań przemysłu chemicznego"

 ECO-FRIENDLY: 25% RECYCLED CONTENT (petfood)

ECO-FRIENDLY: 25% RECYCLED CONTENT (petfood)
 EKO HRVATSKI PROIZVOD     eko HRVATSKI PROIZVOD

EKO/eko HRVATSKI PROIZVOD (Chorwacja)

 ECOKARTA (PL)

ECOKARTA (PL)
 sustainable business (CHANGING ROOM, US)

Sustainable business (CHANGING ROOM, US)
 WindMade Product Label

WIND MADE - WindMade Product Label - oznakowanie ekologiczne dla produktów wykonanych z użyciem co najmniej 75% energii ze źródeł odnawialnych (z energią wiatrową jako głównym źródłem) podczas całego procesu produkcyjnego - z surowych materiałów aż do pakowania wyrobów.
 High Quality Guaranteed         Gwarancja najwyższej jakości

High Quality Guaranteed - gwarantowana wysoka jakość - i wersja krajowa - Gwarancja Najwyższej Jakości. Znak towarowy, zarejestrowany i używany przez firmę "TROPICAL Tadeusz Ogrodnik", produkującą nawozy, karmy, preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne, lecznicze, odkażające i sanitarne dla akwarystyki i hodowli fauny i flory. Znak ma także zarejestrowane formy czarno-białe. Daję go tutaj dlatego, że jest pomysłowy, fajny graficznie, oraz z tego powodu, że jest ciekawe, że (stosunkowo) niewielka firma tak dba o jakość i swój dobry wizerunek, że aż rejestruje własne znaki jakościowe (co przecież nie jest tanie, ani oczywiste)

 GREEN BUSINESS SEAL       GREEN BUSINESS CERTIFIED       GREEN BUSINESS LEAGUE CERTIFIED (amarisj.com, US)       THIS BUSINESS PROUDLY RECYCLES (US)       GREEN BUSINESS CERTIFIED (greenergynews.com)

GREEN BUSINESS (CERTIFIED)... Może to tylko moda, a może coś więcej

 Intertek VERIFIED     Intertek CERTIFIED (testing labs, World wide - Ww)     Intertek CERTIFIED

Intertek - World wide group of testing laboratories for the textile, footwear, toys, petroleum and chemicals industries.
Also, ISO certification and related services


 TENNESSEE RECYCLING COALITION (US)   circular economy (EU)   RECOVERY GOV (US)

 high quality MADE IN EU     recycling at work (US)     MADE IN EUROPE - INNOVATIVE PRODUCT (DE)

 100% NATURAL PRODUCT (ForMeds, PL)

100% NATURAL PRODUCT (ForMeds, PL)
 PRODUKT EKOLOGICZNY (Vaco, PL)

ECO - PRODUKT EKOLOGICZNY - feromonowa pułapka na mole spożywcze (Vaco, PL)
 Produkt ekologiczny

Przykład pozytywnego EKO-marketingu. Znakiem PRODUKT EKOLOGICZNY posługuje się jedna z polskich firm, B&P Service, trudniąca się dostarczaniem eko-technologii i usług dla przemysłu. Opracowali własne preparaty do mycia, czyszczenia, odtłuszczania, odrdzewiania, etc. Podejmują się np. "usuwania i redukcji zanieczyszczeń węglowodorowych, w tym bioremediacji gleb i wód gruntowych". Współpracują z Zakładem Inżynierii Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach

 PRODUKCJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

PRODUKCJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO (?)
 Green Practice (priv logo, EU)

Green Practice (priv logo, EU)
 NAJLEPSZY PRODUKT i USŁUGA - WARMIA i MAZURY - konkurs

NAJLEPSZY PRODUKT i USŁUGA - WARMIA i MAZURY - bardzo ambitny konkurs, organizowany w województwie olsztyńskim (PL)

 "Firma Przyjazna Naturze"

Znak programu ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw "Firma Przyjazna Naturze" (PL)
 Czysta turystyka

Znak "Czysta turystyka". Firmy związane z turystyką, które zaangażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, po spełnieniu określonych wymogów mogą ubiegać się o ten certyfikat, przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Certyfikat jest ważny przez dwa lata, po tym czasie trzeba ubiegać się o niego ponownie

 Klub Myśli Ekologicznej

Klub Myśli Ekologicznej - "jest inicjatywą środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum [...], która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie"
 eco-design aspects

eco-design aspects
 GREEN STAMP - ENVIRONMENTALLY ACCREDITED (AU)

GREEN STAMP - ENVIRONMENTALLY ACCREDITED (AU)
 certyfikat Zielone Biuro (PL)

Certyfikat Zielone Biuro (PL)
 Znak certyfikatu 'Zielone biuro'

znak certyfikatu "Zielone biuro". Ten program to oferta dla przedsiębiorstw i firm (ale i szkół czy organizacji pozarządowych) - wszystkich, którzy w codziennej działalności biurowej zużywają dużo energii, materiałów oraz produkują odpady. Program ma na celu pomóc organizacjom obniżyć koszty funkcjonowania swojego biura poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania biura na środowisko ONTARIO ECOSCHOOLS - CERTIFIED 2016 (seal, CA)     ONTARIO ECOSCHOOLS - CERTIFIED (seal, CA)     ONTARIO ECOSCHOOLS - PLATINUM 2017 (seal, CA)

 Eco-Schools (bike theme)     Eco-Schools (tree theme)     Eco-Schools USA - NATIONAL WILDLIFE FEDERATION     green [World] food (stock)

 Certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum 
   Aktywności Ekologicznej (LCAE)     Certyfikat II stopnia Lokalnego Centrum 
   Aktywności Ekologicznej (LCAE) - Zielona Flaga     ECO SCHOOLS     Eco-Escolas (PT)     EKO SOLA - Słowenia

Certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) i II stopnia - Zielona Flaga

Miano LCAE dostają szkoły, które szczególnie pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł LCAE jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem "Zielona Flaga". To zaś jest tytuł, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Program realizowany jest od 1994 r.; bierze w nim udział ok. 15.000 szkół z 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do ~ 2010 r. około 4,5 tysiąca szkół uzyskało wyróżnienie Zieloną Flagą. Program jest oparty na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegających na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Koordynatorem na Polskę jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu. Po prawej - emblemat szkoły i niżej - znak EKO ŠOLA ze Słowenii

 EKO SOLA (SI)

EKO ŠOLA (Słowenia)
 ZIELONY CERTYFIKAT

ZIELONY CERTYFIKAT to znak jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany na dwa lata (z możliwością przedłużenia na kolejne cztery), za jej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Program był inicjatywą edukacyjną, realizowaną przez NGO, wspomagającą system oświatowy w Polsce w kształtowaniu postaw i podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i całych społeczności skupionych wokół placówki oświatowej. Program powstał gdzieś w początkach XXI w. i podobno wciąż działa...

 UPCYCLE EDUCATION

UPCYCLE EDUCATION
 organic schools (AU)

Organic Schools (AU)
 escola sustentavel (BR)

Escola Sustentavel (BR)
 SCHOOLS FOR SUSTAINABILITY

SCHOOLS FOR SUSTAINABILITY - Las Escuelas para la Sostenibilidad
 ZIELONI PRZYJACIELE - KLEOFAS i KLEMENTYNKA (PL)

ZIELONI PRZYJACIELE - KLEOFAS i KLEMENTYNKA
 RRIE - Recycling for Rhode Island Education (US)

RRIE - Recycling for RI (Rhode Island) Education - is a women-initiated and operated 501(c)3 non-profit educational and environmental organization. Its vision is to encourage self-discovery by active participation in teaching and learning through creative experiences. RRIE's mission is to encourage preservation of the environment by diverting clean non-toxic reusable excess inventory from the business community to educators and community organizations
 CURC (edu recycling coalition, US)

The College & University Recycling Coalition (CURC by 'Keep America Beautiful', US): membership-based nonprofit organization made up of campus-based recycling and sustainability professionals seeking to exchange technical knowledge and best practices on recycling and waste reduction programs between institutions of higher learning
 ECOVER

ECOVER - blog
 OCHRONA ŚRODOWISKA (fb, PL)


 

●  GMP - Good Manufacturing Practice

Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP

 
 manufactured in a GMP facility

 GMP ISO

 NSF GMP registered facility

 NSF CERTIFIED FOR HOME USE       NSF Independently Certified
 NSF CERTIFIED GLUTEN-FREE       NSF logo       GMP NSF INDEPENDENTLY REGISTERED

 NSF Sustainability Certified     NSF International (human world circle)     NSF - contains organic ingredients (cert)

 ETL logo       ETL LISTED INDEPENDENTLY TESTED FOR PRODUCT SAFETY       ETL Intertek Listed

Międzynarodowa organizacja NSF (National Sanitation Foundation) International, założona w 1944 r. w USA, jest firmą działającą w sferze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Ma status non-profit i działa w obszarze na styku producentów, konsumentów oraz organów nadzorczych międzynarodowego handlu. Bada, testuje, standaryzuje i certyfikuje urządzenia używane głównie w przemyśle spożywczym. Mimo że normy NSF nie są oficjalnie uznawane w Polsce, dla wielu przedsiębiorstw z branży spożywczej standardy NSF są synonimem najwyższej higieny i bezpieczeństwa. Jest na świecie tylko kilka organizacji, które mogą poszczycić się równie dużym wkładem w zapewnienie standardów higienicznych jak NSF. Ponad 150 krajów świata wdrożyło około 850 standardów dla urządzeń technicznych w obszarach inżynierii, chemii oraz toksykologii. W USA norma NSF/ANSI 8-2010 jest wiążąca. Akronim NSF GMP oznacza "NSF International / Good Manufacturing Practice" (Dobra Praktyka Produkcyjna). ETL (Edison Test Labs) to znak przyznawany przez laboratoria firmy Intertek, które sprawdzają zgodność różnych produktów z normami NSF

 GMP World

 GMP Good Manufacturing Practice (lak)
 GMP - stamp       GMP stamp
 GMP - logo 2     Mfd in a GMP CERTIFIED FACILITY - QUALITY GUARANTEED (seal)     GMP certified

 GMP - NNFA       GMP - NNFA     GMP (Asia)       GMP - Certified 2     cGMP CERTIFIED

 GMP - CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY     CERTIFIED cGMP: NO BANNED SUBSTANCES, STEROID FREE     GMP - Hong Kong       GMP COMPLIANT (Lucid, ME)    
 GMP CERTIFIED (gold seal)     GMP consistent quality   GMP seal   GMP (Blesstia, seal)     cGMP CERTIFIED (Edupliance, seal)

 GMP QUALITY ASSURED (gold seal)     GMP - Consistent Quality     GMP - Consistent Quality     GMP Korea Food & Drug Administration (KR)
  GMP CERTIFIED (gold seal)     GMP CERTIFIED (green seal)     100% VEGETARIAN ('universal' seal)

 GMP - Good Manufacturing Practice       GMP - logo
 GMP - Good Manufacturing Practice
 GMP - Certified     GMP - Good Manufacturing Practice  
 GMP PRODUCT ASSURANCE (OK - checked)     GMP Corrugated and Solid Board     GMP - Corrugated & Solid Board
 GMP - stock stamp       GMP - stock stamp       GMP STANDARDS PRODUCTS (s-stamp)       GMP - stock stamp
 GMP - PRODUCT STANDARD     MANUFACTURED in a cGMP FACILITY (stamp)     GMP MANUFACTURED in a cGMP FACILITY (stamp)     GMP MANUFACTURED in a cGMP FACILITY (stamp)     GMP - PRODUCT STANDARD
 GMP (stock stamp ngtv)       GMP - Good Manufacturing Practice       GMP (stock stamp ngtv)       GMP - Consistent Quality
 GMP Certified Quality Product - Good Manufacturing Practice       GMP - product       GMP Certified       GMP INDIA       GMP Good Manufacturing Practice
 GMP CERTIFIED CURRENT (brown stock stamp)     GMP - product      GMP CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY     GMP - Certified
 GMP - product     GMP CERTIFIED (Herbal, US)     GMP - product
 WHO GMP CERTIFIED - QUALITY PRODUCT       GMP QUALITY PRODUCT - GOOD MANUFACTURING PRACTICE       GMP QUALITY PRODUCT - GOOD MANUFACTURING PRACTICE       GMP (perfecta-kosmetyki.pl)
 GMP (UK)     GMP CERTIFIED (stock stamp)     GMP QUALITY ASSURED
 GMP CERTIFIED (wreath, IN)       GMP (laur)
 GMP - Good Manufacturing Practice (logo, blue)     cGMP - Current Good Manufacturing Practice (logo, blue)     GMP - Good Manufacturing Practice (logo, blue)
 GMP CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICES     GMP Certification (blue)     GMP     GMP - QUALITY WITHOUT COMPROMISE
 Good Manufacturing Practice     GMP - 3 stars     GMP product
 GMP - product     GMP certified facility
  GOOD MANUFACTURING PRACTICE - GMP (PL)

 cGMP compliant     GMP     GMP certified facility

 GMP Certified     GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE     SGS - GMP SYSTEM CERTIFICATION     GMP STANDARDS     GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE

 GMP+ Feed Safety Assurance (blue)     GMP - unknown     GMP International     GMP - unknown     GMP+ Feed Safety Assurance (green)
 GMP Malaysia     GMP ISO
 GMP ASSURED FIRM HEALTH INSPECTION (CN)   GMP - Certified   GMP - Certified

 GMP - Italy       GMP - red

  cGMP     GMP compliance     GMP CERTIFIED (quality management)     GMP
 cGMP

 current GMP Canada       GMP CERTIFIED OK     current GMP Canada
    cGMP Canada       certified GMP GUARANTEED       GMP - Good Manufacturing Practice

 GMP Malaysia       GMP

 GMP Certified (simple)     GMP - logo 4     GMP

  GMP OK       GMP OK       GMP OK

 GMP       Manufactured in a GMP compliant facility       GMP - Good Manufacturing Practice

  GMP assured dirm (pharma factory, CN)     GMP Spain       GMP assured dirm (pharma factory, CN)

  MANUFACTURED TO cGMP STANDARDS     GMP CERTIFIED - NATURAL PRODUCTS ASSOCIATION     GMP - Certified

  GMP - plus       GMP - Alliments for Animaux       GMP

 GMP QUALITY ASSURED     GMP COMPLIANCE Good Manufacturing Practice       GMP CERTIFIED       GMP - Compliant

 GMP China       GMP     GMP CERTIFIED     GMP Product       GMP MANUFACTURING FACILITY (ES)

 GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE     GMP Good Manufacturing Practice     GMP - logo 3

 GMP - Asia     GMP Kementerian Kesihatan     GMP Good Manufacturing Practice

    cGMP PRODUCTS       GMP - logo 5     GMP Asia
      GMP (Adelaxe, JP)     GMP QUALITY ASSURED     MANUFACTURED IN A GMP FACTORY     GMP - Certified Holder

  cGMP Canada       GMP logos (USDA, FDA, etc.)

 GMP

 GMP CERTIFIED (UK)

GMP - Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna) to normy, na które powołuje się coraz więcej producentów. Konsumenci oczekują dobrych obyczajów, poszanowania prawa i promowania przyzwoitości w biznesie 

●  ochrona środowiska i zdrowia

environment & health - ten dział jest bardzo rozwojowy...

 

UNEP - United Nations Environment Programme UNEP (UN Environment Programme)       UNEP (UN Environment Programme)       DER BLAUE ENGEL - weil salzfrei       DER BLAUE ENGEL (Altpapier, tab)

 'angel bleu' (basic)     Umweltzeichen weil aus 100% Altpapier - 
   (Der Blaue Engel - Błękitny Anioł)       'angel bleu' (stamp form)     angel bleu (variant, DE)

 BLAUER ENGEL - DAS UMWELTZEICHEN (2019)     Błękitny Anioł - Blaue Engel     BLUE ANGEL - THE GERMAN ECOLABEL (2019)

 wersja znaku "Błękitny Anioł"       wersja znaku "Błękitny Anioł"       Papier ekologiczny - 100% makulatury (Błękitny Anioł, PL)       wersja znaku "Błękitny Anioł"
 DER BLAUE ENGEL - JURY UMWELTZEICHEN schützt das KLIMA


Błękitny Anioł (Blue Angel, Der Blaue Engel) - to bodaj najstarszy znak ekologiczny, funkcjonujący nieprzerwanie od lat. Niemieckie Ministerstwo Środowiska wyprowadziło go w 1977 r. Jest oficjalnym narodowym znakiem typu ECOLABEL, zarządzany przez Federal Environmental Agency oraz Federal Ministry for the Environment Nature Conservation and Nuclear Safety. Program należy do Global Ecolabelling Network (GEN) i kierowany jest do szerokiej gamy produktów konsumenckich i przemysłowych. Znaki są umieszczane na wyrobach bezpieczniejszych od innych wyrobów tego samego rodzaju, uznanych w danej grupie wyrobów za liderów środowiskowych. Podczas kwalifikowania wyrobów ocenia się oszczędność surowca, ograniczenie hałasu, ilość zanieczyszczeń, eliminację lub ograniczenie ilości odpadów i możliwość ponownego ich przetworzenia - i kolejnego użycia. Między innymi - Umweltzeichen weil aus 100% Altpapier - dość dziwna wersja znaku dla wyrobów papierowych wykonanych w 100 proc. z makulatury.

 EMAS: Eco-Management and Audit Scheme (EU)

  Znak EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) - VERIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - zaświadcza o spełnieniu przez firmę lub instytucję najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Jest to potwierdzenie uczestnictwa w unijnym systemie ekozarządzania i audytu  – prestiżowym gronie organizacji, prowadzących swoją działalność zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego. Logo EMAS nie występuje na produktach ani opakowaniach. Może pojawiać się na materiałach informacyjnych i reklamowych. W Polsce uprawnienie do używania logo EMAS nadaje Generalny Inspektor Ochrony Środowiska

 EcoLogo Certified

 Environmental Choice - EcoLabel       Environmental Choice - EcoLabel       Environmental Choice - EcoLabel       Environmental Choice - EcoLabel       Global Ecolabeling Network - GEN

EcoLogo jest najszerzej rozpoznawalnym i poważanym programem certyfikacji środowiskowej, pochodzącym z Ameryki Północnej. Kryteria jego stosowania zostały wypracowane we współpracy biznesu, rządów i organizacji konsumenckich i obywatelskich. Wprowadzony w 1988 r. przez federalny rząd Kanady (Environmental Choice - Choix Environnemental), rozszerzył się szybko na Stany Zjednoczone i cały świat. W pocz. XXI w. obejmował ponad 120 kategorii produktów i usług. Został zaaprobowany przez Global Ecolabeling Network (GEN) jako spełniający wymogi standardu oznakowania środowiskowego ISO 14024

 ENVIRONMENTAL CHOICE - CHOIX ENVIRONNEMENTAL (RU)

ENVIRONMENTAL CHOICE - CHOIX ENVIRONNEMENTAL - kanadyjski znak na rosyjskim produkcie - albo marna kopia z kartonowego opakowania, albo podróbka (obrazek z serwisu arena-rv.ru)


 GREEN SEAL CERTIFIED       GREEN SEAL       GREEN SEAL       GREEN SEAL CERTIFIED

 GREEN SEAL CERTIFIED PRODUCTS         ASK ME ABOUT OUR CERTIFIED PRODUCTS: GREEN SEAL         PROUD PROVIDERS OF GREEN SEAL CERTIFIED PRODUCTS

 PROUD PRODUCERS (providers) OF GREEN SEAL CERTIFIED PRODUCTS         PROUDLY PRINTED ON GREEN SEAL CERTIFIED PAPER       WE PROUDLY USE GREEN SEAL CERTIFIED PRODUCTS        GREEN OFFICE - GREEN SEAL PARTNER         WE PROUDLY CARRY GREEN SEAL CERTIFIED PRODUCTS

www.greenseal.org
 EEA - European Environment Agency       EEA - Europejska Agencja Środowiska Naturalnego

EEA - European Environment Agency - Europejska Agencja Środowiska Naturalnego


 Nordic Swam (scandinavian ecolabel)       Nordic Swam (scandinavian ecolabel)

 Nordic Ecolabel - Nordycki Łabędź       Nordic Ecolabel - Nordycki Łabędź       Nordic Environmental Label - Nordycki Łabędź       Nordic Ecolabel - Nordycki Łabędź       Nordic Environmental Label - Nordycki Łabędź

Nordic Environmental Label lub NORDIC ECOLABEL (Nordycki Łabędź - Svanen) jest najpopularniejszym oznaczeniem ekologicznym w całej Skandynawii. Oznacza poważną troskę o środowisko w procesie produkcji i właściwościach produktu, który by dostać ten znak, spełnił surowe normy oszczędzania energii. Mogą być tak oznakowane żarówki, kotły grzewcze, AGD, baterie, meble, materiały budowlane, wyroby papiernicze. Znak przyznawany jest (od 1989 roku) na trzy lata, po upływie których ponownie sprawdzana jest zgodność towaru z kryteriami ich oceny

 CPSIA     CPSIA USA     CPSIA registry org     CPSIA USA compliant     CPSIA compliant

CPSIA READY!, CPSIA - The Consumer Product Safety Improvement Act
(Consumer Product Safety Commission, USA)


 EPA - LEAD-FREE | CERTIFIED FIRM     EPA APPROVED     U.S. EPA - Design for the Environment     EPA Congress     EPA - LEAD-FREE | CERTIFIED FIRM

EPA - LEAD-SAFE | CERTIFIED FIRM, Design for the Environment - U.S. EPA (Environmental Protection Agency, USA)

  EPA - The Environmental Protection Agency     EPA - The Environmental Protection Agency - USA     EPA (motif)     EPA World Wide     EPA USA

Environmental Protection Agency (EPA, USEPA) - Agencja Ochrony Środowiska - agencja federalna USA działająca dla ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Działa od 1970 r. w Waszyngtonie, ma około 18 tys. pracowników i jej budżet to ponad 7 mld $. Działa 10 biur regionalnych i 27 laboratoriów. Ponad połowa zatrudnionych to inżynierowie, naukowcy i specjaliści od ochrony środowiska. EPA zajmuje się oceną stanu środowiska, jego badaniem oraz edukacją. Odpowiada za ustalanie i egzekwowanie standardów prawnych dotyczących środowiska.
EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATES WORLD WIDE

 EPA logo (variant)

 irradiated     EPA sign scheme (US)     irradiated food (EPA, US)

 EPA Ghana     DeSmog.blog (US)     SAY NO TO FOOD IRRADIATION (EPA, US)  

 energooszczędny sprzęt AGD (PL) Eco Mark 3R (JP)     znak Eco Mark (JP)     ECO MARK logo (JP)     ECO MARK (AWARD 2012)

Program Eco Mark jest prowadzony przez Japońskie Stowarzyszenie Środowiskowe (Japan Environment Association - JEA), powstałe w 1989 r. Produkty oznaczone tym znakiem są certyfikowane jako będące zgodne z zasadami ochrony środowiska. Program Eco Mark ułatwia konsumentom, którzy chcą być bardziej przyjaźni środowisku, wybór produktów które spełniają ich oczekiwania i niosą wartości, którym hołdują. To oznakowanie ("przyjazne Ziemi") umożliwia wybór produktów, które wywierają mniejszy - niż inne tego typu wyroby - wpływ na środowisko na wszystkich etapach ich funkcjonowania.

This mark is indicated through the certification of this association (about 5K kinds of merchandise, ~2013)
and is aimed to familiarize eco life style through selection of merchandise.

 英文名:EarthCare (logo, JP)     CareEarth (graph, detal, JP)

英文名 dostosowany do norm europejskich
Znak "Dostosowany do norm europejskich" (PL). Jedną z dyrektyw UE obniżono poziom emisji szkodzących środowisku Lotnych Związków Organicznych (Volatile Organic Compounds - VOC). To naturalne lub syntetyczne substancje chemiczne, które przedostają się do atmosfery m.in. ze spalin silnikowych, środków do polerowania drewna, detergentów, zmiękczaczy tkanin czy z farb i lakierów. Lotne związki reagując ze światłem słonecznym niszczą warstwę ozonową i zwiększają zanieczyszczenie powietrza, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

 eco-Products (tires)

eco-Products (tires)
 marrakech process

MARRAKECH PROCESS - Sustainable Consumption and Production (UN, ORG)
 Eco Rail Mark Japan

Program Eco Rail Mark został wdrożony w Japonii w roku 2005. Wyróżnia on produkty oraz firmy, które korzystają z transportu kolejowego w Japonii (zamiast TIR-ów). Ma on także zachęcić konsumentów do preferowania takich rozwiązań jako mniej szkodliwych dla środowiska. Obok jedna z wersji znaku; więcej na ten temat w witrynie japońskiego Ministerstwa Zasobów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).


 znak EcoLeaf

EcoLeaf to program etykietowania, prowadzony przez Japońskie Stowarzyszenie dla Przemysłu na rzecz Zarządzania Środowiskiem (Japan Environmental Management Association for Industry - JEMAI) i wspomagany przez japońskie Ministerstwo Ekonomii, Handlu i Przemysłu (Ministry of Economy, Trade and Industry). Program pozwala identyfikować i zmniejszać wpływ na środowisko konkretnych produktów w trakcie ich całego cyklu istnienia - od pozyskiwania rzadkich surowców, wytworzenia, sprzedaży, użytkowania, wyrzucania i recyklingu. To pozwala pewnie i efektywnie identyfikować wpływ nabywanych produktów na środowisko

 eco DESIGN 2020 (kotły, kratki.pl)

eco DESIGN 2020 (kotły, piece, kratki.pl)ECO / GREEN PRODUCTS

 green product     ECO PRODUCTS     eco (stock design, CN)      Green Deal (MKB, NL)


 China Environmental Labelling (type I)       China Environmental Labelling (type I)       China Environmental Labelling (type I extended)       China Environmental Labelling (type II)       CHINA ECOLABELLING

China Environmental Labelling (członek Global Ecolabelling Network - GEN) - to oficjalne krajowe oznakowanie ekologiczne, wydawane przez Ministry of Environmental Protection of China (MEP) i poświadczane przez China Environmental United Certification Center (CEC). Program kierowany jest do szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. Od lewej: China Environmental Labelling (type I & II), CHINA ECOLABELLING

 CEPF - China Green Environmental

CEPF - China Green Environmental
 Korea Environmental Labelling

Korea Environmental Labelling
 ECOLABELLING ISO 14025 (FarEast)

ECOLABELLING ISO 14025 (FE)
 Organisation Environmental Challenge (Singapore ecolabel)

Organisation Environmental Challenge (Singapore ecolabel)
 GreenMark Taiwan (TW, RoC)

GreenMark (Republic of China - Taiwan)
 GreenMark (trade) Taiwan (TW, RoC)


 eko-znak bułgarski

eko-znak bułgarski (BG)
 Green Lotus (Viet Nam ecolabel)

GREEN LOTUS (ecolabel, Wietnam)
 eko-znak (IL)

eko-znak (IL)
 eko rozwój (EU)

EkoRozwój - Pracownia Ochrony Środowiska (stary znak?)
 World Environment Day 2015 (UNEP, logo)

World Environment Day 2015 (UNEP, logo)
 UCSB Sustainability (edu, US)


 Westmoreland Cleanways (local recycling center, US)

Westmoreland Cleanways (local recycling center, US)
 CINCINNATI RECYCLES (Oh, US)

CINCINNATI RECYCLES (Oh, US)
 COMPOSITE RECYCLING TECHNOLOGY CENTER (.org, US)

COMPOSITE RECYCLING TECHNOLOGY CENTER (.org, US)
 Environment Protection Society

Kuwait Environment Protection Society
 ECOLOGICO 100% BIODEGRADABLE (CL)

ECOLOGICO 100% BIODEGRADABLE (CL)
 Red Rocks Recycling (Sedona, AZ, US)

Red Rocks Recycling (Sedona, AZ, US)
 San Diego Recycling Decal (US)

San Diego Recycling Decal (US)
 kontenerygreentree.pl

kontenerygreentree.pl


 

●  eco/earth-friendly

deklaracje przyjaźni (cheap thrills)

 

 recycling biodiversity     ECO FRIENDLY

 recykling globalny   green world recykling globalny eco friendly (biomass beiquette plant, US)   recykling globalny

  environmentally friendly     blue-green planet         environment friendly global       eco planet vision (FR)

 Earth friendly       recycling world     bio-planet

  recykling globalny     global green cycle (sweet pic, US)   polyurethanes and the circular economy   recykling globalny    

 waste to energy     environmental (KR) Functional Food   Earth Friendly     ACTIONS PLANETE PROPRE (FR)     eco responsable

      go-green americas       EARTH DAY 2013     reduce reuse recycle

 recykling globalny       green leaf / sun circle     earth friendly (BR)      
 planete verte (green)

 recykling: eko-rozwiazania     eco friendly (prof)     recycling green world  
  Eco Friendly QUALITY SERVICES SINCE 1925       100% ECO FRIENDLY BOTTLE - CRUSH & RECYCLE       ECO FRIENDLY (3x, stock stamp)     EARTH DAY
  renew earth     Sustentabilidade Educação Ambiental     recykling globalny

 Environment Protection Awareness Club     3 leaves over globe   NF ENVIRONNEMENT (FR)   leaf over globe

 recycling blue globe       compostable bioplastic     green shelter (Earth)       recycle planet action

  green select     Earth Friendly - No empties to recycle or throw away 
   - No batteries or electricity (GR)       HILLYARD GREEN SELECT 100% RECYCLED     100% ECO FRIENDLY (appliance, seal)     future friendly

 recykling globalny       recykling - eko-rozwiązania     eco-friendly

 recykling ECO FRIENDLY     recykling ECO FRIENDLY     ECO-FRIENDLY     ECO FRENDLY Engineering (FR)     recykling ECO FRIENDLY

  ECO FRIENDLY     ECO FRIENDLY     Environmentally Friendly Australian Owned     100% RECICLAVEL SUSTENTAVEL (BR)   MY SITE IS ECO FREINDLY (US)

 recykling kompost     recykling kompost     recykling kompost       recykling kompost       recykling kompost       recykling kompost         recykling - drzewo

 100% BIODEGRADABLE - BioSphere     REPLENISH organic (US)     global green living
  recykling eco Changes     universal eco symbol '2008: 'One with the Earth'
 DESERT RECYCLING     recycling partnership (AZ, US)     Environment Recycling Coalition (NM, US)

 recology (local, US)     recycle reduce reuse     landscape recycling

 reciclaje y produccion limpia (VE)     recycling is fundamental     RECYCLING PROGRAM (West Virginia, US)

   EARTHDAY is EVERYDAY (pop)     3R SAVE OUR PLANET     recikliraj (MC, RS)

 SUSTAINABILITY OFFICER CERTIFIED / GREEN BUSINESS LEAGUE     Earth [sustainable] day     RECYCLE (smart girls)     REDEMPTION & RECYCLING CENTERS (San Lorenzo Valley, US)

   world re-installation     recycle cleaning

 nature recycle     3R landscape       recykling natury (IT)       3R (environment / landscape care)     recycling natural (US)

  planet care     GREEN BRAND Germany 2013/2014 (LV)       SUSTENTABILIDADE (global, BR, redesign by jkw'15)       GREEN BRAND Austria 2014/2015     Blue Planet Recycling Solutions for Industry (CA)

 blue recycling / EARTH DAY     3R recycling rising (US)     reusable bag 'EARTH FRIENDLY' (blue)     sustainability science (DE)

 RECYCLING CLUB safeEARTH (US)     recycle: chicobag.com
GLOBALIZATION... means RESPONSIBILITY


 [recycling] - Go Green (global)     Energia Hidraulica Samoa (WS)     overdosed green    

 environment in mind     PLEASE RECYCLE: The possibilities are endless     ECOPRODUKT (PL)
 Recycle Rangers - Planet Protector Program (Adopt-a-Road, CA)     wasting planet Earth     riciclato world (IT)       repensar (BR)
 small world around
 recycling grows global     international recycling
 sustainable development world upcycling

 Eco Week (edu, UIC, Il, US)
 LOVE . FORGIVENESS . COMPASSION . GRATEFULLNESS . THANK YOU       SAFE: BIODEGRADABLE - NON-TOXIC - NON-CORROSIVE (US)

GOOD WORDS EFFECT: it’s based on Emoto's theory of placing positive words on your water and food
– and the healing mantra Ho'oponopono or better known as the forgiveness mantra.
ECO SENSITIVENESS ICONS


 [eco-ico] don't litter

 [eco-ico] waste basket     [eco-ico] waste bin     [eco-ico] waste cart     [eco-ico] trash cart     [eco-ico] trash bin

 [eco-ico] waste dumper     [eco-ico] RE-triangle     [eco-ico] landfill     [eco-ico] RE-factory     [eco-ico] waste truck

 [eco-ico] plastic     [eco-ico] broken glass     [eco-ico] planet     [eco-ico] paper waste     [eco-ico] metals

'ECO FRIENDLY' seals (official manner) Produkt przyjazny środowisku - przetwarzalny w 100%

 ECO FRIENDLY       ECO FRIENDLY (stock sample)     eco COMMITTEE (badge)

 CERTYFIKAT EKO (środowiskowy, PL)     ECO - 100% NATURAL PRODUCT (CH)     eco-friendly natural project (DE)     recykling eco-friendly product     100% biodegradable (emblem seal)

 ecolabel 'green coin' line NATIONAL RECYCLING PROGRAM QRX - THINK GREEN (seal)   eco friendly   ECO FRIENDLY PRODUCT (stamp)

 ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line     ecolabel - eco friendly seal     ecolabel 'green coin' line     ecolabel 'green coin' line

 100% NATURAL (emblem)     ECO FRENDLY - 100% NATURAL       recycle globe motif              

 eco recycle stock labels

 eco recycling (stock)    

 EARTH DAY (recycling promo, T-shirt)    

 THINK - ACT - GO - BE GREEN     SAVE THE PLANET (label-seal)     SAVE YOUR WORLD - EARTH RIENDLY

 ECO FRIENDLY (3x, stamp style)     SAVE THE PLANET (3x, stamp style)     SAVE THE PLANET - 100% ECO FRIENDLY     100% eco-friendly (blue stamp)

 (3x) ECO FRIENDLY (stamp)     ECO FRIENDLY (3x, stamp style)     ECO FRIENDLY (3x, stamp style)     100% ECO FRIENDLY GUARANTEED

 100% ECO FRIENDLY     SAVE the FOREST (classic stamp)     100% ECO FRIENDLY (stock stamp)     SAVE THE PLANET (stamp)     100% ECO FRIENDLY (classic stamp)

 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (stamp)     eco-friendly (stamp, US)     2 x ECO FRIENDLY + leaf (stamp)     ECO FRIENDLY 100% NATURAL (nn stamp)

 2 x ECO FRIENDLY (green center)     ECO FRIENDLY (seal, stock, PL)     100% ECO FRIENDLY (stamp)

teksty okalające stylizowaną pieczęć (przykład '100% ECO FRIENDLY'):
bio-degradable plastic bags - water conservation - recycle hangars - preservating the environment - non-toxic solvant - itp.

 GREEN PATROL (recycling, AT)

 ECO FRIENDLY - natural materials (stamp)     ECO FRIENDLY - energy saving (stamp)     ECO FRIENDLY - waste management (stamp)
 ECO RE 3-arrows (stock seal)     ECO RE paper (stock seal)     ECO RE bags (stock seal)     ECO RE clothes (stock seal)
 ECO RE global care (stock seal)     ECO RE energy (stock seal)     ECO RE green life (stock seal)     ECO RE leaf (stock seal)     ECO RE water (stock seal)
 inner waves cycling     ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (seal)     green dot (DE)     green dot (~1Mpx)

 eco-friendly (product seal)     RECYCLE GO GREEN     PROTECT OUR PLANET (recycle)

 ECO FRIENDLY 100% NATURAL (stamp)     GO GREEN (RGB#008000) WORLD     GREEN USA SOLUTIONS

 eco-friendly hoax unvailed

 recycle this world (FR)
Gdybym - zamiast zbierać ekologiczne znaki i tworzyć ich kolekcję, chciał sam narysować kilka własnych,
to wyglądałyby one tak jak te poniżej (z zasobów DreamsTime). Te same motywy, podobne skojarzenia...
[ np. zielona ikona - renewable source cornflower (Garnier BIO, ico) ]

 renewable source cornflower (Garnier BIO, icon)

Więc tylko czasami rysuję (komponuję) coś własnego, a skupiam się na szerokiej prezentacji


 RECYCLING (DT PureLine)

 ECO FRIENDLY (DT PureLine)     LOW ENERGY HOUSE (DT PureLine)

 NATURTAL POWER (DT PureLine)     THINK GREEN (DT PureLine)     PLANT CONSERVATION (DT PureLine)

 ECO CARE (DT PureLine)     ECOLOGY (DT PureLine)     renewable source cornflower (Garnier BIO, ico)     ENVIRONMENTAL (DT PureLine)

 POWER of NAURTE (DT PureLine)     GREEN TECHNOLOGY (DT PureLine)     BIO ERNERGY (DT PureLine)     ENVIRONMENTAL SOLUTIONS (DT PureLine)     ENVIRONMENTAL PROGRAM (DT PureLine)

 NATURE (DT PureLine)     NATURAL LIFE (DT PureLine)

 ENVIRONMENTAL AWARENESS (DT PureLine)     FOOD WASTE RECYCLING (DT PureLine)     LIVING WITH NATURE (DT PureLine)

 GO GREEN (DT PureLine)     RECYCLING GOODS (DT PureLine)     FLORA (DT PureLine)     FAUNA (DT PureLine)

 ENDANGERED SPECIES (DT PureLine)     ECOLOGICAL SYSTEM (DT PureLine)     SEA LIFE (DT PureLine)

 NATURAL PRODUCTS (DT PureLine)     PURIFIED WATER (DT PureLine)     WATER RESOURCES (DT PureLine)     WATER TREATMENT (DT PureLine)     SAVE WATER (DT PureLine)

 ECO FUEL (DT PureLine)     SOLAR PLANT (DT PureLine)     WATER ENERGY (DT PureLine)

 ENERGY DEVELOPMENT (DT PureLine)     ENERGY CONSUMPTION (DT PureLine)

 NUCLEAR ENERGY (DT PureLine)     WIND ENERGY (DT PureLine)     SOLAR ENERGY (DT PureLine)     RENEWABLE ENERGY (DT PureLine)     SUSTAINABLE TECHNOLOGY (DT PureLine)

 GREEN INNOVATION (DT PureLine)     SOLAR PANEL (DT PureLine)     ELECTRICAL ENERGY (DT PureLine)

 PLASTIC RECYCLING (DT PureLine)     GREEN ENERGY (DT PureLine)     ENERGY SAVING (DT PureLine)     ELECTRONICS RECYCLING (DT PureLine)

 GLASS RECYCLING (DT PureLine)     PAPER RECYCLING (DT PureLine)     CARDBOARD RECYCLING (DT PureLine)     METAL RECYCLING (DT PureLine)

 SUSTAINABLE TRANSPORT (DT PureLine)

 BIOSPHERE CONSERVATION (DT PureLine)     AIR POLLUTION (DT PureLine)     LOCATION (DT PureLine)     SAVE PLANET (DT PureLine)

 BIODEGRADABLE MATERIAL (DT PureLine)     RECYCLING CENTER (DT PureLine)     WASTE MANAGEMENT (DT PureLine) 

●  achtung baby! (warning signs)

'środowiskowe' znaki ostrzegawcze i informacyjne, które warto kojarzyć

 

 achtung - recycling

 uwaga - tutaj ważna informacja     uwaga tutaj informacje     uwaga - tutaj ważna informacja     info     info

uwaga - tutaj informacje  kierunek skladowania

pozycja w transporcie i składowaniu (oznaczenie kierunków góra-dół)
 warning - exclamation mark [black on red shield]

warning - exclamation mark [black on red shield]
 zakaz lewy

 zakaz prawy

zakazy
 chronić przed dziećmi do 3 lat

chronić przed dziećmi do 3 lat
 warning symbol - empty yellow triangle

warning sybol - empty yellow triangle
 ostrzeżenie

ostrzeżenie
 Transgenicos (BR)

Transgenicos (BR)
 THE GREENS

THE GREENS (uwaga, Zieloni)
 explosives

 explosives

explosives
 Uwaga, radioaktywność

 Uwaga, radioaktywność

 Uwaga, radioaktywność

Uwaga, radioaktywność (źródło promieniowania jonizującego)
 uwaga laserowe źródło światła

UWAGA! ŚWIATŁO LASEROWE
 uwaga promieniowanie laserowe

 uwaga promieniowanie laserowe

uwaga promieniowanie laserowe
 household and garden chemicals (warning)

household and garden chemicals (warning, recycle)
 Biohazard - uwaga, zagrożenie biologiczne

 Biohazard - Dispose of Properly

Biohazard (uwaga, zagrożenie biologiczne). Substancje za takie uznane stanowią zagrożenie w ich użytkowaniu, dlatego nie powinny być użytkowane przez osoby nie znające dobrze procedur obchodzenia się z nimi. Zagrożeniem biologicznym mogą być różne substancje stanowiące zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Substancje takie są oznaczane tym specjalnym symbolemBiohazard (uwaga, zagrożenie biologiczne); Dispose of Properly (należy prawidłowo zutylizować). Mianem zagrożenia biologicznego określa się mikroorganizmy albo substancje pochodzenia organicznego, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz innych żywych istot. Mogą to być np. odpady medyczne (a w nich - mikroorganizmy, wirusy lub toksyny pochodzenia biologicznego), które mogą zagrażać życiu żywych organizmów ziemskiego ekosystemu. Symbol zagrożenia biologicznego zapisany w systemie Unicode ma kod U+2623.

 biohazard symbol (green)


 Corrosive - substancje żrące

corrosive - substancje żrące
 electrostatic sensitive devices

 electrostatic sensitive devices

electrostatic sensitive devices
 non-flammable (green)

non-flammable
 materiały łatwopalne

 flammable

uwaga, materiały łatwopalne (inflammable) - dezodoranty, płyny na bazie alkoholu
 substancja szkodliwa

substancja szkodliwa
 toksyny / trucizny

 toksyny / trucizny

 Teflon Toxic

 CO - tlenek węgla (grozi śmiercią)

uwaga, toksyny / trucizny
 FRAGILE (package board sign)

FRAGILE (package board sign)
 szkło (materiały łatwo tłukące się)       szkło (materiały łatwo tłukące się)

uwaga: ostrożnie, szkło (materiały łatwo tłukące się) max. 1 kg (dopuszczalne obciążenie)

max. 1 kg (dopuszczalne obciążenie)
 incineranao (BR)

 

●  zarządzanie jakością i certyfikaty jakości i bezpieczeństwa (ISO i inne)

próbka poświadczeń i certyfikatów

 

    ISO 9001 : 2015 atest PZH 
   (papier t. z makulatury, Bunny Soft, PL)

 ISO - official logo s. 1947       Certified ISO 9001       Certified ISO 9001       International Organization for Standardization ISO 9001
 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 (GDEx, MY)       ISO 14001:2004 Certified - Environmental Management System       Notre engagement envers la planete CERTIFIE ISO14001 (CA)
 ISO 14001 - Certified Environmental Management Systems       System Certification ISO 9001       Environmental Management System - 
   GREEN CERTIFIED ISO 14001:2004 (IT)       System zarządzania jakością ISO 9001
  Certified System Swiss TS ISO 9001       Sistema di Management Certificato SQS ISO 9001       THE COMPANY HAS BEEN AWARDED ISO 9001 CERTIFICATE 
   [perfecta-kosmetyki.pl/]       Quality Guaranteed Result!       Registered Company ISO 9001Standaryzacja (znaki pomieszane): Certified ISO 9001, International Organization for Standardization ISO 9001, System zarządzania jakością ISO 9001:2008, System Certification / Certification de Systemes ISO 9001:2000 - SGS, AQAP Certified ISO 9001; Sistema di management certificado - SQS - ISO 9001, Certified System Swiss TS ISO 9001, ISO, Quality - Guaranteed result!, ISO 14001 ACO CERT - Certified Environmental Management Systems, Registered Company ISO 9001...


 TÜV Nord - ISO 9001       ISO 9001 certified   ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY (logo, stamp)

TÜV Nord Cert GmbH - ISO 9001, ISO 9001 certified - www.isocert.deróżne znaki: Ecology Energy - Emissions Ergonomics - TCO99
Taki (lub podobny) znak certyfikatu TCO znajdziemy na komputerach, monitorach i klawiaturach. Aby sprzęt komputerowy otrzymał taką etykietę, musi spełniać trzy następujące warunki: bardzo niskie zużycie energii elektrycznej, możliwie najmniejszy udział chlorowanych czy bromowanych substancji opóźniających wypalanie się oraz metali ciężkich takich jak rtęć czy kadm, wreszcie odpowiednie zaprojektowanie dla ułatwienia jego rozbiórki (rozkawałkowania, rozdzielenia) i recyklingu (przerobienia).

 Ecology Energy Ergonomics Emissions TCO

 TCO CERTIFIED

Ecology Energy Ergonomics Emissions TCO - znak stosowany w Niemczech na komputerach, który zaświadcza, że są energooszczędne, niskoemisyjne i przyjazne środowisku. TCO to Tjänstemännens Centralorganisation, szwedzka konfederacja związków zawodowych przyznająca normy TCO, stanowiące serię norm i certyfikatów takich jak TCO 85, TCO 99, TCO 03, TCO 05 etc. dla elektronicznych urządzeń i mebli biurowych, oceniająca zgodność produktów z normami pod względem ergonomii, energooszczędności i ekologii.

Zielony znak TCO CERTIFIED oznacza, że do wyprodukowania monitora użyto co najmniej 85% (wagowo) materiałów, pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych.
 EPEAT label (FR)
EPEAT (FR) - etykieta dla monitorów i komputerów, przyznawana występującym o nią producentom na podstawie zestawu 23. obowiązkowych kryteriów środowiskowych w standardzie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1680.


 Energy Star - energooszczędność

 energy STAR: Money Isn't All You're Saving

Znak Energy Star najczęściej umieszczany jest na produktach RTV, AGD, sprzęcie biurowym, ogrodniczym, klimatyzatorach, monitorach, etc. Tak oznaczone towary wyróżniają się energooszczędnością. Znak nadawany jest w ramach programu prowadzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska oraz Amerykański Departament Energii i zaświadcza on, że urządzenie jest co najmniej o 30 proc. wydajniejsze niż inne urządzenia w tej samej klasie. Komputery produkowane według najnowszych standardów ES 4.0 są oszczędniejsze od zwykłych nawet o 65 proc.! Od roku 2006 do tego programu oszczędzania energii przystąpiła Unia Europejska (czyli uczestniczy w nim też Polska)

energy STAR: Money Isn't All You're Saving
 Etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna informuje o zapotrzebowaniu danego urządzenia na prąd. Klasę wyznacza się ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez inne tego typu urządzenia. Klasy oznacza się literami: A, B, C, D, E, F, G. Klasa G oznacza urządzenia najmniej  efektywne, a A - najbardziej. Ponieważ od czasu ustanowienia klas (1995) pojawiły się całkiem nowe możliwości w zakresie oszczędzania energii i zmniejszania zapotrzebowania na prąd, dla niektórych urządzeń stworzono wyższe klasy: A+ oraz A++, a nawet A+++. Etykiety pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie sprzętu (ten oszczędniejszy jest droższy). Tyle że gdy czegoś używamy rzadko, oszczędności są niemierzalne Gosstandart - znak rosyjski         Gosstandart - znak rosyjski       Gosstandart, "dobrowolna certyfikacja" - znak rosyjski       Gosstandart, "dobrowolna certyfikacja" - znak rosyjski         Gosstandart, "dobrowolna certyfikacja" - znak rosyjski

Gosstandart - GOST-R (PCT). Znak jakości obowiązujący oraz stanowiący podstawę do sprzedaży różnych produktów na obszarze RU - Federacji Rosyjskiej. Rosyjski standard jest podobny do TCO, i został wprowadzony przez grupę Nemko aby ujednolicić przepisy w tym zakresie i ułatwić światowym producentom wejście na rynek rosyjski. Od pewnego czasu bywa uzupełniany napisem "dobrowolna certyfikacja". Ten nieco niewyraźny znak, drugi od prawej, zeskanowałem z torebki (LDPE) mrożonki lubelskiej firmy Agram - jednak się o ten certyfikat postarali...

 GOST     GOST     GOST       GOST

Certyfikat jakości GOST-TR (nowy, obowiązujący od 2003 r.) - oznacza produkt zgodny z rosyjskimi normami technicznymi (Russian Technical Regulations - TR - techniczeskoje regulirowanije)

 UL (Underwriters Laboratories, USA)     UL (Underwriters Laboratories, USA) ECOLOGO     UL (Underwriters Laboratories, USA) ECOLOGO       UL (Underwriters Laboratories, USA)     UL Energy Verified (USA)

UL (Underwriters Laboratories, USA, est. 1894) CERTIFIED - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION.
UL is a global independent safety science company offering expertise in certification, validation, testing, inspections, auditing, education and advisory services.
UL ECOLOGO - product certified for reduced environmental impact, view specific attributes evaluated: ul.com/el znak jakości Q (PL)       znak jakości 1 (PL)

  Te polskie znaki jakości (projekty - Jerzy Cherka, 1958) oraz oznaczanie nimi wyrobów produkcji krajowej zostały wprowadzone uchwałą nr 426/58 Rady Ministrów z 8.XI 1958 r. Jednak dopiero w 1966 r. powołano Centralny Urząd Jakości i Miar, którego jeden z oddziałów - Biuro Znaku Jakości - miał być odpowiedzialny za przyznawanie znaków. W skład biura wchodziły zespoły rzeczoznawców etatowych (specjalistów z poszczególnych branż), którzy prowadzili sprawy związane z oceną i kontrolą określonych wyrobów - przeprowadzali badania laboratoryjne i użytkowe oraz wnioskowali o przyznaniu lub odmowie znaku jakości.

  Takim oznaczeniem mogły zostać objęte wyroby rynkowe powszechnego użytku, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów trwałego użytku. O przyznanie znaku ubiegać się mieli producenci. Przyznanie przedsiębiorstwu prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości następowało na podstawie całokształtu badań i oceny jakości wyrobu oraz warunków techniczno-produkcyjnych, w jakich odbywała się produkcja. Prawo do oznaczania wyrobu przysługiwało przez okres roku lub dwóch lat, mogło być przedłużone po weryfikacji jakości. Istniała możliwość okresowej kontroli, w wyniku której prawo do stosowania znaku mogło zostać cofnięte.

Ustalone zostały dwie klasy znaku jakości:
- znak jakości Q, dla oznaczania wyrobów odpowiadających najwyższemu światowemu poziomowi jakości,
- znak jakości 1, dla oznaczania wyrobów reprezentujących wysoki światowy poziom jakości

 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA jest wiodącą organizacją z ponad 50-letnim doświadczeniem [od 1958 r.] w zakresie: badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania, szkolenia personelu i certyfikacji osób. Jest liderem wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz wśród jednostek szkolących na polskim rynku. "Posiada status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie 10 dyrektyw nowego podejścia i przygotowuje się  do rozszerzenia swojej działalności o dalsze dyrektywy". [Notka opracowana na podstawie tekstów PCBC z VI. 2012 r., do X. 2013 r. nieuaktualnionych]

 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji

Znak Certyfikacji Zarządzania Środowiskowego PCBC "informuje, że firma wykorzystuje najnowocześniejsze technologie produkcyjne, najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Mogą nim być opatrzone produkty firmy, w której zbadano wpływ technologii produkcyjnych na środowisko naturalne. Kryteria przyznawania znaku i jego wzór opracowano w PCBC i tylko przez tę instytucję jest on przyznawany". [tekst sprzed 2004 r.]

 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - Q (spożywczy, PL)     Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - Q

Znak jakości PCBC CERTYFIKAT Q: "Jeśli Jan Kowalski jest jednym z nielicznych rzemieślników dysponujących systemem jakości, a ponadto jego wyroby są bezpieczne dla użytkownika i środowiska oraz bardziej niż inne wyroby tego typu – niezawodne, może ubiegać się o przyznanie Znaku jakości Q (kryteria przyznawania i wzór opracowane przez PCBC [Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA]). Certyfikat na Znak jakości Q jest wydawany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCBC". [tekst sprzed 2004 r.]


 

●  bezpieczeństwo (safety / sicherheit)

badania szczegółowe: ważne info

 

 Geprüfte Sicherheit - sprawdzone bezpieczeństwo
Znak GS (Geprüfte Sicherheit, czyli "sprawdzone bezpieczeństwo", ale także "German Safety", a dokładnie "German Equipment Safety Law") zaświadcza, że produkt spełnia niemieckie (i jeśli to możliwe także europejskie) normy i wymogi bezpieczeństwa. Znak GS może być potwierdzony wyłącznie przez akredytowane laboratoria testujące, np. TÜV, DGUV Test, Nemko, IMQ. Laboratoria te gwarantują, że spełniono zarówno wymogi uregulowań prawnych, jak i wymogi określone przez producenta. System ten funkcjonuje od 1977 roku.


O znak GS można ubiegać się dobrowolnie. Może być stosowany m.in. dla urządzeń AGD czy sprzętów oświetleniowych. Określa produkty, które spełniają wymogi bezpieczeństwa ujęte w ujednoliconych normach europejskich. Produkt z tym znakiem zapewnia, że w normalnych warunkach użytkowania bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta nie jest zagrożone.

 TÜV SÜD - geprüfte Sicherheit     TÜV Rheinland - geprüfte Sicherheit     eurofins - geprüfte Sicherheit

TÜV SÜD - geprüfte Sicherheit, TÜV Rheinland (www.tuv.com) - geprüfte Sicherheit,
eurofins - geprüfte Sicherheit

 TÜV Nord - Baumuster geprüft     geprüfte Sicherheit - DGUV Test - BE     geprüfte Sicherheit - TÜV Product Service     geprüfte Sicherheit - PMG

TÜV Nord - Baumuster geprüft, GS - geprüfte Sicherheit - DGUV Test - BE,
GS - geprüfte Sicherheit - TÜV Product Service, GS - geprüfte Sicherheit - PMG

    TÜV Rheinland PROOF     TUV Rheinland of North America     TÜV Rheinland - Certyfikat GMP ISO 22716 na kosmetykach     JAKOŚĆ SPRAWDZONA TÜV Rheinland (KUPIEC, PL)     TUV Rheinland (tuv.com)

TÜV Rheinland PROOF, TÜV Rheinland of North America,
TÜV Rheinland - Certyfikat GMP ISO 22716 na kosmetykach (PL), JAKOŚĆ SPRAWDZONA TÜV Rheinland (PL)
TÜV Rheinland

 TÜV CERT       TÜV PRODUCT SERVICE       TÜV CERT

TÜV CERT,
S - TÜV PRODUCT SERVICE. Production monitored. Type tested. Produktion überwacht. Bauart geprüft,
TÜV CERTT
  [...] "Potwierdzeniem unikalnych cech produktu jest znak "LGA tested", który ułatwia klientom dokonanie wyboru właściwego produktu z szerokiego asortymentu towarów. W zależności od produktu i obowiązujących przepisów, eksperci TÜV Rheinland wykonują badania poszczególnych aspektów produktu. TÜV Rheinland oferuje badania wyrobów ze wszystkich branż, od pralek po urządzenia gospodarstwa domowego, od mebli po zabawki. Usługi obejmują [...] badania: bezpieczeństwa, funkcjonalności, użyteczności, wydajności, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i higieny".

 LGA Safety tested according to german food regulations         schadstoff geprüft - LGA         schadstoff geprüft - LGA         tested for contaminants LGA         LGA Test Certificate

LGA Safety tested according to german food regulations, 2 x schadstoff geprüft - LGA,
tested for contaminants LGA, LGA Test Certificate

 LGA Hygiene geprüfte - mit Sicherheit geprüfte Qualitat       LGA Bauart geprüft und uberwacht 
   - mit Sicherheit geprüfte Qualitat       LGA tested Quality       LGA Qualitäts-Zertifikat 
   - mit Sicherheit geprüfte Qualitat       LGA Hygiene tested - Guaranteed with tested Quality

LGA Hygiene geprüfte - mit Sicherheit geprüfte Qualitat,
LGA Bauart geprüft und überwacht - mit Sicherheit geprüfte Qualitat, LGA tested Quality,
LGA Qualitäts-Zertifikat - mit Sicherheit geprüfte Qualitat,
LGA Hygiene tested - Guaranteed with tested Quality

 LGA Prüf-Zertifikat / Test Certificato / Certificat d'Essai     LGA InterCert - Zertifiziers UM system [...]     LGA - LGA QualiTest Gmbh Möbelprüfinstitut       LGA InterCert - QM/UM       Prüf-Zertifikat (LGA)

LGA Prüf-Zertifikat / Test Certificato / Certificat d'Essai, LGA InterCert - Zertifiziers UM system [...],
LGA - LGA QualiTest GmbH Möbelprüfinstitut, LGA InterCert Zertifiziertes QM/UM System,
Prüf-Zertifikat (LGA)

 LGA - GS (Geprüfte Sicherheit     LGA Konformitats-Zertifikat DIN 33871 
   - gepruft und Iberwasch, LGA tested Quality     LGA tested - safety       LGA GS


LGA GS - geprüfte Sicherheit, LGA Konformitäts-Zertifikat DIN 33871 - geprüft und überwacht,
LGA tested - safety, LGA GS - geprüfte Sicherheit


znaki, jakie w Polsce powinny posiadać wyroby z obszaru 'stolarki budowlanej'


 CERTYFIKAT JAKOŚCI IQNET ISO 9001     ATEST NIEPALNOŚCI CNBOP       CERTYFIKAT JAKOŚCI RAL       ATEST HIGIENICZNY PZH       APROBATA TECHNICZNA ITB

CERTYFIKAT JAKOŚCI IQNET ISO 9001 - International Certification Network,
ATEST NIEPALNOŚCI CNBOP - Centrum N-B Ochrony Przeciwpożarowej,
CERTYFIKAT JAKOŚCI RAL (ten znak jakości przyznaje niemiecki Instytut RAL, renomowana, niezależna jednostka
badawczo-certyfikująca, odpowiedzialna za zapewnienie jakości. W branży budowlanej certyfikat RAL, jako dowód
najwyższej jakości, jest bardzo prestiżowy. RAL zarządza w Niemczech także znakami typu Ecolabel i "Błękitny Anioł").
ATEST HIGIENICZNY PZH - Państwowy Zakład Higieny / Sanitati Publicae Augendae,
APROBATA TECHNICZNA ITB - Instytut Techniki Budowlanej

 LGA - GS       GET

LGA - GS geprüfte Sicherheit; meble dziecięce. Niemieckie stowarzyszenie jakości GET, niezależna instytucja badawcza produktów związanych z technologią odwadniania poprzez badania wykonywane w laboratoriach, dąży do zachowania wysokich standardów jakości i rozwoju. Produkty ze znakiem GET, obok norm DIN i znaku jakości LGA, są (podobno) bardziej doceniane przez klientów

 GÜTEZEICHEN - ABFALL-UND WERSTOFFBEHALTER

znak jakości RAL - ABW: GÜTEZEICHEN - ABFALL-UND WERSTOFFBEHALTER 

●  virtual trash & recycle bins

każdy komputer to śmietnik (ale zorganizowany)

 

 Zmieniamy bo chcemy (fb, PL)

 recycle click     push recycling button

 reaktivieren linux     INFORMATION RECYCLE     passwords: don't recycle     click button recycling
  IT equipment (recycling, WEEE)   'R' direction (4R, US)   reuse java code

    HTML icon   recycling code     ekologicznie elektronicznie (korespondencja, bank PKO BP, PL) recycle revers

    Code Reuse (UA)   custom software for recycling industry (US)   recycle binary

    Recicla Tecnologia       Apple recycle       Apple start recycling in 1994

      recycling enter key         re-share key         Recycle Enter

      green key     recycle single key     re-turn key
      archiviazione digitale (recycle data folders, IT)     data folder recycling (icon)

  computer recycle bin - empty (ico)       computer recycle bin - full (ico)

  folder recyclables     folder recyclables     recycle - empty bin-folder (ico)     recycling folder (lightbrown)

  MSW Vista recycling box     data recycle/recovery
  Reclaim (computing cloud, 4 arrows)

 recycle recycling bin

 recyclage containers (BE)

 empty bin for recycling

 recycle bin transparent (CN)     recycle bin (transparent)

 computer recycle (square transparent bin)     glass recycling bin     computer recycle bin (jar)      

 recycle bin (binary)       recycle bin (binary)       recycle bin (XP)       recycle bin empty (XP)

 database Win10 recycle bin     recycle bin empty (VISTA)     glassy recycling bin (ico)     empty recycle bin

 system recycle bin (full)       computer trash recycling       remove/delete recycle-bin       recycle bin (transparent)

  re-Win corbeille cristal       recycle ubuntu bin       re-Win bin corbeille pleine     recycle transparent bin       recycle transparent bin

 papelera vacia (recycle icon)     recycle blue bin       recycle bin (empty glass icon)       computer trash can (full)       recycle bin container icon     empty recycle yellow bin    

 Win-bin (glass empty)     recycling bin for binary files     Win-bin (glass full)

    recycle bin full (WIN7)     magic recycle bin (ico)     recycle bin empty (WIN7)

 recycle bin/basket (milky icon)  

 value recycling cup-bin (ico)

 refoil recycling

 recycling bin (holographic image)

 Vista recycling bin     recycling bin (iWin)

 Windows recycle bins icons

 Windows recycle bin 1995-2015

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon   recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon   recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon   recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon           recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 recycle bin - computer icon     recycle bin - computer icon

 IBM systems recycling

  CEBIT recycling key

  RecyclerView (g+ app) 
 

symbols

re-cycle

visions

ideas

world

eco-bio

agro

food

habitat

waste

packs

textils

safety

eco-info

myths

tabela (full specification) znaków / kodów recyklingu

ABOUT: acoto wogle jest ten SAJT???

SITEMAP

Re-NOTES: doniesienia niewyszukane

 

NO cookies ● NO logins ● NO likes ● NO querries or forms ● NO spam ● NO ads ● NO news ● NO redirections ● NO comments
 mini RE cycle   2010-2018 ● witrynę 'eko-znaki' zestawił (zbiory własne) i prowadzi Jan Krzysztof Wasilewski (jkw) ● LoftSoft, Lublin, PL/EU

 re-set * jkw'2014 * homepage